W kryzysie nie rezygnuj z rozwoju

Wydawałoby się, że w dobie kryzysu zamrożenie programów rozwojowych i obcięcie budżetu szkoleniowego to zrozumiały krok. Patrząc jednak z szerszej perspektywy, takie działania nie tylko nie pomagają, ale wręcz obniżają efektywność i motywację w zespole, potrzeba rozwoju wpisana jest bowiem w ludzką naturę. Bez niej również organizacje nie mają szans na długofalowy sukces i wygranie rynku, tym bardziej jeśli zostanie on na nowo zdefiniowany.

Kryzys. To słowo budzi skojarzenia z niepewnością, wyhamowaniem, a także ograniczeniem zasobów. Tymczasem rozwój osobisty i zawodowy jest tym, czego człowiek potrzebuje niezależnie od otaczających warunków. Dzięki temu ma szansę odkryć i rozwinąć swój potencjał, a także realizować się poprzez działania, które mają dla niego sens. Co więcej, właśnie w okresie izolacji społecznej i ograniczonej aktywności – gdy dominują obawy i niepewność – głód wiedzy i nowych doświadczeń staje się jeszcze silniejszy i może pomóc pokonać obawy, niepewność i pogłębiający się stres.

Rozwój dobry dla wszystkich

Niezależnie od wieku, stanowiska i branży – w mniejszym lub większym stopniu – pracownicy oczekują możliwości rozwoju zawodowego. Co się kryje pod tym pojęciem?  Dla ponad 70% uczestników badania przeprowadzonego na zlecenie Pracuj.pl „Rozwój w pracy 2019”[1] formami rozwoju zawodowego są: awans na wyższe stanowisko, uczestnictwo w szkoleniach, doskonalenie się w obecnych kompetencjach oraz nabywanie zupełnie nowych. Według ponad 60 % respondentów awans pionowy stanowi najlepszą formą rozwoju zawodowego, a dla 40% – awans poziomy. Raport z badania pokazuje, że pracownicy są świadomi wartości form szkoleniowych i ich wpływu na karierę. Firma, która oferuje szkolenia zwiększające szanse na awans zawodowy, postrzegana jest jako dobry pracodawcy. Ponad 60% respondentów twierdzi, że trudno o odpowiednio szybki rozwój, jeśli nie ma się szerokiego dostępu do ciekawych i dopasowanych szkoleń. Jak się okazuje, możliwości rozwoju to też ważny argument przy zmianie pracy.

Z raportu Pracuj.pl „Benefity, czyli co motywuje pracowników”[2] wynika, że benefity, które najbardziej motywują do zmiany pracodawcy, to: dofinansowanie do urlopu (72 %) oraz dofinansowanie do szkoleń (70 %). Nawet w obliczu trudnych zmian warto sięgać po dostępne narzędzia, by zapewnić pracownikom rozwój. Jak pokazuje raport Deloitte „Global Human Capital Trends 2019”[3], trendy HR skupione będą między innymi wokół takich aspektów jak poprawa jakości doświadczeń pracowników oraz uwzględnianie indywidualnych potrzeb i poczucia sensu wykonywanej pracy. Jednym z trendów jest też uczenie się przez całe życie – praca staje się nierozerwalnie związana z nauką i ciągłym zdobywaniem nowych umiejętności. Nie należy również pominąć kwestii pracy zespołowej, której znaczenie będzie cały czas rosło. To wszystko pokazuje, jak ważne jest wspieranie rozwoju kompetencji interpersonalnych i menedżerskich. Dynamika zmian wpisana jest w dzisiejszą rzeczywistość, a przed organizacjami będą pojawiać się coraz nowsze wyzwania. Warto być na to przygotowanym.

Wiele korzyści

Optymalizacja, reorganizacja i przysłowiowe „zaciskanie pasa” często stanowią nieodłączny element kryzysowych sytuacji, ale w tym wszystkim warto pamiętać o uważnej komunikacji z pracownikami i wspieraniu wewnętrznych zasobów. Dlaczego? Ponieważ przynosi to długofalowe korzyści zarówno pracodawcy, jak i zatrudnionym. Sposobów na wzmacnianie kompetencji miękkich, twardych i biznesowych jest mnóstwo – zaczynając od działań offline po formy e-learningowe. Korzystanie z oferty firm szkoleniowych to jedno źródło dokształcania, ale warto też docenić wewnętrzne metody i narzędzia, jak np. mentoring czy tworzenie interdyscyplinarnych zespołów i active learning. Poświęcony czas i inwestycja w rozwój procentują pod wieloma względami:

  • Autentyczny employer branding. To właśnie w czasie kryzysu dotychczasowe deklaracje wystawiane są na próbę. Widać wówczas, czy głoszone hasła i wartości, dotyczące np. budowania kultury dialogu, elastyczności, otwartości i nastawienia na rozwój, znajdują zastosowanie w nowych, mniej sprzyjających okolicznościach. Być może plany szkoleniowe i projekty rozwojowe będą musiały być wstrzymane na jakiś czas albo zmodyfikowane i przekształcone, ale ważne, by nadal stanowiły odpowiedź na potrzeby i oczekiwania pracowników.
  • Większa efektywność i zaangażowanie. Rynek pracownika znacząco wpływał na strategię organizacji, determinował działania HR-owe, dobór benefitów czy metod rekrutacji. Kryzys na rynku może zmienić priorytety pracowników i ich sposób postrzegania pracy, ale nie jest to jednoznaczne ze stuprocentowym zaangażowaniem i lojalnością. Być może pracodawcy odczują pozytywne skutki zmniejszonej rotacji, bo zatrudnieni nie będą szybko porzucać swoich miejsc pracy, czy wręcz będą się obawiać o ich utratę, lecz nie znaczy to, że pozbawieni możliwości rozwoju zachowają entuzjazm i zadowolenie, a co za tym idzie – wysoką efektywność. Udział w ambitnych projektach, szkoleniach i warsztatach pozwala poznawać samego siebie, rozwijać samoświadomość, podejmować nowe wyzwania i czerpać z doświadczeń innych. Gdy tego brakuje, pojawiają się frustracja i spadek energii.
  • Mocniejsza pozycja na rynku i przewaga nad konkurencją. Nowe realia rynkowe wymuszają na organizacjach większą konkurencyjność, zmianę działań strategicznych, poszukiwanie nisz czy wprowadzanie nowych produktów i usług. W niektórych wypadkach to swego rodzaju wyścig z czasem. Trudno o szybkie tempo, wysoką jakość i innowacyjność, jeśli w tyle zostawia się rozwój i kompetencje pracowników.
  • Integracja zespołu i lepsza atmosfera. Dzielenie się wiedzą wewnątrz firmy, jak również korzystanie z różnych form szkoleniowych sprzyjają integracji. To przecież ludzie i ich pasje, talenty i kwalifikacje tworzą miejsce pracy. Im więcej możemy się od siebie nawzajem nauczyć, tym lepiej dla naszego samopoczucia, atmosfery i efektów biznesowych organizacji.

Rozwój i nauka wewnątrz organizacji – okiem ekspertów


Tamara Bieńkowska

coach, trener specjalizująca się w sztuce prowadzenia sporów

Niemalże każdy z nas chce się realizować, czuć, że się rozwija, nie stoi w miejscu. Jeśli lider dzieli się wiedzą ze współpracownikami, to pokazuje im, że posiada umiejętności, które go wyróżniają. Dostarcza im w ten sposób modelu zachowań komunikacyjnych, buduje osobisty autorytet lidera. Dodatkowo z pewnością zyskuje uznanie. Dzieląc się wiedzą, stajemy się doceniani, a tym samym mamy poczucie samorealizacji. Możemy liczyć także na informację zwrotną. Wielu pracowników ceni sobie atmosferę w miejscu pracy nawet bardziej od dobrego wynagrodzenia. Nic w tym dziwnego, w końcu spędzamy ze współpracownikami tak dużo czasu, że chcemy, by był on przyjemny. Jeśli podzielimy się wiedzą, pomożemy w przyśpieszeniu projektu, ułatwimy innym pracę, z pewnością będzie nam się pracowało lepiej i zwyczajnie… milej.


Dr Joanna Telus

trener, coach i prezeska firmy szkoleniowej VandO

W czasie zmian czy kryzysów maksymalne wykorzystanie potencjału organizacji jest według mnie jednym z podstawowych czynników powodzenia. Tym bardziej, że w organizacji mamy do czynienia z wiedzą jawną (z reguły dostępną wszystkim), ale też z wiedzą „ukrytą” wynikającą z doświadczeń pracowników, często nie do końca uświadomioną i rzadko komunikowaną wprost. Ta wiedza i jawna, i ukryta jest bardzo cennym zasobem każdego z nas i może stać się zasobem organizacji. Dlatego uczenie się wewnątrz organizacji i dzielenie się wiedzą jest kluczowym czynnikiem rozwoju firmy. Tym bardziej, że w sytuacjach kryzysowych pracownicy często zachowują się zgodnie ze schematami, które – w ich poczuciu – zapewniają bezpieczeństwo. Często nie szukają nowych rozwiązań i tym samym reakcje na kryzys mogą być nieadekwatne. Warto budować kulturę promowania i doceniania dzielenia się wiedzą. To jest bardzo ważny czynnik zwiększający zaangażowanie pracowników i wspierający ich indywidualny rozwój. Powoduje także wzrost inicjatywy w obszarze np. poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Dzielenie się wiedzą powinno być jednym z zachowań, poprzez które definiowane są wartości firmy.


[1] Raport z badania „Rozwój w pracy” przeprowadzonego na zlecenie Pracuj.pl przez ARC Rynek i Opinia, sierpień 2019.
[2] Źródło: http://media.pracuj.pl/26283-benefity-czyli-co-motywuje-pracownikow
[3] Źródło: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2019.html
Ekspert: Tamara Bieńkowska
Trener, coach, wykładowca akademicki. Od ponad 16 lat wpiera menedżerów i organizacje prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z zakresu zarządzania, przywództwa, rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz zarządzania zmianą. Jest certyfikowanym trenerem Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR, Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg Kena Blancharda, oraz certyfikowanym coachem ICC (Lambent do Brasil) oraz Team Coach (Norman Benett Academy). Akredytowana konsultantka Facet5, Extended DISC®. Posiada certyfikat 112 FRIS Style Myślenia. Wykłada na SWPS i AWF w Warszawie, WSE im. Ks. Tischnera w Krakowie, WSB w Toruniu oraz UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w sztuce prowadzenia sporów oraz treningu medialnym.
Ekspert: Joanna Telus
Doktor nauk społecznych, socjolog. Trener, konsultant, doradca personalny i zawodowy, mediator. Założycielka i prezes VandO. Specjalizuje się w obszarach związanych ze skuteczną komunikacją, budowaniem standardów współpracy, budowaniem zespołu, wdrażaniem systemów rozwiązywania konfliktów oraz mediacji. Pracownik i współpracownik kilku uczelni wyższych – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Pedaqogium, Staropolska Szkoła Wyższa.

Zobacz podobne

Rekrutacja w 2022 roku: specjaliści IT poszukiwani najczęściej, praca dla początkujących, mazowieckie na prowadzeniu

Ostatnie lata przynoszą coraz to nowe wyzwania branży HR, sprawiając, że przedstawiciele i przedstawicielki tej ostatniej mają pełne ręce roboty. W ubiegłym, rekordowym pod względem liczby procesów rekrutacyjnych roku szczególnie osoby specjalizujące się w pozyskiwaniu pracowników nie miały wielu chwil wytchnienia.

Dookoła kultury organizacji odc. 3 | Kto tworzy kulturę organizacyjną?

Kto odpowiada za kształtowanie kultury organizacyjnej? Czy ta ostatnia może być sztucznie narzucona i działać? W czyim ręku spoczywa odpowiedzialność za faktyczną zgodność kultury firmy z tym, co organizacja komunikuje?

Rekrutacja A.D. 2023? Akceleracja, autentyczność i adaptacja

Najnowszą historię – czy tę z ostatniej dekady – trendów rekrutacyjnych można podzielić na tę sprzed pandemii i tę po-pandemiczną. Świat pozyskiwania talentów sprzed marca 2020 roku zmieniał się oczywiście w czasie, jednak zmiany nie zachodziły gwałtownie, a zarówno pracodawcy, jak i pracownicy byli przyzwyczajeni do różnych, często o długoletniej tradycji, ususów działających na rynku pracy. Obecne rekrutacyjne realia to nie tylko akceleracja na wielu frontach, ale też coraz to nowe pojawiające się zjawiska, trendy i wyzwania, którym rekrutujący muszą stawiać czoła.

Dookoła kultury organizacji odc. 2 | Czy kultura organizacji znaczy zawsze to samo? Perspektywa pracowników i pracodawców

Kultura organizacji jest współcześnie nie tylko istotną częścią DNA firm, ale też i ważną kartą przetargową w procesie rekrutacji. Obecna w komunikacji pracodawców od dawna, coraz częściej jest też na ustach osób już zatrudnionych i tych szukających pracy. Innymi słowy: znaczenie kultury rośnie, ale i jej otoczenie staje się bardziej wymagające, bo pracownicy i pracowniczki coraz częściej – i słusznie! – mówią „sprawdzam”.