Ścieżki HR: HR Business Partner

Wsparcie kadry menedżerskiej i bycie blisko biznesu – to główna rola HR Business Partnera, który – jako profesjonalny doradca, strateg i ekspert HR - odpowiada na potrzeby pracowników, inicjuje dialog, analizuje, planuje i wdraża rozwiązania istotne dla wybranego obszaru biznesowego. Kluczem do sukcesu i skutecznej współpracy jest wzajemne poznanie się i zrozumienie. Dzięki temu HR i biznes nie będą niczym odległe od siebie planety.

Tworzenie funkcji i stanowiska HR Business Partnera jest odpowiedzią na potrzeby rynku i znakiem zmian, jakie nastąpiły w branży HR. Sposób myślenia o zadaniach i obowiązkach działów HR uległ przeobrażeniom. Zmieniła się perspektywa i coraz mocniej akcentuje się przejście od funkcji kadrowo-płacowej do wsparcia eksperckiego na różnych poziomach. Dziś dużo mówi się o partnerstwie biznesowym i właśnie w taki model wpisują się działania HR Business Partnerów. O tym, że rośnie ich rola i popularność świadczy choćby oferta szkoleniowa i edukacyjna. Na uczelniach prowadzone są też studia podyplomowe: HR Business Partner, pozwalające zdobyć wiedzę i kompetencje przydatne na takim stanowisku i we współpracy z biznesem.

Ręka na pulsie i otwarty umysł

HR Business Partner odpowiedzialny jest za partnerstwo i doradztwo strategiczne dla wybranego obszaru biznesowego. Współpracuje z kierownictwem działu biznesowego m.in. w zakresie polityki rekrutacyjnej, planowania działań rozwojowych, analizowania, jakie kompetencje będą przydatne w perspektywie kilku lat, szukania rozwiązań, które pozwolą rozwijać te kompetencje i budować zaangażowanie oraz satysfakcję pracowników. Gdy wprowadzane są nowe zasady i zmiany obejmujące procesy HR-owe, to HR Business Partner czuwa nad ich wdrożeniem. Do działu HR zgłasza też potrzeby biznesowe po to, by zostały wypracowane narzędzia wspierające dany obszar biznesowy. Zakres działań HR Business Partnera może być zróżnicowany i wpływa na to wiele czynników, m.in. struktura organizacji, zakres i stopień zaawansowania działań HR, realizowane funkcje HR, a także indywidualne potrzeby poszczególnych działów.

Kiedy HR Business Partner jest faktycznie partnerem?

„HR Business Partner powinien mieć doświadczenie zarówno rekrutacyjne, jak i związane z projektowaniem działań szkoleniowych i rozwojowych. Potrzebna jest znajomość prawa pracy i świadczeń pozapłacowych. Nieodzowna jest uniwersalna, bazowa wiedza dotycząca różnych funkcji HR, którą następnie można uzupełniać i poszerzać. Jednak aby być w pełni efektywnym w tej roli, trzeba bardzo dobrze rozumieć biznes, jego wyzwania, otoczenie konkurencyjne oraz uwarunkowania ekonomiczne”  – mówi Sylwia Sosnowska, HR Manager w Grupie Pracuj, zaznaczając, że szczególne znaczenie mają kompetencje interpersonalne, umiejętność coachowania, mentorowania, a także odporność na stres.

W pracy HR Business Partnera nie brakuje trudnych sytuacji i rozmów związanych na przykład z restrukturyzacją. To właśnie komunikatywność, uważne słuchanie i formułowanie jasnych komunikatów, otwartość na dialog i zrozumienie drugiej strony pozwalają wytyczać nowy kierunek rozwoju, budować angażujące środowisko, realizować cele biznesowe i wspierać pracowników w ich działaniach. Duże znaczenie ma elastyczność, chęć nauki i umiejętność wyciągania wniosków na przyszłość – w przeciwnym razie wizje i strategie HR Business Partnera mogą biec zupełnie innymi torami niż faktyczne potrzeby wspieranego działu. Ważne są też umiejętności związane z zarządzaniem, przywództwem, kierowaniem pracą zespołową. Współpraca z menedżerami wymaga wejścia „w buty” kierowników i dostrzeżenia ich perspektywy, problemów, poglądów, wartości.

Możliwości rozwoju – w jakim kierunku?

Aby awansować na stanowisko HR Business Partnera, należy wykazać się przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem w obszarze HR. W dalszym rozwoju pomaga m.in. wymiana doświadczeń, czerpanie inspiracji od innych ekspertów i dzielenie się dobrymi praktykami, a także stałe poszerzanie kompetencji, również tzw. soft skills. W zależności od struktur w firmie HR Business Partner może ubiegać się np. o stanowiska dyrektora działu HR. W międzynarodowych korporacjach zakres obowiązków i odpowiedzialności może być poszerzony w ramach awansu na stanowisko regionalnego HR Business Partnera.

A zarobki?

Statystycznie co druga osoba pracująca na stanowisku HR Business Partner zarabia powyżej 9000 zł brutto. Najbardziej popularne benefity to: prywatna opieka medyczna (80 proc.), dofinansowanie zajęć sportowych (67 proc.), ubezpieczenie na życie (54 proc.) i świadczenia socjalne (46 proc.). Większość osób na tym stanowisku pracuje na podstawie umowy o pracę.

*Dane pochodzą z analizy 350 000 ankiet wypełnionych na portalu zarobki.pracuj.pl.
Katarzyna Klimek - Michno
Redaktorka, autorka książek. Laureatka nagrody „Phil Epistemoni – Przyjaciel Nauki” przyznawanej dziennikarzom popularyzującym naukę. Ma doświadczenie pracy w mediach i w branży marketingu internetowego. Stały współpracownik Pracuj.pl. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej rynku pracy i HR.

Zobacz podobne

Kryzys przywództwa w organizacjach – jak sobie z nim radzić?

Według badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa liderzy stoją dziś w obliczu poważnego kryzysu przywództwa – zaledwie 21 proc. pracowników stanowczo deklaruje zaufanie do swoich przełożonych[1]. Gdy leadership zawodzi, jakie rodzi to konsekwencje z punktu widzenia organizacji? Jakie kroki warto podjąć, by przeciwdziałać kryzysowi wśród liderów w Twojej firmie?

Jak hartował się… HR Day

Zaczęło się spontanicznie. Najpierw pojawiło się pytanie: co zrobić inaczej niż zwykle? Jak docenić, spotkać się oraz świętować? Potem przyszedł czas na dyskusje, a do życia została powołana koncepcja, która w toku współpracy różnych osób ewoluowała, nabierała kształtów i stopniowo się rozrastała. Dzisiaj HR Day to już kolejna edycja Ogólnopolskiego Dnia Pracowniczek i Pracowników HR. Ale nie tylko – to coś więcej niż święto przypadające 20 czerwca. To znacznie większa świadomość biznesowa roli HR w organizacjach, bezcenne branżowe więzi i wsparcie, a także bardzo potrzebne poczucie docenienia.

HR priorytety w czasach zmian | case study MB Pneumatyka

Z raportu „Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technologii” w listopadzie 2021 roku wynika, że 51% działów HR skupiło się na wsparciu liderów zespołów w zakresie zarządzania i rozwoju pracowników. Również dla MB Pneumatyka podnoszenie kompetencji zespołu stało się ważnym aspektem rozwojowym w czasie pandemii.

HRexperience: O to, czy HR zajmie miejsce przy biznesowym stole, pytamy Annę Wróbel

HR stoi obecnie na rozdrożu – albo umocni swoją pozycję, stanie się partnerem dla biznesu i usiądzie z nim przy jednym stole, albo utknie w roli serwisowej. O dwóch scenariuszach dla HR-u, umiejętności zarządzania zmianą oraz kompetencjach przyszłości opowiada Anna Wróbel, HR Director w Allegro.