Handlowcy na rynku pracy

  • today wt, 4 Lip 2017
W serwisie Pracuj.pl ogłoszenia skierowane do specjalistów ds. sprzedaży stanowią średnio 35% wszystkich ogłoszeń. To sytuacja komfortowa dla pracownika. Jednak znalezienie kandydata nie jest proste. Gdzie jest najwięcej pracy dla handlowców? Na jakie pensje i benefity mogą liczyć?

ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTÓW DS. SPRZEDAŻY

Specjaliści ds. handlu i sprzedaży są wciąż na pierwszym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych pracowników. Ofert pracy jest rzeczywiście bardzo dużo, ale należy pamiętać o tym, że są one bardzo różnorodne. Zapotrzebowanie napływa z każdej branży od FMCG po IT czy HR. Ale trzeba pamiętać, że osoba z doświadczeniem budowlanym będzie posiadać inne kompetencje i styl pracy niż osoba sprzedająca np. oprogramowanie. Liczba ofert bije rekordy, ale jest to rynek mocno skategoryzowany i wyspecjalizowanyzauważa Konstancja Zyzik, Talent Acquisition Team Leader w Pracuj.pl.

Jak wynika za danych Pracuj.pl najwięcej ofert pracy dla handlowców i sprzedawców oprócz branży handel i sprzedaż, pochodzi z branż: bankowość, finanse, ubezpieczenia. W kwietniu br. wiele ofert pracy dla tych pracowników publikowały także firmy z obszaru budownictwo i nieruchomości, przemysł ciężki, przemysł lekki czy produkcja dóbr szybkozbywalnych FMCG. Dane Pracuj.pl potwierdzają, że specjalistów ds. handlu i sprzedaży poszukują pracodawcy działający w wielu branżach, w tym również o tak wysokim stopniu specjalizacji jak IT.

Tomasz Słowikowski, kierownik regionalnego biura sprzedaży Pracuj.pl dodaje: – Bardzo mało jest kandydatów, którzy odnajdą się w każdej firmie, branży, specjalizacji. Pracodawca nie każdemu kandydatowi może zaproponować miejsce pracy, które z punktu widzenia jego doświadczenia, ale też umiejętności i osobowości będzie właściwe. Handlowców możemy podzielić na tych którzy mają doświadczenie w pracy z klientem B2B, B2C czy po prostu w sprzedaży bezpośredniej. Prócz tego pracodawcy poszukują osób znających konkretną branżę czy produkt. Często tak mocno wyspecjalizowanych kandydatów zwyczajnie brakuje. Pozostaje więc wybór spośród kandydatów bez doświadczenia.

Z racji powyższych uwarunkowań praca w tej specjalizacji czeka zarówno na doświadczonych ekspertów, jak i osoby w trakcie studiów czy absolwentów. W tej kategorii znajdują się także przedstawiciele handlowi, przedstawiciele medyczni oraz osoby odpowiedzialne za sprzedaż produktów danej firmy na poziomie regionu czy kraju. Ten szeroki zakres powoduje, że jest to specjalizacja z bardzo dużym zróżnicowaniem zarobków czy proponowanych benefitów.

 OD CZEGO ZALEŻĄ ZAROBKI HANDLOWCÓW?

Pracownicy handlu i sprzedaży są poszukiwani zarówno przez mikrofirmy, jak i największe przedsiębiorstwa. Jednak, jak zauważa ekspert Pracuj.pl ds. wynagrodzeń, Artur Kobyliński: – Większe firmy przeważnie oferują specjalistom wyższe wynagrodzenie. Jak wynika z naszych danych w firmie zatrudniającej do 10 osób, specjalista ds. handlu i sprzedaży może liczyć na przeciętne zarobki brutto w wysokości 2 900, ale już w firmie średniej czy dużej, przeciętna pensja może wynosić odpowiednio 4 100 i 4 300 zł brutto.

Czy region ma znaczenie? Najwięcej pracy dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży w kwietniu br. było w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim oraz małopolskim. Za popytem na pracowników podąża także proponowane im wynagrodzenie. W województwie mazowieckim specjalista ds. sprzedaży może liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 4 300 zł brutto, w wielkopolskim pracodawcy proponują przeciętnie 3 700 brutto i nieco mniej – ok. 3600 w pozostałych wymienionych województwach. Na drugim biegunie plasują się np. takie województwa, jak lubelskie czy opolskie. Tam widoczny jest najmniejszy popyt na pracowników ds. handlu i sprzedaży, co odzwierciedla się także w proponowanych im wynagrodzeniach, ponieważ różnica w przeciętnych zarobkach w stosunku do pracowników z woj. mazowieckiego wynosi nawet 1200 zł brutto.

 

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

 

 

  1. GDZIE ZARABIA SIĘ NAJLEPIEJ?

 

Sprzedawca to zarówno student, osoba rozpoczynająca karierę zawodową, jak i ta, posiadająca kilkuletnie doświadczenie i szeroki zakres kompetencji – ten czynnik nie pozostaje bez wpływu na wynagrodzenia oferowane pracownikom z tego obszaru. Jednak jeszcze większe znaczenie ma kategoria, w której dany specjalista pracuje. Sprzedawca w kategorii odzież/dodatki/biżuteria czy artykuły spożywcze/alkohol/tytoń nie może liczyć na tak wysokie wynagrodzenie, jak sprzedawca pracujący w obszarze motoryzacja/transport czy IT/telekomunikacja. – Warto jednak pamiętać, że sprzedawcy z obszaru odzież/dodatki/biżuteria nie otrzymują wysokiego wynagrodzenia, ale za to często mogą liczyć na atrakcyjne zniżki pracownicze w sklepach, w których są zatrudnieni – mówi Artur Kobyliński, ekspert Pracuj.pl.

Handel i sprzedaż to bardzo szeroka kategoria, co widać także w dużych różnicach w zarobkach specjalistów z poszczególnych obszarów. Pracę w tej specjalizacji mogą podjąć również pracownicy z konkretnym, specjalistycznym wykształceniem zauważa Artur Kobyliński z Pracuj.pl. Osoby po studiach technicznych, informatycznych, z wykształceniem ścisłym osiągają najwyższe dochody jako sprzedawcy, bo dysponują konkretną wiedzą, która jest niezbędna w przypadku sprzedaży produktów czy usług specjalistycznych.

02

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

 

Co więcej od pewnego czasu można zauważyć wzrost zainteresowania na pracowników, którzy ukończyli studia techniczne oraz mają naturalne predyspozycje do sprzedaży. Takich osób poszukują głównie firmy z kategorii inżynieria, technika, produkcja, gdzie poza umiejętnością zaprezentowania produktu trzeba znać sposób jego działania. Taka osoba świetnie sprawdza się jako inżynier sprzedaży, którego przeciętne wynagrodzenie wynosi 5 700 PLN brutto wyjaśnia Artur Kobyliński, ekspert ds. wynagrodzeń Pracuj.pl.

ILE ZARABIA KIEROWNIK W HANDLU I SPRZEDAŻY?

Zależność między wysokością pensji a specjalizacją uwidacznia się także w przypadku wyższych stanowisk. Zastępcy kierowników sklepów z odzieżą/biżuterią/dodatkami czy artykułami spożywczymi, osiągają przeciętne dochody w okolicy kwoty 3 500 zł brutto, co oznacza, że zarabiają mniej niż np. sprzedawca nowych samochodów z przeciętną pensją w wysokości 4 000 zł brutto.

Kierownik sklepu spożywczego może spodziewać się przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 5 700 brutto, a osoby zatrudnione na stanowiskach regionalnych kierowników sprzedaży w tej samej kategorii osiągają przeciętne dochody w wysokości ok. 8 800 zł brutto – komentuje Artur Kobyliński z Pracuj.pl – Wysokość wynagrodzenia kierownika sklepu jest też uzależniona od powierzchni sklepu. Kierownik sklepu małopowierzchniowego nie otrzyma tak atrakcyjnej pensji, jak kierownik sklepu o dużej powierzchni – dodaje ekspert Pracuj.pl.

W przypadku osób na stanowiskach kierowniczych różnice dotyczące obszaru działania przestają być kluczowe, choć nadal osoby o specjalnościach takich jak farmacja, IT czy inżynieria osiągają większe dochody.

01

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

 

Znacząca większość kierowników to osoby zatrudnione na umowę o pracę, a ich przeciętne miesięczne premie wahają się od 500 zł brutto dla kierownika sklepu z kategorii odzież, dodatki, biżuteria, do 2000 zł brutto dla regionalnego kierownika sprzedaży. W tej grupie jednak odnotowuje się także znaczeni wyższe premie wypłacane najlepszym kierownikom i mogą one wynieść nawet ponad 16 000 zł brutto w ujęciu kwartalnym.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY ZAROBI WIĘCEJ?

Osobną kategorią specjalistów pracujących w handlu i sprzedaży są przedstawiciele handlowi. Osoby te, obok cech typowych dla dobrego sprzedawcy, muszą posiadać dodatkowe kompetencje i umiejętności. Te wymagania pracodawców przekładają się na oferowane przedstawicielom handlowym wynagrodzenia.

Zgodnie z danymi serwisu zarobki.pracuj.pl najniższe deklarowane zarobki brutto osiąga specjalista będący przedstawicielem handlowym w kategorii związanej z wyposażeniem domu i biura, a wynoszą one przeciętnie 3 800 zł brutto. Najwyższy deklarowany dochód osiąga przedstawiciel medyczny z przeciętnym wynagrodzeniem wynoszącym 5 800 zł brutto.

Premie stanowią często istotną część wynagrodzenia handlowców. O tym jaki system premiowy obowiązuje w danej firmie decyduje w pierwszej kolejności strategia rozwoju firmy, kolejnymi czynnikami jest zakres obowiązków, specjalizacja oraz branża, w której dany pracownik się rozwija. Jeżeli celem firmy jest stałe zwiększanie sprzedaży oraz zysku – system premiowy będzie się opierać przede wszystkim na wynikach sprzedażowych oraz uzyskiwaniu jak największego zysku. Z kolei firma, której celem jest szybkie zwiększenie udziałów w rynku w systemie premiowym uwzględni przede wszystkim wyniki sprzedażowe oraz pozyskanie nowych klientów. Na samą premię składa się wiele czynników i nie można założyć, że stanowi ona zawsze określony procent dochodów sprzedawcy.

04

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

 

Zgromadzone dane dowodzą, że ponad 85% przedstawicieli handlowych pracuje na etacie. Ważną składową wynagrodzenia przedstawicieli handlowych jest premia. Przeciętna premia wśród tych specjalistów wynosi około 1 000 zł miesięcznie, jednak najlepsi z nich potrafią wypracowywać premię kwartalną przekraczającą 18 000 zł brutto. 

NA JAKIE DODATKI POZAPŁACOWE MOGĄ LICZYĆ SPRZEDAWCY?

Jak wynika z danych zgromadzonych na portalu zarobki.pracuj.pl najczęstszym benefitem oferowanym specjalistom handlu i sprzedaży jest prywatna opieka medyczna. Z tej grupy blisko połowa kierowników deklaruje otrzymywanie takiego benefitu. Również co najmniej jedna trzecia przedstawicieli handlowych korzysta z tego przywileju. Na prywatną opiekę medyczną może liczyć także jedna czwarta sprzedawców.

Kolejnymi popularnymi benefitami w przypadku specjalistów ds. handlu i sprzedaży są ubezpieczenie na życie oraz dofinansowanie zajęć sportowych. Bony towarowe oferowane są najczęściej pracownikom z obszaru odzież, biżuteria, dodatki oraz artykuły spożywcze, alkohol, tytoń. Z kolei telefon służbowy, z możliwością wykorzystania go do celów prywatnych, otrzymują osoby na stanowiskach kierowniczych. Przedstawiciele handlowi, mogą natomiast wykorzystywać samochód służbowy także poza pracą – jest to bardzo typowy dla tej grupy zawodowej benefit.

Inne rodzaje benefitów takie jak np. dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne lub do nauki języków obcych, dodatkowe programy emerytalne czy kursy i szkolenia nie są szczególnie popularne.

PODSUMOWUJĄC

  • Specjaliści ds. handlu i sprzedaży to wciąż najbardziej poszukiwani pracownicy na rynku w Polsce.
  • Najwięcej ofert pracy dla specjalistów ds. sprzedaży pochodzi z branż: handel i sprzedaż, bankowość, finanse, ubezpieczenia.
  • Specjalista ds. sprzedaży to zarówno student, osoba rozpoczynająca karierę zawodową, jak i pracownicy posiadający kilkuletnie doświadczenie i specjalistyczne umiejętności związane z wykształceniem.
  • W kwietniu 2017 r. najwięcej pracy dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży pochodziło z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego oraz małopolskiego.
  • Przeciętna pensja specjalistów ds. sprzedaży zależy od takich czynników, jak: poziom specjalizacji, kategoria/obszar sprzedaży, region, wielkości firmy, wykształcenie kierunkowe, branża i wysokości stanowiska.
  • Większość sprzedawców zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę.
  • Najczęstszym benefitem oferowanym specjalistom ds. handlu i sprzedaży jest prywatna opieka medyczna.

 

Źródło: biuro prasowe Grupy Pracuj

Zobacz podobne

Przyszłość rynku pracy w latach 2025-2050. Nowe zawody i kompetencje

Automatyzacja, technologia cyfrowa i sztuczna inteligencja w ogromnym stopniu zmieniają krajobraz rynku pracy, przyczyniając się do powstawania nowych stanowisk, które nigdy wcześniej nie istniały. Niestety, czynniki te powodują również utratę wielu innych etatów, dlatego tak ważne dziś jest przekwalifikowywanie się i zdobywanie nowych kompetencji.

Przywództwo w dobie lęku i niepewności

Dwa lata pandemii dobitnie pokazały, jak ważną rolę w życiu organizacji odgrywają jej liderzy i liderki. Kiedy już po cichu liczyliśmy na spokojniejszy czas, 24 lutego przyniósł wybuch wojny w Ukrainie, a z nią nieporównywalne z niczym wcześniej lęki i niepokoje dla firm oraz ich pracowników. W rezultacie menedżerowie i menedżerki muszą przeprowadzić swoje zespoły przez kolejny, jeszcze trudniejszy czas.

[HR w zmianie IX] Krok w (nie)znane?

Jest blisko ludzi i biznesu, co w praktyce oznacza, że nieustannie się zmienia, przekształca i dopasowuje. W pandemii przestał być też wyodrębnioną funkcją, ale przeniknął nawet do hermetycznych, odizolowanych „działów – silosów” uświadamiając wszystkim w organizacji, że ludzie są najważniejsi. Human resources to dziś niewątpliwie strategiczny obszar w każdej firmie. Potwierdzają to zarówno pracownicy, managerowie, jak i zarządy. Potwierdzają też sami HR-owcy, z których już ponad 1/3 dostrzega wzrost znaczenia swojej funkcji i misji w organizacji. Zapraszamy do lektury zamykającego cykl „HR w zmianie” artykułu podsumowującego kluczowe zmiany i trendy w branży human resources.

[HR w zmianie II] Trudniejsze rekrutacje, lekcje z candidate experience

Jasno określone warunki pracy, informacja o wynagrodzeniu w ogłoszeniu, feedback przekazywany niezależnie od etapu rekrutacji – to wciąż kluczowe dla kandydatów dobre praktyki, które nie zmieniły się w trakcie pandemii. Co więcej, wzrosła presja płacowa, która również przekłada się na oczekiwania względem rekrutacji. Pracownicy fizyczni chcieliby otrzymać informację zwrotną jak najszybciej, choćby tego samego dnia. Z kolei pracownicy biurowi uczestniczący w rekrutacjach online doceniają tę formę kontaktu z rekruterem, jednak obawiają się, że na odległość nie uda im się poznać atmosfery i kultury organizacji. Ważnym elementem budowania candidate experience staje się także onboarding.