Dobry pracodawca na trudne czasy: case study Grupa Kapitałowa Śnieżka

  • today pt, 24 Kwi 2020
Jakie wyzwania stawia przed pracodawcami epidemia i jakie w odpowiedzi rozwiązania i działania podejmują firmy? Zapraszamy do lektury piątego case study.


Nazwa firmy: Grupa Kapitałowa Śnieżka

Opis działalności: Grupa Kapitałowa Śnieżka to jeden z największych i czołowych producentów farb w Europie. Jej wiodącą spółką jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA – firma z ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej, lider rynku wyrobów dekoracyjnych w Polsce. Marki, które ją reprezentują na polskim rynku, to: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo Tech, Beston i Rafil.

Liczba zatrudnionych: 1400


Sytuacja wyjściowa

Grupa Kapitałowa Śnieżka stale się rozwija, a kierunek jej działań częściowo wyznacza duża inwestycja. W 2019 roku Grupa wzmocniła swoją pozycję na rynku, przejmując 80 proc. udziałów w węgierskiej spółce Poli-Farbe Vegyipari Kft, która jest jednym z liderów na węgierskim rynku. Tym samym zespół powiększył się o kolejnych 300 pracowników, a nowe wyzwania zogniskowały się wokół poszukiwania synergii i integracji nowej spółki z grupą. Wybuch epidemii koronawirusa zmienił organizację pracy w spółce, lecz działania realizowane z wyprzedzeniem pozwoliły ograniczyć potencjalne straty i utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie.

Z jakimi wyzwaniami przyszło się mierzyć organizacji?

Epidemia koronawirusa zastała firmę tuż po wdrożeniu kluczowego etapu cyfrowej transformacji i jednocześnie w czasie jej intensywnego rozwoju, łączenia sił z węgierską spółką. Praca nad synergiami, działania na rzecz optymalizacji wspólnych procesów, integracja zespołów, a także wdrażanie standardów grupy w nowej spółce – to wszystko toczy się nadal, ale z dostosowaniem do obecnych realiów.

W sytuacji rozwoju pandemii głównym zadaniem stało się jednak dostosowanie funkcjonowania organizacji do zaskakujących i szczególnych realiów panujących nie tylko na polskim, ale także na globalnych rynkach. Śnieżka, jako firma produkcyjna, musiała zmierzyć się nie tylko z koniecznością przeniesienia pracy osób zatrudnionych w biurze do środowiska online (efekty cyfrowej transformacji wsparły ten proces), ale również zaplanować działania umożliwiające zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych, a także zadbać o zdrowie pracowników i zapewnić wszystkim najwyższy stopień bezpieczeństwa. Realizacja przyjętych założeń przebiegała sprawnie i spokojnie, ponieważ firma rozpoczęła wdrażanie nowych procedur znacznie wcześniej, niż pojawiły się rządowe wytyczne.

Jakie działania zostały podjęte przez organizację?

Kadra zarządzająca trzymała rękę na pulsie i na bieżąco śledziła sytuację na świecie. To pozwoliło nie tylko oswoić się z nadciągającą wizją przeobrażeń, ale też zaplanować konieczne działania i przygotować kampanię informacyjną adresowaną do zróżnicowanych zespołów pracowników.

Jak zmieniła się codzienność w Grupie Kapitałowej Śnieżka w dobie koronawirusa?

  • Część pracowników (większość zespołu działów administracyjnych) rozpoczęła pracę w trybie zdalnym.
  • Wszyscy pracownicy mieli zapewniony dostęp do wszelkich środków ochrony osobistej, jeszcze zanim regulowały to ogólnokrajowe zalecenia (w firmie wprowadzono obowiązek pracy w maseczkach). Zatrudnieni otrzymali także płyny dezynfekujące i dedykowane materiały edukacyjne na użytek prywatny.
  • Każda grupa zmianowa ma swój stały skład – dzięki temu kontakty między zespołami produkcyjnymi zostały ograniczone. Dodatkowo, ustalono dłuższe przerwy między zmianami tak, by zminimalizować ryzyko interakcji, a także umożliwić dezynfekcję hal produkcyjnych i pomieszczeń socjalnych.
  • Przed rozpoczęciem zmiany każde stanowisko pracy jest przygotowywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i uwzględnieniem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.
  • Spółka wprowadziła automatyczny pomiar temperatury przy wejściach do wszystkich swoich podkarpackich zakładów.
  • W spółce przeprowadzono badanie ankietowe badające „puls organizacji”, w którym zapytano pracowników m.in. o to jak oceniają działania firmy i jak czują się w tej nieoczekiwanej rzeczywistości i jak radzą sobie z nowymi wyzwaniami.

Pojawienie się koronawirusa wywołało zrozumiały strach i poczucie zagrożenia. Dlatego tym, co miało szczególne znaczenie dla pracowników Śnieżki, było zapewnienie stałego przepływu informacji. Każdy pracownik otrzymywał newslettery, komunikaty i materiały edukacyjne, nawet kilka razy w tygodniu. Wszyscy wiedzieli, na jakim etapie zmian jest firma, co udało się już wdrożyć, jakie kolejne kroki są zaplanowane. Na początku marca w ramach firmowego zespołu szybkiego reagowania powołano podzespół odpowiedzialny za koordynację wszystkich działań podejmowanych przez firmę w związku z koronawirusem. Jeszcze zanim rozpoczęła się kwarantanna ogólnokrajowa, do pracowników Śnieżki trafił informator z poradami, jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo – także poza pracą.

Firma spojrzała na sytuację z różnych perspektyw, dlatego na rzetelną i empatyczną komunikację mogła liczyć cała załoga – zarówno osoby pracujące zdalnie, jak i pracownicy stacjonarni. Co ważne, partnerzy handlowi również otrzymali materiały edukacyjne oraz wsparcie koncepcyjne przy organizacji bezpiecznej działalności handlowej w dobie ograniczeń.


Wnioski


Komentarz Spółki: 

Kryzys wywołany koronawirusem zastał nas w strategicznym momencie – właśnie zakończyliśmy kluczowe wdrożenia w ramach cyfrowej transformacji i intensywnie pracowaliśmy nad integracją nowej spółki z grupą. Wiosna to dla naszej branży okres startu kampanii reklamowych i intensyfikacji działań handlowych. Choć część zadań, które planowaliśmy otrzymała inny priorytet, utrzymujemy bieżące procesy i dostosowując się do panujących, realiów działamy elastycznie. Pierwsze wnioski, jakie spływają z przeprowadzonego wśród pracowników badania ankietowego pokazują, że nasze inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa, a także komunikacja w tych nowych okolicznościach, sprawdzają się i są dobrze oceniane.

Kluczowe okazało się podejmowanie kroków niezależnie od oficjalnych rekomendacji i „dmuchanie na zimne”. Intensywna współpraca zespołu szybkiego reagowania z zarządem i skoordynowana kaskada komunikacji na kolejne szczeble organizacji pozwoliły zarządzić wieloma wyzwaniami, przed którymi dotychczas stanęliśmy. Nie udałoby się to bez wsparcia naszej kadry zarządzającej i otwartości na dostosowanie się do nowych regulacji ze strony pracowników. Po raz kolejny przekonaliśmy się o sile naszego zespołu, a to niezwykle budująca perspektywa na te „trudne czasy” – podkreśla Aleksandra Małozięć, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej w FFiL Śnieżka SA.


Komentarz Zyty Machnickiej: 

W pracy nad firmowym employee experience ogromnie ważna jest umiejętność „wchodzenia w buty pracowników” i wyprzedzania ich kroków. Jeśli zrozumiemy ich perspektywę oraz odpowiednio wcześnie zidentyfikujemy ich kluczowe problemy i obawy, zwiększamy swoją szansę na wypracowanie efektywnego procesu komunikacji, adekwatnego nawet do najtrudniejszych okoliczności.

W przypadku Grupy Kapitałowej Śnieżka to bycie o krok przed odbiorcą pozwoliło firmie na lepsze przygotowanie swojego zespołu na skutki pandemii. I mogło też utwierdzić osoby zarządzające, że autentyczny i mądry employer branding wewnątrz firmy ma ogromną wartość. A jeśli dodać do tego fakt, że działania zapobiegawcze dotyczyły również partnerów handlowych, mamy tu świetny przykład na to, że aktywności z obszaru HR i EB także w czasie koronakryzysu mogą być prowadzone synergicznie z marketingiem i sprzedażą.


Zapraszamy do lektury wywiadu z Zytą Machnicką, który zainicjował cykl case studies „Dobry pracodawca na trudne czasy” :).

Zobacz podobne

Dobry pracodawca na trudne czasy: case study Biedronka

Jakie wyzwania stawia przed pracodawcami epidemia i jakie w odpowiedzi rozwiązania i działania podejmują firmy? Zapraszamy do lektury ósmego case study.

Dobry pracodawca na trudne czasy: case study InPost

Jakie wyzwania stawia przed pracodawcami epidemia i jakie w odpowiedzi rozwiązania i działania podejmują firmy? Zapraszamy do lektury siódmego case study.

Dobry pracodawca na trudne czasy: case study Aviva

Jakie wyzwania stawia przed pracodawcami epidemia i jakie w odpowiedzi rozwiązania i działania podejmują firmy? Zapraszamy do lektury szóstego case study.

Dobry pracodawca na trudne czasy: case study Early Stage

Jakie wyzwania stawia przed pracodawcami epidemia i jakie w odpowiedzi rozwiązania i działania podejmują firmy? Zapraszamy do lektury czwartego case study.