Podwyżki inflacyjne i co dalej – jak utrzymać pracownika w firmie

  • today pt, 10 Cze 2022
Inflacja stała się w ostatnim czasie najczęściej powtarzanym hasłem, odmienianym przez wszystkie przypadki. Stale rosnące ceny podstawowych produktów i usług, a co za tym idzie - diametralny wzrost kosztów utrzymania sprawiły, że wielu pracowników zaczęło szukać nowych, lepiej płatnych miejsc pracy. Pracodawcy zaś zaczęli szukać sposobów na zatrzymanie pracownika. Ale czy podwyżki inflacyjne wystarczą? Odpowiedzią na rosnącą inflację mogą okazać się właściwie dobrane benefity oraz angażująca i solidna kultura organizacyjna.

Jak wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl “Nowe oblicza pracy”, „aż 76% respondentów Pracuj.pl uważa, że obecna pensja wystarczy im na mniej, niż jeszcze 12 miesięcy temu. Taka sama część badanych oceniła, że inflacja ma negatywny wpływ na ich wynagrodzenie. Dodatkowo 59% respondentów ocenia, że inflacja istotnie wpływa na faktyczną wartość (siłę nabywczą) ich pensji[1]”.  Najlepszym rozwiązaniem zaistniałego problemu byłoby analogiczne do wzrostu poziomu inflacji podwyżki wynagrodzeń – jednak nawet świetnie prosperujące przedsiębiorca mają swoje ograniczenia i limity budżetowe. Nie mogą więc co chwila regulować pensji w związku z inflacją. Pracodawcy muszą więc walczyć z inflacją w sposób przemyślany, jednak przynoszący pracownikom wymierne korzyści. Z pomocą obu stronom przychodzą tu dwa kluczowe narzędzia HR – wspierająca kultura organizacyjna oraz benefity pozapłacowe.

Benefity pracownicze – dodatkowa korzyść czy standard?

Wszyscy wiemy, że w obecnych czasach sama pensja to stanowczo za mało. Pracownicy oczekują od pracodawcy dodatkowych benefitów, które mają poprawiać jakości ich życia, dlatego pracodawcy od dawna proponują do oferty benefitów firmowych włączają min. karty sportowe, ubezpieczenia medyczne czy karty przedpłacone. To dodatkowa korzyść dla pracownika, która wzmacnia lojalność wobec firmy i poprawia nastroje ogólne zadowolenie z pracy. Jednak coraz częściej takie benefity są traktowane jako standard i nie wystarczą, by zatrzymać pracowników na dłużej. Podobnie dzieje się w przypadku benefitu w postaci pracy zdalnej. Ludzie przyzwyczaili się do pracy z domu i przestali traktować to jako ,dodatek’ czy ,bonus’ w miejscu pracy. Obecnie aż 59,9% pracowników deklaruje, że najoptymalniejszą formą zatrudniania powinien być model hybrydowy[2], a 91% respondentów uważa, że stanowisko pracodawców do pracy zdalnej powinno zostać podane do wiadomości już na etapie ogłoszenia o pracę[3].

Nowoczesne benefity

W dobie rosnącej inflacji nikt ‘nie pogardzi’ dofinansowaniem do posiłków, zakupów czy opieki medycznej, zwłaszcza tej specjalistycznej. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że standardowe benefity nie wystarczą. Tym samym rynek benefitowy został zmuszony do poszerzenia oferty o nowe, dostępne i elastyczne rozwiązania.

Nowoczesny model benefitów musi wyróżniać się innowacyjnością, odnosić się do tej sfery życia pracowników, które do tej pory były pomijane. Przy nowoczesnych benefitach warto wymienić np.:

  • workation,
  • dofinansowanie do Spotify, Audioteki czy kina,
  • dofinansowanie do wynajmu samochodu,
  • środki finansowe na szkolenia,
  • 4 dniowy dzień pracy,
  • ubezpieczenie dla zwierząt pracownika,
  • firmowy rower.

Najlepiej, jeśli firma da pracownikowi możliwość wyboru, żeby ten sam podjął decyzje, które benefity będą mu najbardziej potrzebne. Pracodawca zyska wtedy pewność, że oferta benefitowa jest dla pracownika atrakcyjna.

Zarządzanie benefitami – jak robić to mądrze

Przede wszystkim, oferta benefitowa mająca zachęcić pracowników do pozostania z pracodawcą musi być atrakcyjna, wszechstronna i dająca wybór. Nie ma więc lepszego rozwiązania niż konsolidacja różnorodnych benefitów w jednym miejscu, do którego dostęp będzie możliwy również z poziomu platformy webowej i aplikacji mobilnej. Worksmile to narzędzie all in one, które m.in. pomaga w dostarczaniu oraz zarządzaniu wszystkimi firmowymi benefitami, prowadzeniu komunikacji wewnątrzfirmowej oraz docenianiu i dbaniu o pracowników.

Co ważne, w platformie Worksmile pracownik znajdzie min. bogatą ofertę kafeteryjną, w tym jedyną na rynku ofertę długoterminowego wynajmu samochodów czy możliwość wypłacenia środków przeznaczonych na benefity w formie BLIK lub przelewu na konto bankowe. Zwłaszcza ostatnie rozwiązanie jest pozytywnie oceniane przez pracowników, którzy w ten sposób mogą podreperować domowy budżet.

Kafeteria benefitów w praktyce

W kafeterii pracownicy mają możliwość dopasowania benefitów do indywidualnych potrzeb, pasji oraz upodobań. System kafeteryjny Worksmile daje możliwość wykorzystania benefitów z wielu kategorii – od Rozrywki, Sportu i Kultury, przez Edukację, Zdrowie i Dom, aż po Dziecko czy Zwierzęta. Osoby zatrudnione mogą korzystać z nich w czasie wolnym, dbając o swoje samopoczucie i ładując baterie przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami. Użytkownicy mają dostęp do setek ciekawych benefitów – i nie są to wyłącznie wejścia do klubów sportowych czy dodatkowe polisy ubezpieczeniowe. W Worksmile pracownik znajdzie m.in. opiekę psychologiczną czy dofinansowanie przez pracodawcę żłobka lub przedszkola. W ciągu dwóch ostatnich lat zwiększyła się także ilość usług dostępnych w formie online. Pracownicy mogą korzystać m.in. z Spotify czy BookBeat oraz innych nowoczesnych form streamingowych. Taki mechanizm wynagradzania daje realne korzyści dla wszystkich.

Walcz z inflacją – informacją!

Czy same benefity wystarczą, by w dobie inflacji zatrzymać przy sobie pracowników? Wbrew pozorom, mogą się one okazać niewystarczające. Kluczowe jest również środowisko pracy i dostęp do informacji. Wszystkie te trzy czynniki budują angażującą kulturę organizacyjną. Rozwiązanie proponowane przez Worksmile ma jeszcze jedną cechę, która może przekonać zespół do pozostania w firmie. Dostęp do tzw. TRS (Total Reward Statement), dzięki któremu zatrudnieni otrzymują wgląd do szczegółowych informacji o swoim wynagrodzeniu, bonusach, benefitach pracowniczych, szkoleniach i innych świadczeniach. A jak wiadomo nie od dzisiaj, wiedza – zwłaszcza ta, dotycząca funduszy i dofinansowania – jest skuteczną metodą na zbudowanie lojalności i zaangażowania pracowników.


[1] Pracuj.pl, Nowe oblicza pracy, Warszawa

[2] Pracuj.pl, Dwa lata nowej normalności, Warszawa

[3] Tamże.

Zobacz podobne

Czy kultura organizacyjna musi być silna? O konieczności konstruktywnego podejścia do tematu.

Kultura organizacyjna to DNA firmy. Przekłada się na sposób zarządzania organizacją, czyli stanowi ścieżkę od wyznaczania misji i strategii działania, przez kształtowanie norm społecznych, systemu wartości i struktury formalnej, po kryteria doboru pracowników, pielęgnowanie wspólnych relacji, na komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej kończąc. Fundamentem kultury organizacji niezmiennie pozostają relacje międzyludzkie, kształtujące społeczność wewnątrzfirmową i atmosferę pracy. Właściwy klimat organizacyjny sprzyja nie tylko lepszemu zrozumieniu celów firmy, przez co umożliwia pełniejsze identyfikowanie się z organizacją i większe zaangażowanie w realizowane projekty, ale przede wszystkim silniej integruje pracowników, ułatwia komunikację zespołową i pomaga w budowaniu zdrowych relacji. 

Nie naklejaj plastrów, daj narzędzia

Obserwując rynek pracy na przestrzeni ponad dwóch ostatnich lat, można zaobserwować znaczące zmiany w postawie, potrzebach i oczekiwaniach pracowników. Na pierwszy plan wyraźnie wysuwa się nastawienie do pracodawcy i HR, postrzeganych jako “instytucji” wspierającej zespół na każdym etapie jego życia. Zatarła się już wyraźna różnica pomiędzy benefitami dotyczącymi życia zawodowego, jak np. finansowanie warsztatów czy szkoleń, a tymi – odnoszącymi się bezpośrednio do życia prywatnego, jak np. dofinansowanie do żłobków czy diet. Co więc ma zrobić owy pracodawca, gdy zespół składa się z kilkudziesięciu pracowników? W jaki sposób może on poznać indywidualne  potrzeby każdego z nich i na nie odpowiedzieć? Według mnie, odpowiedź na te pytania znaleźć można w starym indiańskim przysłowiu „Nie daruj głodnemu ryby. Podaruj mu wędkę i naucz go łowić”. Czym jest wędka, a czym ryba? W odniesieniu do kultury organizacji postaram się wyjaśnić w niniejszym felietonie.

Jak benefity językowe wspierają rozwój firmy i wizerunek pracodawcy?

Trwający przez kilka ostatnich lat rynek pracownika postawił nowe wyzwania przed działami Human Resources. W dobie niskiego bezrobocia, globalizacji i pracy zdalnej znalezienie wartościowego pracownika stało się zadaniem trudniejszym niż kiedykolwiek. Dzięki sprzyjającemu otoczeniu rynkowemu kandydaci coraz większą wagę przykładają do świadczeń pozapłacowych – innych niż firmy oferują zazwyczaj.

Informacja zwrotna się opłaca! Continous feedback dźwignią poprawy efektywności

W zachodnich przedsiębiorstwach tzw. performance review, czyli okresowa ocena pracy, coraz częściej wypierana jest przez nowy trend: continous feedback, czyli bieżącą konstruktywną informację zwrotną. Korelacje z twardymi KPI pokazują, że wdrożenie continous feedback daje policzalne zyski.