Dlaczego język angielski jest ważnym benefitem w firmach?

  • today pt, 3 Cze 2022
W dzisiejszych czasach angielski bezspornie jest przydatny i wykorzystywany w każdym aspekcie biznesowym. Okres pandemii pokazał, że pracownicy coraz częściej poszukują i oczekują benefitów, które bezpośrednio przełożą się na podniesienie swoich kwalifikacji oraz okażą się dla nich wartością dodaną, pewną inwestycją, a nie jedynie czymś “nice to have”. Znajomość języka angielskiego pozwala nam swobodnie poszerzać swoją wiedzę.

Z perspektywy pracodawcy należy pamiętać, że kursy języka angielskiego w firmie to przede wszystkim inwestycja w rozwój naszej firmy jak i w kapitał ludzki, który jest absolutnie kluczowy w dzisiejszych czasach. Co w takim razie zyskujemy jako pracodawca? Po pierwsze podnosimy kompetencje pracowników, co przekłada się bezpośrednio na rozwój firmy i po drugie zapewniamy pracownikom poczucie docenienia i zaopiekowania, bo pomagamy podnosić ich własne kwalifikacje.

Dodatkowo warto mieć na uwadze fakt, iż obecnie nauka języka angielskiego nie jest tak bardzo angażująca czasowo i możemy zaproponować pracownikom zajęcia online, w których pracownicy mogą uczestniczyć niezależnie od lokalizacji jak, i pory dnia. Niemniej jednak, aby móc wykorzystać w pełni potencjał finansowania kursów języka angielskiego, musimy jako pracodawca bardzo skrupulatnie i mądrze podejść do samego procesu wprowadzenia tego benefitu. Należy wybrać taką szkołę, która nie tylko jest wyspecjalizowana w nauczaniu online, ale również będzie potrafiła indywidualnie dopasować się do potrzeb biznesowych firmy oraz specyfiki jej branży. Takim rozwiązaniem jest zdecydowanie szkoła językowa Fluentbe.

Kim jesteśmy

Fluentbe to innowacyjna i międzynarodowa szkoła językowa działająca online od 2015 roku w takich krajach jak: Polska, Hiszpania, Czechy i Słowacja. Każdego miesiąca realizujemy z naszymi studentami 30 000 lekcji na żywo z lektorem. Posiadamy wykwalifikowaną i specjalnie przeszkoloną kadrę lektorską z całego świata. 70% naszych lektorów to native speakerzy. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez lektorów “na żywo” – uczestnicy się widzą i słyszą. Zajęcia prowadzone są w grupach 2-4 osobowych lub indywidualnie, na wszystkich poziomach biegłości zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

Jak pomagamy firmom

Skuteczna i efektywna metoda nauki języka jako klucz do sukcesu. Metoda Fluentbe została oparta na programie całkowitej immersji. Dzięki niej nowe umiejętności językowe nabywa się bardzo szybko, poprzez interakcje zbliżone do naturalnych. W małych 2-4 osobowych grupach, 70% czasu poświęca się na mówienie. Lektor moderuje dyskusję i dba o równy udział pracowników. Z grupą pracuje indywidualnie dobrany lektor, niezmienny podczas trwania semestru. Wraz ze stałym harmonogramem zajęć, gwarantuje to osiągnięcie zamierzonych rezultatów w nauce.

Jeden dostawca dla całej firmy, niezależnie od lokalizacji. Fluentbe zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry lektorskiej (w tym native speakerów) niezależnie od lokalizacji pracowników. Wystarczy komputer lub urządzenie mobilne i dostęp do Internetu, aby spotkać się z lektorem. Pracodawca ma dostęp do raportów z obecności i postępów nauki pracowników. Dzięki globalnemu charakterowi Fluentbe, możemy przygotować dedykowany program nauki (uwzględniający specyficzne słownictwo) dla grup pracowników niezależnie od regionu np. kurs dla przedstawicieli medycznych w całej Polsce i pracowników działów technologicznych z kilku fabryk w ramach jednej umowy.

Jeden dostawca dla wszystkich poziomów. We Fluentbe zajęcia są prowadzone zarówno od podstaw jak i na poziomie zaawansowanym. Przed rozpoczęciem zajęć, każdy pracownik przechodzi test biegłości językowej (placement test), który kwalifikuje go do jednego z 14 poziomów znajomości języka. Pracownicy na niższych poziomach zostają skierowani pod opiekę lektora polskiego, który jest w stanie wytłumaczyć trudniejsze zagadnienia w ojczystym języku. Natomiast pracownicy na wyższych poziomach spotykają się z native speakerami, dzięki czemu 100% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim.

Rezultatem nauki wg metody Fluentbe jest większa swoboda i pewność siebie pracowników w sytuacjach wymagających użycia języka, np. podczas spotkań, prezentacji, czy wymiany mailowej wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Lektorzy

Lektorzy Fluentbe to nauczyciele języka angielskiego z wykształcenia: absolwenci filologii angielskiej, lingwistyki lub kolegium nauczycielskiego. W przypadku native speakerów wymagamy również wykształcenia kierunkowego lub ukończenia specjalistycznego szkolenia uwieńczonego certyfikatem, który uprawnia do nauczania języka angielskiego jako języka obcego, np. CELTA, DELTA, TEFL.
Wymagamy minimum 1 roku doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla osób dorosłych.

Jak działamy?

Zaczynamy od zbadania potrzeb i celów firmy. Wspólnie wypracowujemy najbardziej efektywną kosztowo formułę współpracy uwzględniającą cele i potrzeby firmy. Podpisujemy umowę i przechodzimy do świadczenia usługi. Od tego momentu zajmujemy się już kontaktem z pracownikami, a pracodawca otrzymuje dostęp do raportów z postępów prac. Oferujemy kursy indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb firmy.

Co nas wyróżnia?

  • Stały lektor | Grupę prowadzi jeden lektor dopasowany do poziomu.
  • Stała grupa osób | Dobierane są osoby dopasowane poziomem biegłości językowej.
  • Stały rozkład zajęć | Ustalamy wygodny dla wszystkich harmonogram.
  • Jesteś pod opieką | Na każdym etapie, możesz liczyć na pomoc naszego zespołu Customer Care.

Nie wybieraj szkoły, wybierz partnera biznesowego!

Zaufały nam największe firmy w swoich branżach. Z niektórymi współpracujemy już wiele lat. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.

Zobacz podobne

Czy kultura organizacyjna musi być silna? O konieczności konstruktywnego podejścia do tematu.

Kultura organizacyjna to DNA firmy. Przekłada się na sposób zarządzania organizacją, czyli stanowi ścieżkę od wyznaczania misji i strategii działania, przez kształtowanie norm społecznych, systemu wartości i struktury formalnej, po kryteria doboru pracowników, pielęgnowanie wspólnych relacji, na komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej kończąc. Fundamentem kultury organizacji niezmiennie pozostają relacje międzyludzkie, kształtujące społeczność wewnątrzfirmową i atmosferę pracy. Właściwy klimat organizacyjny sprzyja nie tylko lepszemu zrozumieniu celów firmy, przez co umożliwia pełniejsze identyfikowanie się z organizacją i większe zaangażowanie w realizowane projekty, ale przede wszystkim silniej integruje pracowników, ułatwia komunikację zespołową i pomaga w budowaniu zdrowych relacji. 

Nie naklejaj plastrów, daj narzędzia

Obserwując rynek pracy na przestrzeni ponad dwóch ostatnich lat, można zaobserwować znaczące zmiany w postawie, potrzebach i oczekiwaniach pracowników. Na pierwszy plan wyraźnie wysuwa się nastawienie do pracodawcy i HR, postrzeganych jako “instytucji” wspierającej zespół na każdym etapie jego życia. Zatarła się już wyraźna różnica pomiędzy benefitami dotyczącymi życia zawodowego, jak np. finansowanie warsztatów czy szkoleń, a tymi – odnoszącymi się bezpośrednio do życia prywatnego, jak np. dofinansowanie do żłobków czy diet. Co więc ma zrobić owy pracodawca, gdy zespół składa się z kilkudziesięciu pracowników? W jaki sposób może on poznać indywidualne  potrzeby każdego z nich i na nie odpowiedzieć? Według mnie, odpowiedź na te pytania znaleźć można w starym indiańskim przysłowiu „Nie daruj głodnemu ryby. Podaruj mu wędkę i naucz go łowić”. Czym jest wędka, a czym ryba? W odniesieniu do kultury organizacji postaram się wyjaśnić w niniejszym felietonie.

Jak benefity językowe wspierają rozwój firmy i wizerunek pracodawcy?

Trwający przez kilka ostatnich lat rynek pracownika postawił nowe wyzwania przed działami Human Resources. W dobie niskiego bezrobocia, globalizacji i pracy zdalnej znalezienie wartościowego pracownika stało się zadaniem trudniejszym niż kiedykolwiek. Dzięki sprzyjającemu otoczeniu rynkowemu kandydaci coraz większą wagę przykładają do świadczeń pozapłacowych – innych niż firmy oferują zazwyczaj.

Informacja zwrotna się opłaca! Continous feedback dźwignią poprawy efektywności

W zachodnich przedsiębiorstwach tzw. performance review, czyli okresowa ocena pracy, coraz częściej wypierana jest przez nowy trend: continous feedback, czyli bieżącą konstruktywną informację zwrotną. Korelacje z twardymi KPI pokazują, że wdrożenie continous feedback daje policzalne zyski.