Raport Wyzwania HR 2015

Spis treści

 • Employer Branding czyli jakość komunikacji
 • Najtrudniejszy pierwszy szlif
 • Kultura organizacji społecznej
 • Parytet potrzebny od zaraz
 • Łódzki patchwork kulturowy
 • Bezcenne doświadczenia kandydata
 • W pogoni za... kasą
 • Jaka jest specyfika Opolszczyzny?
 • Kariera w lotnictwie zaczyna się w gimnazjum
 • Nie tylko goła pensja
 • Obalając stereotypy
 • Kompetencje miękkie menadżera ze Śląska
 • Aktywizuj lub strać
 • Warmia i Mazury to nie tylko piękne krajobrazy
 • Nos Pinokia a skuteczna rekrutacja
 • Działać w obrębie własnej strefy wpływów

Jaki był rok 2015 dla branży human resources? Czy taki sam zarówno dla Polski północnej, jak i zachodniej?

Czy metropolie mogą wytyczać HR- -owe trendy, które chętnie podchwycą także organizacje w mniejszych mia- stach? Jakie branże rozwijają się naj- prężniej w Wielkopolsce, a jakie na Podlasiu czy Opolszczyźnie? Jak lokal- ne otoczenie biznesu wspiera inwe- stycje i rozwój gospodarczy regionów? O tym wszystkim mogą Państwo prze- czytać w Raporcie Wyzwania HR 2015.