Raport | Dla szukających pracy czy dla… pracodawców? Oferty pracy pod lupą

Raport z badania „Proces tworzenia treści ogłoszeń o pracę"

  • O badaniu „Proces tworzenia treści ogłoszeń o pracę”
  • Obszary brane pod uwagę podczas tworzenia treści oferty pracy
  • Proces i czas powstawania oraz język zawartości oferty pracy
  • Informacje zawsze umieszczane w ofercie pracy
  • Informacje nigdy nie umieszczane w ofercie pracy
  • Weryfikacja i wewnętrzny audyt ogłoszeń o pracę
  • Podsumowanie