Raport | Utopia czy realizm? Kultura organizacyjna w oczach zatrudnionych i zatrudniających

Raport z badania „Percepcja pojęcia kultury organizacyjnej”

  • W jakiej kondycji są kultury organizacyjne?
  • O badaniu
  • Część I: Pojęcie kultury z różnych perspektyw
  • Część II: Rola kultury organizacyjnej w procesie rekrutacji
  • Część III: Współtwórcy kultury
  • Część IV: Pielęgnowanie kultury w zmiennych czasach
  • Podsumowanie