Raport HR | Na strategicznym biegu

Raport z 9. edycji badania „HR-u portret własny” 2022

  • Wprowadzenie: HR-owy kurs na zmiany | Iga Pazio
  • Ekspertki i eksperci komentujący wyniki badania | Tina Sobocińska, Iwona Wencel, Olga Żółkiewicz, Urszula Zając-Pałdyna, Paulina Basta, Zyta Machnicka, Tomasz Chaciński, Maciej Noga
  • Respondentki i respondenci badania
  • Część I: Specyfika pracy i obszary odpowiedzialności
  • Część II: Kompetencje i rozwój
  • Część III: Motywacja i satysfakcja z pracy
  • Część IV: W organizacji
  • Podsumowanie & metodologia badania