Powroty do biura. Jak bezpiecznie wracać z online do offline?

Przykłady procedur i wytycznych

  • Zasady ogólne
  • Wejście do biura i praca na miejscu
  • Przestrzenie wspólne w biurze i zakończenie dnia pracy
  • Spotkania wewnętrzne w biurze
  • Spotkania poza siedzibą firmy