Koronawirus a prawa pracodawcy i pracownika

Najważniejsze regulacje, o których warto pamiętać

  • Jakie stanowiska mogą być objęte pracą zdalną, a które wymagają obecności pracowników w miejscu pracy?
  • Jakie obowiązki, bez ryzyka i konsekwencji dla firmy i zdrowia pracowników, mogą być wykonywane poza miejscem pracy?
  • Kto zapewnia pracownikowi sprzęt, potrzebny do wykonywania pracy zdalnej?
  • Jakie są procedury i ustalenia dt. realizowania pracy zdalnej, w celu zabezpieczenia interesów firmy?
  • Kto może dokonać oceny stanu zdrowia pracownika wykonującego zadania w miejscu pracy?
  • Jak wygląda kwestia badań medycyny pracy?
  • Jakie zasiłki i urlopy przysługują z tytułu opieki nad dzieckiem?