Akcja: komunikacja!

Spis treści

  • Wyzwania i trendy
  • XYZ, czyli rekrutacyjny alfabet
  • Wymagający kandydat 3.0
  • Jak wyłowić kandydata?
  • Najtrudniejszy pierwszy krok

Jak mówić do kandydata, aby Cię usłyszał?

Rok 2016 bez wątpienia może okazać się przełomowy dla bran- ży HR. Dobra sytuacja gospodarcza, niska stopa bezrobocia i de- klaracje rm o zwiększeniu zatrudnienia zmuszą rekruterów do jeszcze intensywniejszej walki o najbardziej utalentowanych pra- cowników. Branża HR stanie również przed wyzwaniem wprowa- dzenia ustandaryzowanych i przyjaznych zasad komunikacji.