Manager gotowy na wyzwania przyszłości: nowe trendy w programach MBA

Dynamicznie zmieniający się świat i nowe technologie przynoszą wyzwania nieznane managerom jeszcze kilka lat temu. Aby kształcić liderów na miarę XXI wieku, kierunki MBA stawiają na rozwój nowych umiejętności i innowacyjne rozwiązania edukacyjne. W Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej program Executive MBA przeszedł metamorfozę, dzięki której jeszcze precyzyjniej odpowiada na potrzeby współczesnych managerów i liderów biznesu, przygotowując ich do zarządzania i podejmowania decyzji w nieprzewidywalnych czasach.
artykuł sponsorowany

Nowe technologie zmieniają biznes

Internet Rzeczy, Big Data, sztuczna inteligencja i robotyzacja mają ogromny wpływ na kształtowanie współczesnego świata – w tym na działanie biznesu. Studia MBA kładą więc coraz większy nacisk na rozwój świadomości dotyczącej wyzwań oraz szans dla firm, jakie niesie powszechna cyfryzacja i automatyzacja. W erze innowacji rośnie też rola młodych firm, rozwijających unikatowe rozwiązania. Dlatego kierunki MBA stawiają również na edukację w zakresie zarządzania startupami. Uczestnicy Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej mają np. okazję przejść przez kompleksowy proces tworzenia przedsięwzięć startupowych w ramach programu New Venture Project, prowadzonego we współpracy z MIT Enterprise Forum CEE, jednym z czołowych akceleratorów dla startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu programowi poszerzają swoje kompetencje w zakresie przedsiębiorczości i budowania organizacji od podstaw. Przedsiębiorczość, obok wiedzy i analizy strategicznej, to klucz do budowania organizacji przyszłości, dlatego w Szkole Biznesu PW słuchacze mają aż ponad 100 godzin dydaktycznych poświęconych właśnie innowacjom i nowym technologiom.

Odpowiedzialne zarządzanie

Wraz z postępem technologicznym coraz bardziej powszechna staje się idea zrównoważonego rozwoju i etycznego przywództwa. Kierownicy studiów MBA dostrzegają potrzebę rozwijania wśród managerów poczucia odpowiedzialności za społeczności. Wprowadzają więc inicjatywy, takie jak Social Impact Lab w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, w ramach których uczestnicy uczą się pobudzać swoja kreatywność i z wyprzedzeniem przewidywać przyszłe wyzwania w oparciu o metodę „Theory U”, stworzoną przez MIT Presencing Institute i pracują nad rozwiązaniami dla wyzwań współczesnego świata − m.in. związanych z biedą, edukacją czy zmianami klimatu.

Kompetencje miękkie bardziej pożądane

Automatyzacja zwiększa efektywność wielu procesów biznesowych, jednak dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami absolutnie niezbędne pozostają umiejętności miękkie. To one dominują wśród kompetencji przyszłości wskazywanych przez ekspertów, m.in. w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego.[1] Coraz większy nacisk kładzie się więc na to, aby absolwenci MBA rozwijali zdolności komunikacyjne i adaptacyjne oraz samoocenę, które pomogą im lepiej działać. Uczestnicy Transformation Labs w Szkole Biznesu PW korzystają np. z diagnozy umiejętności przywódczych i biorą udział w sesjach coachingowych ze wsparciem mentorów. To ważna część edukacji managerskiej na tym prestiżowym programie EMBA, bowiem uczestnicy są przygotowywani do objęcia funkcji liderów biznesu, którzy z sukcesem budują firmę oraz zarządzają ludźmi, ale jednocześnie mają „wyczucie” biznesowe, które wspiera ich przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Nowe formy nauczania

Świat przyspiesza, więc studia MBA coraz częściej oferują elastyczne programy edukacyjne, dostosowane do indywidualnych ścieżek kariery i pozwalające zdobywać cenną wiedzę szybciej. W Szkole Biznesu PW dyplom Executive MBA można uzyskać już po trzech semestrach (1,5 roku nauki), co jest odpowiedzią na pędzące czasy oraz realne potrzeby kadry zarządzającej, która potrzebuje w krótkim czasie zdobyć potrzebną wiedzę z najwyższej półki. Innym trendem jest personalizacja – tak powszechna już w świecie handlu i usług. Teraz przenosi się na grunt edukacji managerskiej. Jak przebiega to na studiach? W Szkole Biznesu PW uczestnicy programu EMBA mogą korzystać ze spersonalizowanego toku nauczania, który umożliwia realizację własnych projektów w zakresie innowacyjności, rozwoju startupów i CSR. Wykraczanie poza tradycyjne ramy studiów MBA, dlatego programy studiów muszą stawać się bardziej interdyscyplinarne i uwzględniać nowe formy edukacji. Żyjemy w bardzo innowacyjnych czasach, gdzie zmiana jest na porządku dziennym, a więc edukacja managerska musi być innowacyjna i zmieniać się nawet szybciej niż sam biznes, do którego przygotowuje kadrę zarządzającą.
Szkoły biznesowe muszą stale myśleć przyszłościowo, ponieważ świat zmienia się tak szybko, jak nigdy dotąd. Firmy potrzebują teraz managerów o szerokich umiejętnościach, łączących wiedzę technologiczną z biznesową. Dlatego na naszych studiach EMBA poświęcamy aż ponad 100 godzin dydaktycznych obszarom przedsiębiorczości, innowacji i wdrażaniu nowych technologii oraz stawiamy na zajęcia praktyczne, aby kształcić kreatywnych, współdziałających liderów – liderów biznesu przyszłości.
[1] https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
dr Paweł Urbański
Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doktor Nauk Ekonomicznych Imperial College London, posiada dyplom Inżyniera oraz MBA na PW. Współzałożyciel INVEN Group, Przewodniczący Rady Nadzorczej Columbus Energy, były członek Zarządu PSE i Prezes PGE. Nadzorował i współtworzył projekty doradcze i inwestycyjne dla największych polskich i międzynarodowych firm energetycznych.

Zobacz podobne

Wszędzie, czyli z domu. Jaki model pracy preferują kandydaci?

Jeszcze rok temu pracodawcy pospiesznie organizowali pracownikom wyprowadzkę z offline do online, a dziś stają już przed kolejnymi wyzwaniami spod znaku „pracy zdalnej”. Co dalej? Wrócimy? Nie wrócimy? Kiedy? Jak odpowiadać na oczekiwania pracowników i kandydatów do pracy, przy jednoczesnym uwzględnieniu długofalowych celów organizacji? Spore wyzwanie, zwłaszcza że jedni postrzegają home office jako idealne rozwiązanie, a drugim brakuje osobistych kontaktów i podpisują się pod stwierdzeniem: „offline is the new luxury”. Pewne jest jednak, że poszukujący zatrudnienia zwracają uwagę na oferowany model pracy, dlatego informacje o nim powinny wybrzmieć już na samym początku rekrutacji – w ogłoszeniu o pracy i podczas wstępnych rozmów.

Zetki szukają pracodawcy… odpowiedzialnego społecznie

Budowanie marki pracodawcy to nie tylko kampanie employer brandingowe. To także – a może przede wszystkim – codzienne, pojedyncze działania, które połączone w całość stają się gwarantem wartości istotnych dla pracowników. W działania te wpisują się także inicjatywy społeczne i akcje charytatywne. Czy to zainteresuje kandydatów reprezentujących najmłodsze pokolenie na rynku pracy? Tak i być może zdziwisz się, jak bardzo.

Tysiące twarzy, setki miraży, czyli przegląd ciekawych działań EB

Słowa Kory Jackowskiej oddają doskonale obraz tego, co na co dzień oglądamy w sieci. Najmłodsze pokolenie – zsieciowane od urodzenia – widziało już naprawdę wiele, dlatego nie tak łatwo je zaskoczyć. Aby skutecznie dotrzeć z przekazem do niego, potrzeba czegoś więcej niż znajomość digital marketingu i narzędzi internetowych. Liczy się kreatywny, ale też „do bólu prawdziwy” pomysł, który bez pompy, patosu i lukru pokaże to, co w życiu zawodowym jest najważniejsze. Niezależnie od tego, czy mowa o dużych projektach rekrutacyjno-wizerunkowych, czy zwykłych, codziennych aktywnościach w social mediach, trendy EB coraz silniej krążą wokół uniwersalnych wartości – otwartości, różnorodności i autentyczności.

Na cyfrowym tropie, czyli gdzie Zetki szukają informacji o pracodawcach?

Zwinnie poruszają się między wieloma aplikacjami, a Internet to ich naturalne środowisko. Zanim wyślą CV albo zgłoszą się do programu stażowego, zrobią w sieci dokładny research na temat pracodawców. I nie ma w tym nic dziwnego, żyjemy równolegle w dwóch światach – online i offline (niekiedy z przewagą online). Jak i gdzie zdobyć uwagę młodego kandydata, który jest permanentnie zalogowany? Skieruj ją w te miejsca, w których poszerzą swoją wiedzę, poznają kulturę organizacji i zobaczą autentyczny obraz marki.