Opiekuńcza korporacja w hybrydowej rzeczywistości

  • today wt, 7 Wrz 2021
Pandemia COVID-19 przedefiniowała nasze życie, zarówno to prywatne, jak i zawodowe. Niektóre ograniczenia i utrudnienia w „normalnym” – jak postrzegaliśmy je przed marcem 2020 roku – funkcjonowaniu pozostaną z nami na dłużej. Pytanie, jak szybko i jak sprawnie dostosują się do nich polscy pracodawcy. Od tego jak zadbają o swoich pracowników, będzie zależało utrzymanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz zespołów przez nich tworzonych.
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wielu z nas zmieniły się priorytety. Doceniliśmy takie wartości jak zdrowie, rodzina i bezpieczeństwo dnia codziennego. To spowodowało, że oczekiwania pracowników w stosunku do swojego pracodawcy też uległy zmianie. Ludzie w firmach oczekują poświęcenia większej uwagi właśnie tym obszarom: zdrowiu, równowadze życiowej i bezpiecznej organizacji pracy. To wyzwanie, przed którym stanęły wszystkie organizacje, zarówno te zatrudniające kilku czy kilkunastu pracowników jak i potężne korporacje. Dziś często nie wyobrażamy sobie funkcjonowania przedsiębiorstwa bez dominującej pracy zdalnej. Są oczywiście tacy, którzy w takiej sytuacji odnaleźli się niczym ryba w wodzie i nigdy nie pracowało im się lepiej. Jednak przeważająca większość z nas odczuwa negatywne skutki pracy w warunkach domowych. Jak duża jest to skala, niech świadczy fakt, że w badaniu Pracodawców RP pt. „Praca zdalna 2.0 – analiza rozwiązań legislacyjnych, ekonomicznych i społecznych związanych z zastosowaniem pracy zdalnej jako odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną COVID-19”, na negatywne skutki pracy zdalnej skarży się aż 94% osób. Blisko połowa ankietowanych narzeka na odizolowanie i brak kontaktów społecznych, z kolei co trzeci ma kłopoty z połączeniem pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Te dane są alarmujące, ale równocześnie wskazują kierunki, w których powinny rozwijać się nasze firmy. Pracownicy oczekują jeszcze większej troski ze strony pracodawcy. Rozbudowany system prywatnej opieki medycznej stał się dziś produktem niezwykle pożądanym.

Zadbaj o zdrowie swoje i swoich pracowników

Pod koniec 2020 roku Polska Izba Ubezpieczeń przeprowadziła badanie, dotyczące prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Pokazało ono wyraźny wzrost zainteresowania prywatną ochroną zdrowia, szczególnie ze względu na szybki dostęp do specjalistów (wskazało go ponad 50% ankietowanych), możliwość skorzystania z najnowszych technologii, do których dostęp w publicznej służbie zdrowia jest utrudniony (29 %), a także krótkie terminy oczekiwania na rezonans magnetyczny, tomografię komputerową czy inne badania diagnostyczne (24%). To wszystko system prywatnej ochrony zdrowia oferował już wcześniej i będzie robił to dalej. Z moich obserwacji wynika, że w 2021 roku równie ważne jak dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną, okazały się takie elementy naszych pakietów, jak wsparcie psychologiczne czy dedykowane programy edukacyjne. Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż dobrostan psychiczny ponad 7 milionów Polaków został zachwiany przez warunki, którym muszą sprostać w trakcie pracy zdalnej. Wzmogło się poczucie odizolowania i lęku przed przyszłością, zarówno ekonomiczną, jak i zdrowotną. GUS zbierał te dane w II i III kwartale 2020 roku, czyli podczas pierwszej fali pandemii. Zaoferowanie pracownikom, w odpowiedzi na ich potrzeby, wsparcia psychologicznego oraz doradztwa w obszarze szerokorozumianego komfortu życia pozytywnie wpływa na codzienne samopoczucie i efektywność pracy. Mam na myśli nie tylko klasyczne wsparcie psychologa w systemie opieki medycznej, ale także warsztaty z różnych dziedzin, w tym świadomego odżywiania, ergonomii miejsca pracy, radzenia sobie ze stresem. Ważnym elementem są także szkolenia kadry menedżerskiej, od której sposobu komunikacji i stylu przywództwa w dużym stopniu zależy skuteczność pracy zespołu w czasach pracy on-line. W enel-med wprowadziliśmy wszystkie te rozwiązania. Część z nich była kontynuacją wcześniej działających programów, dostosowanych do nowej sytuacji, a niektóre elementy były nowością. Działania zostały odebrane bardzo pozytywnie - zwłaszcza warsztaty z radzenia sobie ze stresem – co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważna jest „opiekuńcza” rola pracodawcy. Dzięki poczuciu bezpieczeństwa, nasi pracownicy są skłonni do podejmowania nowych wyzwań, stają się bardziej kreatywni i przygotowani na kryzysy w przyszłości.

Benefit na miarę 2021 roku

Warto zauważyć, że firmowe pakiety medyczne pozostają jednym z nielicznych benefitów, który jest realizowany w sposób ciągły, nawet w szczycie najgłębszego lockdownu. Pracownicy stracili wówczas dostęp do innych chętnie wybieranych benefitów, takich jak siłownie, baseny, kluby fitness (nazwijmy to ogólnie – do kart sportowych), zamknięte były kina i teatry, nie funkcjonowały stołówki pracownicze czy pokoje relaksu w biurach, zawieszono także zdecydowaną większość wyjazdów integracyjnych. Pracodawcy stanęli przed wyzwaniem braku silnych motywatorów, ponieważ benefity wciąż pozostają wskazywane w badaniach jako jedna z głównych przyczyn zmiany pracy, bądź obniżenia poziomu satysfakcji i zaangażowania w realizację codziennych zadań na zajmowanym stanowisku. W tej sytuacji pakiety medyczne, rozszerzone o dodatkowe możliwości jak wykonanie testów przesiewowych na koronawirusa, pakiety badań po przechorowaniu na Covid-19, potwierdziły swoją wartość i przyniosły rozwiązanie problemów wielu firm. Także ze względu na swoją innowacyjność. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom stosowanym przez branżę medyczną, wizyta lekarska nawet w czasie szczytu zachorowań na COVID-19 mogła przebiegać całkowicie bezproblemowo. W czasach, gdy większość spraw załatwiamy z pomocą swojego smartfona, elastyczne i mobilne rozwiązania trafiają w nasze potrzeby i podnoszą komfort życia, zwłaszcza w trudnym 2020 roku. W enel-med wprowadziliśmy pełen pakiet rozwiązań telemedycznych: zarówno e-wizyty, jak i tele- czy wideoporady. Wystawione e-recepty czy e-zwolnienia od razu pojawiały się na prywatnych kontach pacjentów w aplikacji. Dzięki aplikacji pacjenci mogli czuć się bezpiecznie, ograniczając kontakty społeczne w szczycie zachorowań. Potwierdzenie przybycia, a następnie numer gabinetu i dalsze zalecenia były przekazywane w formie online. To pozwalało poczuć się bezpiecznie i obniżało poziom stresu związany z przebywaniem w placówce medycznej w czasie pandemii. Na koniec chciałabym podkreślić, że benefit powinien odpowiadać na potrzeby, kojarzyć się z troską, indywidualnym podejściem do mnie jako człowieka. Stąd tak ważne jest monitorowanie oczekiwań pracowników, a nawet przewidywanie nadchodzącego trendu. A następnie takie zarządzanie ofertą benefitową, aby spełnić oczekiwania pracowników, nawet te jeszcze nie do końca uświadomione. Jestem przekonana, że dobry pracodawca od przeciętnego odróżnia się tym, że ten dobry kreuje rzeczywistość pracowniczą i zaskakuje swoich ludzi pozytywnie. Wywołuje poczucie, że pomyślał czego ludzie będą potrzebować w zmianie. W czasie epidemii troska o zdrowie i samopoczucie stała się ważniejsza niż kwestie związane z dobrami materialnymi. Znaczenie zdrowia i opieki medycznej według mnie jest priorytetem, bo tego oczekują nasi pracownicy. Przy czym ważne, aby zdrowie nie ograniczało się do procesu leczniczego, tylko było traktowane znacznie szerzej jako całokształt działań na rzecz dobrostanu pracownika - jako opieka fizyczna, psychiczna, a także profilaktyka na przyszłość.
Autorką tekstu jest Alina Smolarek
Dyrektor HR w Centrum medycznym ENEL-MED S.A. Odpowiada za realizację strategii personalnej w firmie, funkcjonowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi firmy oraz podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących pracowników i rozwoju organizacji.

Zobacz podobne

Pandemiczna kontuzja kultury organizacji? Rehabilitację zacznij od pracowników oraz ich doświadczeń

Czas (post)pandemiczny to czas powolnego kształtowania się nowego porządku w organizacjach. Dotyczy to relacji z klientami, kontrahentami, ale przede wszystkim z pracownikami. To dobry czas dla organizacji, aby zacząć tworzyć nową jakość, bardziej dopasowaną do obecnych wyzwań w miejscu pracy, jednocześnie próbując utrzymać emocjonalne zaangażowanie i atmosferę kultury organizacji. W obliczu bezprecedensowego kryzysu zdrowia publicznego, działy HR przodują w zarządzaniu zmianami strukturalnymi w organizacjach i stoją przed kilkoma wyzwaniami: praca zdalna, wydłużony urlop zdrowotny, bezrobocie, nowe stanowiska i role w firmach, cyfryzacja czy spowolnienie gospodarcze.

Sekret korporacji odnoszących sukcesy: Wellness w miejscu pracy

Interesuje Cię, w jaki sposób Heineken, HRM i inne globalne organizacje poprawiły zdrowie i samopoczucie swoich pracowników i utrzymały ich zaangażowanie nawet w trudnych czasach COVID?

Od badania potrzeb benefitowych do wartości pracowników

Benefity są szkatułką, w której ukryte są kolejne mniejsze pudełka skrywające wartość. Z zewnątrz widać produkt, usługę, ale spoglądając głębiej odkrywasz kolejne warstwy, takie jak potrzeby, cele, priorytety, talenty pracownicze. W ich rozpoznaniu pomagają badania satysfakcji i potrzeb benefitowych, a otrzymane wyniki można wykorzystać w różnych obszarach biznesowych i HR-owych. Dobrze dobrane narzędzia badawcze i rzetelnie przygotowany projekt pozwolą uprościć politykę benefitową i jeszcze lepiej zadbać o doświadczenia pracowników.

Digitalizacja onboardingu. Jak HR włączył cyfrowe narzędzia do procesu onboardingu

Zmiany dotyczące automatyzacji i digitalizacji, które zaszły w ciągu ostatnich 2 lat w firmach nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, zmieniły całkowicie podejście do procesów zachodzących wewnątrz organizacji. Według najnowszych badań 33% specjalistów Learning&Development uważa, że wirtualny onboarding jest kwestią priorytetową, jednym z trzech najważniejszych obszarów, którymi należy zająć się w firmie w 2021 roku (Linkedin Workplace Learning Report 2021).