Kultura dbania o pracowników

  • today śr, 1 Wrz 2021
  • bar_chart 353 wyświetleń
Dbanie o potrzeby pracowników stało się numerem 1. na liście priorytetów organizacji mających na celu dopasowanie kultury organizacyjnej do postcovidowej rzeczywistości, która stała się już nieodłącznym elementem tamtych czasów. Potrzeba chwili, by odnaleźć się w nowej normalności, w której pandemia wytyczyła i wciąż wytycza kolejne definicje potrzeb pracowniczych, wywołanych zachodzącymi zmianami. Ewolucji uległa „toplista” benefitów, które pozwalają odpowiadać na najważniejsze oczekiwania zatrudnionych. Organizacje w dużej mierze koncentrują się dziś na dobrostanie pracowników, którzy potrzebują wsparcia w niemal każdym obszarze życia. Jak zbudować kulturę organizacyjną firmy by w pełni wspierała pracownika i realizację celów biznesowych? Jakie elementy „starej rzeczywistości” pozostawić, a jakie zastąpić sprawdzonymi w ostatnim czasie rozwiązaniami?

artykuł sponsorowany

Czy nowoczesna firma odrzuca sprawdzone, jednak stosowane przez lata rozwiązania na poczet nowatorskich pomysłów? Mówiąc o nowoczesnej kulturze organizacyjnej należy spojrzeć na temat szeroko, dokładnie analizując potrzeby i dostępne narzędzia. Ciągła zmienność, z jaką spotykają się HR-owcy, wymusza na nich umiejętność dokonywania właściwego osądu i wsłuchiwania się w potrzeby pracownika. By właściwie podejść do budowania wartościowej kultury firmy, HR powinien stworzyć hybrydowy program, łączący w sobie sprawdzone rozwiązania z nowoczesną kafeterią. Dlatego warto poznać filary, stanowiące podstawę funkcjonowania właściwie rozumianej nowoczesnej organizacji.

Komunikacja (nie) zawsze jasna

Dezinformacja największa plaga ostatnich czasów. Wraz z pojawieniem się COVID-19 brak sprawdzonej i prawidłowo przekazanej informacji przyczynił się do pogorszenia nastrojów pracowników i pogłębienia poczucia zagrożenia. Dobrze prowadzona komunikacja stała się podstawą kultury organizacyjnej firmy. Choć wielu liderów uważa, że właściwie przekazuje zespołowi najważniejsze informacje, warto zastanowić się, czy są one zrozumiałe i utrwalone? Skuteczna komunikacja wymusza dopasowanie treści do formy przekazu. Komunikat słowny bywa ulotny, a wiadomość mailowa może zostać przeoczona lub zaginąć. Złotym środkiem może okazać się prosta w obsłudze platforma, która umożliwia bieżącą wymianę treści i ogłoszeń oraz zadawanie pytań, jednocześnie archiwizując korespondencję i umożliwiając – w razie potrzeby – swobodny powrót do komunikatu. Dobra komunikacja to must have współczesnej organizacji. W dobie komunikatorów, szybkość i dostępność treści stały się podstawą pożądanej formy dialogu.

Buduj społeczność, wspieraj poczucie przynależności

Wiele firm funkcjonuje w bliskiej krajom anglosaskim kulturze bezpośredniości zwracania się do siebie po imieniu. Warto postawić pytanie, czy mówienie do siebie per „Ty” nie jest sztucznym tworzeniem społeczności i czy realnie przekłada się na budowanie relacji? Przypadkowe pozdrowienie prezesa w drodze na lunch, bez możliwości rozmowy tworzy ułudę nieistniejącej relacji. Budowanie realnej społeczności – otwartej i bezpośredniej - to kolejny filar nowoczesnej kultury organizacyjnej firmy. Swobodny dostęp do kadry zarządzającej i chęć poznania pracowników – to niezawodny sposób na stworzenie komfortowego miejsca pracy (56% zatrudnionych uważa pracodawcę za najlepsze źródło informacji)[1]. Poczucie przynależności do społeczności firmowej poprawia samopoczucie pracownika, wzmacnia zaangażowanie, umacnia więzi i korzystnie działa na wizerunek firmy. Również w tym przypadku pomocnym narzędziem jest platforma Worksmile, łącząca w sobie funkcję wspomnianego komunikatora. Wirtualne środowisko umożliwia wymianę doświadczeń i pasji oraz pozwala lepiej poznać współpracowników. Nowatorskie narzędzie w połączeniu z tradycyjną formą kontaktu to chętnie wybierane rozwiązanie. Aplikacja pozwala również włączyć w życie firmy elementy grywalizacji, poprzez publikację wyzwań i integrację w drodze po najlepsze wyniki. Platforma posiada również funkcję doceniania, dzięki czemu w każdej chwili można obdarować pracowników zasłużonym kudosem na forum całej firmy.

Zadbaj o wellbeing pracownika

Już nie karta sportowa stanowi najpopularniejszy i najchętniej wybierany benefit pozapłacowy. Pandemia brutalnie odkryła potrzebę zaopiekowania się zespołem również od strony psychologicznej. W dobie izolacji coraz więcej osób zmagało się z problemami natury mentalnej i poszukiwało specjalistycznej pomocy. Jak wynika z raportu ZUS „Absencja chorobowa w 2020 r.” w ubiegłym roku wystawionych zostało 1,5 mln zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę 27,7 mln dni z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania[2]. W porównaniu z 2019 rokiem – zanotowano wzrost o ponad 25% zwolnień[3]. Nie ulega wątpliwości, że pracownicy coraz częściej nie radzili sobie z nową rzeczywistością, a jedyną znaną im formą pomocy było tradycyjne L4. Na szczęście wielu z nich podjęło próbę znalezienia rozwiązania, które umożliwi im lepsze radzenie sobie ze stresem. Patrząc na wzrost liczby praktyków medytacji - to właśnie trening mentalny stał się dostępnym reduktorem napięć. Kultura organizacyjna firmy powinna szczególną uwagę przywiązywać do kompleksowego zabezpieczenia zdrowia pracowników, gdyż ponad 80% zatrudnionych uważa, że pracodawca powinien zadbać o ich zdrowie psychiczne

Ofiaruj swobodę wyboru

Nic tak nie demotywuje, jak brak swobodnego wyboru. Zwłaszcza jeśli w grę wchodzą nagrody za ciężką pracę. Budując kulturę organizacyjną należy pamiętać by oferowane benefity były właściwie dobrane do potrzeb. W jaki sposób nagradzać pracowników, by ci faktycznie czuli się docenieni? Wbrew pozorom dodatkowy zastrzyk gotówki nie zawsze spełnia założone oczekiwania. Benefit to wartość dodana, mająca na celu docenienie pracownika. Dodatkowa gotówka często ginie pośród codziennych wydatków, przez co traci zamierzony charakter. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie w tym przypadku oddanie do użytku pracowników kafeterii benefitowej z różnorodną ofertą, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb pracowników[6]. Prawidłowo zbudowana kafeteria powinna łączyć w sobie oferty dotycząca wielu aspektów życiowych. Ważne, by oddać w ręce pracowników produkt, który pozwoli zaspokoić ich potrzeby i stanie się przyjemnym dodatkiem do pensji. Budowanie kultury organizacyjnej firmy to długi i wymagający proces, w centrum którego powinien znajdować się pracownik i jego potrzeby. Dlatego zachęcam do otwarcia się na dialog na temat aktualnych trendów i oczekiwań. Połączenie sprawdzonych rozwiązań z atrakcyjną technologią to najlepszy sposób do budowania hybrydowej i nowoczesnej kultury organizacyjnej firmy.
autor  |  Tomasz Chaciński  |  Założyciel i pomysłodawca Worksmile. Absolwent psychologii biznesu Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku psychologia sportu na Uniwersytecie SWPS. Od ponad 11 lat zajmuje się współpracą z działami HR. Pomysł na biznes zaczerpnął z własnego doświadczenia zauważając, że regularna aktywność fizyczna poprawia jego samopoczucie oraz pozytywnie wpływa na wydajność pracy.
[1] 2021 Edelman Trust Barometer Spring Update: A World in Trauma,  Edelman, str. 19. [2]Departament Statystyki I Prognoz Aktuarialnych, Raport Absencja chorobowa w 2020 r.”, marzec 2021r., str. 7. [3]Tamże. [4] Raport Zdrowie Psychiczne w środowisku pracy, Pracodawcy RP, Grupa Artemis, str. 18. [5] Tamże, str. 19. [6] #zostań w domu badanie trendów zmian w pakietach benefitowych firm w związku z COVID 19 - SKRÓCONY RAPORT WYNIKÓW BADANIA, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2020 r., str. 9.

Zobacz podobne

Pandemiczna kontuzja kultury organizacji? Rehabilitację zacznij od pracowników oraz ich doświadczeń

Czas (post)pandemiczny to czas powolnego kształtowania się nowego porządku w organizacjach. Dotyczy to relacji z klientami, kontrahentami, ale przede wszystkim z pracownikami. To dobry czas dla organizacji, aby zacząć tworzyć nową jakość, bardziej dopasowaną do obecnych wyzwań w miejscu pracy, jednocześnie próbując utrzymać emocjonalne zaangażowanie i atmosferę kultury organizacji. W obliczu bezprecedensowego kryzysu zdrowia publicznego, działy HR przodują w zarządzaniu zmianami strukturalnymi w organizacjach i stoją przed kilkoma wyzwaniami: praca zdalna, wydłużony urlop zdrowotny, bezrobocie, nowe stanowiska i role w firmach, cyfryzacja czy spowolnienie gospodarcze.

Tajniki rekrutacji: niebieskie kołnierzyki

Jak dzisiaj rozumiane jest pojęcie blue collars? O czym powinien pamiętać rekruter, który poszukuje właśnie w tej kategorii stanowisk i jak bardzo są zdywersyfikowane potrzeby rekrutacyjne tej grupy? Dziś odpowiemy sobie na wszystkie pytania.

3xK: sekrety udanej relacji na linii kandydat-konsultant-klient

3xK, czyli sekrety udanej relacji we współpracy pomiędzy kandydatem, konsultantem a klientem, to sieć rozwiązań oraz standardów postępowania wypracowanych na bazie obowiązujących zasad prawnych i ustaleń biznesowych. Ich powstanie podyktowane jest potrzebą optymalizacji obsługi i koordynacji projektu zatrudnienia przez wyspecjalizowany podmiot. Co się składa na dobre praktyki we współpracy? I dlaczego w modelu 3xKażdy ma znaczenie?

Poznaj zespoły nominowane do nagrody głównej w konkursie HR DREAM TEAM 2021!

Niezmiennie ideą konkursu HR DREAM TEAM jest wyróżnienie najbardziej efektywnych zespołów realizujących projekty z obszaru human resources. Ogromnie się cieszymy, że firmy dostrzegają wartość w rozwijaniu kultury organizacyjnej oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rekrutacji i rozwoju pracowników. Projekty, które otrzymaliśmy w tym roku – w rekordowej liczbie 169 – były pełne kreatywnych i świeżych rozwiązań.