Cel: zatrudnienie cudzoziemca. O czym warto, a o czym trzeba pamiętać, zatrudniając obcokrajowców?

  • today śr, 13 Paź 2021
Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na pracę w Polsce. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Powodów do emigracji jest wiele - determinują ją konflikty zbrojne, zmiany demograficzne i ekonomiczne – ale najczęściej jest to zwykła chęć poprawy swojego losu.

artykuł sponsorowany

Dynamiczny rozwój gospodarczy i idąca za tym potrzeba zatrudniania coraz większej liczby doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów zmusza pracodawców do sięgania po nowe sposoby poszerzania swych zasobów pracowniczych. Jednym z takich sposobów, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem, jest zatrudnianie cudzoziemców.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że mówiąc o cudzoziemcach, musimy mieć na myśli osoby spoza obszaru Unii Europejskiej. Prawa na rynku pracy obywateli państw członkowskich bowiem niczym nie różnią się od praw obywateli danego państwa, co skutkuje tym, że można takie osoby zatrudniać dowolnie bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Od końca 2020 pewnej grupie cudzoziemców łatwiej jest przybyć do Polski, by tutaj legalnie podjąć pracę. To gest ze strony Rzeczpospolitej w stronę przede wszystkim Białorusinów uciekających przed reżimem, ale także próba przyciągnięcia specjalistów, których bardzo brakuje na polskim rynku pracy.

Nie od każdego obcokrajowca wymaga się dziś zezwolenia na pracę

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zwolniła z tego obowiązku:

  • osoby wykonujące zawody medyczne,
  • osoby na wizach humanitarnych,
  • Białorusinów pracujących w innowacyjnej branży nowych technologii.

O zezwolenie nie muszą również ubiegać się osoby, które mają zezwolenie na pobyt czasowy:

  • by w Polsce studiować,
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • są członkami rodziny obywatela Polski,
  • posiadają Kartę Polaka.

Również obywatele określonej grupy państw, aby pracować w Polsce sezonowo, nie dłużej jednak niż pół roku, nie muszą mieć zezwolenia na pracę. Mowa tu o Ukraińcach, Ormianach, Białorusinach, Gruzinach, obywatelach Mołdawii i Rosjanach.

Każdy pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca powinien sprawdzić, czy ten ma nadany numer PESEL lub NIP. Bez nich niemożliwe już będzie wypełnianie PIT-11, co pociągnie za sobą konsekwencje dla pracodawcy, który nie będzie mógł skorzystać z odliczeń.

Obecnie nabycie numeru PESEL to czysta formalność, otrzymuje się go z automatu w urzędzie gminy podczas meldunku. Nadal zameldowanie się cudzoziemca jest obowiązkowe, gdy planuje się co najmniej 30-dniowy pobyt w Polsce. Co bardzo ważne – osoby spoza Unii Europejskiej muszą to zrobić w ciągu czwartego dnia swojego pobytu.

Jakie korzyści niesie ze sobą zatrudnianie cudzoziemców?

Niewątpliwie jedną z najistotniejszych korzyści płynących z zatrudniania cudzoziemców jest możliwość pozyskania pracowników o znacznie wyższych kwalifikacjach aniżeli potencjalni pracownicy z rodzimego rynku pracy. Dzieje się tak dlatego, że to samo wynagrodzenie, przez obywatela Polski może być postrzegane jako przeciętne, gdy dla cudzoziemca jest wynagrodzeniem ocenianym jako atrakcyjne. Tym samym postrzeganie danego stanowiska pracy jako atrakcyjne będzie powodowało aplikowaniem na nie osób o wyższych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym. Dodatkowo przeświadczenie o atrakcyjności wynagrodzenia, powodowało będzie większe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków oraz mniejszą chęć do zmiany pracodawcy.

Warto wspomnieć, że obowiązujące przepisy umożliwiają wydanie zezwolenia na pracę na okres 3 lat. Biorąc pod uwagę fakt, że zezwolenie na pracę umożliwia wykonywanie pracy wyłącznie na rzecz pracodawcy wskazanego w treści zezwolenia, mamy dodatkową przesłankę, że istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że nasz pracownik nie zmieni pracy w okresie ważności danego zezwolenia.

Warto również dodać, że postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę toczące się przed wojewodą – właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy, charakteryzuje się przejrzystym trybem i dość niskim poziomem sformalizowania. W zależności od województwa na wydanie zezwolenia oczekuje się około dwóch miesięcy. Często udaje się ten termin skrócić nawet do czterech tygodni. Co istotne, przekazując sprawę do prowadzenia profesjonalnemu pełnomocnikowi, pracodawca może oczekiwać, że nie angażując swego czasu ani wysiłku, otrzyma gotową decyzję będącą podstawą do legalnego zatrudnienia cudzoziemca.

Tematyka zatrudniania cudzoziemców dotyczy w głównej mierze obywateli Ukrainy oraz Białorusi, zasilających niezwykle chłonny, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na nowych pracowników, sektor IT. Co istotne, zatrudnianie informatyków nie wymaga przeprowadzania testu rynku pracy (który co do zasady dopuszcza zatrudnienie cudzoziemców tylko w przypadku braku kandydatów na dane stanowisko spośród obywateli Polski), co pozwala na szybsze i łatwiejsze uzyskanie zezwolenia na pracę.

Patrząc na szereg korzyści płynących z zatrudniania cudzoziemców, szybkość procedury uzyskania zezwolenia, możliwość korzystania w tym zakresie z profesjonalnego pełnomocnika, zatrudnianie cudzoziemców stanowić może realną alternatywę dla tradycyjnego modelu pozyskiwania pracowników.


autor  |  Marcin Sojka  |  Z branżą HR związany nieprzerwanie od 2006 roku. Obecnie właściciel agencji rekrutacyjnej SALES HR specjalizującej się w pozyskiwaniu talentów do stanowiska sprzedażowe jak i do obsługi klienta w branży SSC/BPO z językami obcymi. Z jego usług korzystają duże zachodnie korporacje ulokowane w Polsce, jak i rodzimi przedsiębiorcy.


autor  |  Piotr Narębski  |  Właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze przedsiębiorstw. Z jego usług korzystają między innymi międzynarodowej korporacje, kiedy chcą otrzymać kompleksową pomoc w skutecznym otrzymaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

Zobacz podobne

Kolejne zadanie – zatrudnianie! Jak przyciągnąć do firmy największe talenty?

W pracy managera liczy się nie tylko jego wiedza czy doświadczenie. Równie ważna jest umiejętność dobierania odpowiednich kandydatów oraz budowanie zgranego teamu. W momencie rozpoczęcia procesu poszukiwania nowego pracownika lider zespołu staje się hiring managerem. Nie zawsze jednak zdaje sobie sprawę, jak bardzo poziom jego kompetencji i doświadczenia z obszaru rekrutacji ma znaczący wpływ na jej efekt. A czy Ty wiesz, w jaki sposób znaleźć i utrzymać pracowników o wysokim potencjale?

Upskilling: łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Czym jest i jak go wdrożyć?

Kultura mobilności zawodowej jest siłą napędową organizacji. Przekłada się na zwiększenie zaangażowania i wydajności pracowników, wyższe wskaźniki retencji, a także lepsze wyniki zarówno indywidualne, jak i zespołowe, co pozytywnie wpływa na realizację celów organizacji. Inwestycja firm w działania upskilling i reskilling to budowanie środowiska mobilności zawodowej nie tylko w organizacji, ale i na rynku pracy.

Kiedy rekruter staje się kandydatem

Każdy z nas, kto zajmuje się HR i rekrutacją wie, jak trudno pozyskać kandydata spełniającego wymagania, które są dla organizacji kluczowe na danym stanowisku. Jednak jeszcze trudniejsze jest zmotywowanie i utrzymanie pracownika w firmie przez dłuższy okres. Od kilku lat sen z powiek spędzały poszukiwania programistów, nadal jest to niełatwe zadanie. Jednak w dobie pandemii i zmian politycznych oraz wywołanego chaosu stanęliśmy przed kolejnym wyzwaniem: jak pozyskać rekrutera?

Jak zmotywować kandydatów do podjęcia zatrudnienia w naszych strukturach? Czyli co nas motywuje do podjęcia pracy

Możliwość rozwoju zawodowego i wyższe zarobki to od wielu lat najczęstsze powody do poszukiwania nowego miejsca pracy. Ale czy na pewno tylko te elementy są dla nas istotne? Czy możemy pozwolić sobie na generalizowanie bez dogłębnego zbadania tematu i rozdzielenia go na kilka kluczowych elementów? Czy te same elementy będą motywować nas do zmiany pracy w sektorach white collar, pracy tymczasowej lub pracy za granicą?