HRM Kompendium HR

Zarządzanie kadrami w zmiennej rzeczywistości

W dynamicznie zmieniających się czasach, elastyczne zarządzanie kadrą oraz procesami wewnątrz organizacji stało się dla przedsiębiorców koniecznością, a nie wyborem. Aktualnie mało kto może sobie pozwolić na bierność wobec intensywnych zmian, jakie zachodzą w otoczeniu, a szybkość reakcji często decyduje o finansowej efektywności prowadzonych przedsięwzięć. 

artykuł sponsorowany

W odpowiedzi na tempo zachodzących przemian, coraz większą popularność zyskują rozwiązania, dzięki którym możliwa jest szybsza adaptacja do zmieniających się warunków. Czy część z nich można zastosować w obszarze HR? Zdecydowanie tak. Pracodawcy mają prawo i możliwość elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi. Równocześnie, myśląc o rozwoju organizacji, mają niejako obowiązek budowania skutecznych zespołów, dzięki którym w chwiejnych czasach mają na pokładzie odpowiednich ludzi.

Jak zarządzać zatrudnieniem w niepewnych warunkach? 

Z 19-letniego doświadczenia specjalistów agencji LSJ HR Group wynika, że do tej części procesów, w której niezbędny jest stały, uzbrojony w określone i specjalistyczne kompetencje zespół, firma powinna zatrudnić jak najlepszych, niemal idealnie pasujących do organizacji pracowników. Jest to trudne, gdyż na rynku pracy specjalistów z pożądanym przez pracodawców doświadczeniem bądź kompetencjami nie ma zbyt wielu. Co więcej, zdarza się, że proces rekrutacji kończy się porażką, a firma ponosi straty w wysokości nawet 90 000 złotych! Skąd bierze się ta kwota? Składa się na nią wiele czynników, m.in.: czas trwania procesu rekrutacji, jego złożoność, stanowisko, na które firma rekrutuje. Należy też doliczyć koszty związane z rezygnacją z pracy po upływie kilku tygodni lub miesięcy przez osobę, która została przeszkolona i wdrożona.

W zmiennych lub niepewnych warunkach warto rozważyć zlecenie rekrutacji partnerom, którzy wyszukają, sprawdzą pod kątem merytorycznym i dopasują osobowościowo do kultury organizacyjnej kandydatów na podstawie wcześniej określonych kryteriów. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tą opcją jest gwarancja, którą otrzymuje pracodawca na zrekrutowanego pracownika.

Rozwiązania dla szybko zmieniającej się rzeczywistości 

Co w przypadku procesów, których natężenie jest zmienne, zależne od sezonowości, cyklów produkcyjnych, natężenia świadczonych usług? Tutaj dobrym rozwiązaniem będzie zatrudnienie pracowników tymczasowych. Praca tymczasowa idealnie wpisuje się w potrzeby biznesu w czasach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawca może szybko zasilić swój zespół osobami, które wykonają uzgodnione zadania w określonym czasie. Wyspecjalizowana agencja jest w stanie znaleźć i zatrudnić dla klienta zarówno pracownika produkcji, magazyniera, spawacza czy pracownika administracyjnego. Co istotne, w ten sposób pracodawca może też bezpiecznie i bez konieczności zmagania się z biurokracją, zasilić zespół pracownikami spoza UE, np. zza wschodniej granicy.

O tym, że polscy przedsiębiorcy docenili zalety pracy tymczasowej, zwłaszcza w kontekście zatrudnienia cudzoziemców, świadczą dane opublikowane przez Eurostat. Wynika z nich, że odsetek pracowników z umową tymczasową, pochodzących spoza UE – wynosi 40,6%. Udział rodzimych pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie zatrudnionych w Polsce to niespełna 18%[1].

Jakie jeszcze zalety pracy tymczasowej sprawdzają się w złożonych i niejednoznacznych czasach? Odpowiedź brzmi: optymalizacja kosztów. Zatrudniając pracowników na etat przedsiębiorca ponosi określone koszty stałe. Jest zobowiązany regulować je niezależnie od kondycji przedsiębiorstwa i okoliczności, w których funkcjonuje. Skorzystanie ze wsparcia pracowników tymczasowych jest natomiast kosztem zmiennym. Co to oznacza w praktyce? Otóż, w sytuacji, gdy zmienia się sprzedaż lub produkcja, pracodawca zyskuje możliwość elastycznego reagowania, a tym samym lepszego kontrolowania budżetu.

Jaką rolę w zmiennej rzeczywistości odgrywają liderzy?   

Olbrzymią! Bowiem cytując słowa Rosalynn Carter „wybitny lider prowadzi ludzi tam, gdzie niekoniecznie chcą iść, ale powinni tam być”. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości lider autentyczny, angażujący i wzbudzający zaufanie jest na wagę złota. Idealnie więc, jeśli poza niezbędnymi twardymi kompetencjami, będzie miał dobrze rozwinięte kompetencje miękkie.

Jedną z najważniejszych umiejętności umożliwiających skuteczne zarządzanie zespołami i procesami jest komunikacja. Dzięki dbałości o właściwy przepływ informacji, zadawaniu otwartych pytań, zachęcaniu do wyrażania opinii, lider może liczyć na to, że ludzie z nim współpracujący będą chętniej działać w sytuacji permanentnej zmiany czy niepewności.

Kolejną istotną kompetencją jest umiejętność angażowania zespołu do wspólnego diagnozowania sytuacji i kreowania wizji. Lider powinien mieć na uwadze, że każdy członek zespołu wnosi wiedzę i doświadczenie, a z ich połączenia i otwartości na niesztampowe podejście, opinie oraz pomysły, może wyniknąć dla firmy wiele dobrego. Pewne jest to, że wzrośnie zaangażowanie i motywacja pracowników.

Zestaw kompetencji miękkich, które doskonale sprawdzają się w zmiennych warunkach zamykają szybkość podejmowania przez lidera trafnych decyzji przy niepełnych danych oraz umiejętność analizy ryzyka

Wsparcie liderów to zysk dla firmy  

Skuteczne wzmocnienie kompetencji miękkich lidera jest możliwe i coraz częściej praktykowane! Klienci LSJ HR Group korzystają z dwóch opcji: programów indywidulanych lub dedykowanych szkoleń doskonalących postawy liderskie. Początkiem indywidulanego programu doskonalenia kompetencji przywódczych jest zdefiniowanie obszarów do rozwoju w oparciu o model kompetencyjny lub testy psychometryczne. Na tej podstawie trener lub doradca przygotowuje spersonalizowane zadania rozwojowe, obserwuje ich realizację, a następnie omawia wykorzystanie przez lidera nowych narzędzi.

W przypadku dedykowanego szkolenia realizowanego dla określonej grupy liderów z danej organizacji, trener przekazuje wiedzę na temat kompetencji i postaw przywódczych, niezbędnych w procesie tworzenia efektywnych i zmotywowanych zespołów, a następnie umożliwia uczestnikom aktywne wypracowanie wzorców m.in. poprzez ćwiczenia, gry symulacyjne, pracę w grupach, dyskusje. Ten drugi etap powinien stanowić 80 proc. czasu szkolenia. Bowiem tylko praktyka czyni mistrza!

Czas powiedzieć wprost: inwestycja w kompetencje miękkie liderów ma znaczenie! Odpowiednio przygotowany lider potrafi zapobiegać negatywnym zjawiskom, takim jak zła atmosfera, brak dostępu do informacji czy frustracja pracowników, które z kolei prowadzą do konfliktów, absencji i dużej rotacji.

Elastycznie i bezpiecznie

Scenariusz, jaki przyszło nam zrealizować w 2020 roku, dobitnie pokazał, że żyjemy w zmiennych, niepewnych, złożonych i niejednoznacznych czasach. Można pokusić się o tezę, że to ostatni moment na wyciągnięcie wniosków i naukę nieco innego, dla części zupełnie nowego podejścia.  Firmy, aby odnieść sukces, powinny się uzbroić w elastyczne i bezpieczne rozwiązania, również z obszaru zarządzania kadrami. Zaś liderzy w organizacjach dążących do rozwoju powinni być otwarci na rozwijanie kompetencji, zarówno twardych, jak i miękkich. Dzięki takiemu podejściu dynamicznie zmieniająca się sytuacja przestanie być wyzwaniem, a zacznie być naturalnym środowiskiem, w którym przyszło nam funkcjonować.


[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210526-1


autorka  |  Aleksandra Kowalczykowska  |  PR & Marketing Manager w LSJ HR Group, firmie rekrutacyjnej z dziewiętnastoletnim doświadczeniem oferującej kompleksowe rozwiązania zakresu zarządzania kadrami. To wieloletnia praktyk, której pasją jest komunikacja. W swojej codziennej pracy łączy działania z obszaru public relations, marketingu i employer brandingu.