Kompendium HR Rekrutacja Rekrutacja i CX w IT

Tak! Dla rekrutacji wewnętrznej

Rekrutacja wewnętrzna to proces pozyskiwania pracowników z już istniejącej grupy zatrudnionych w firmie. W dzisiejszym dynamicznym środowisku rynku pracy może być skutecznym narzędziem zarządzania talentami w organizacji. Proces ten ma dużo zalet, które mają pozytywny wpływ zarówno na firmę, jak i pracownika. W tym artykule omówimy, dlaczego warto korzystać z takiej formy poszukiwania nowych talentów i o czym powinniśmy pamiętać, żeby taki proces przeprowadzić dobrze.

Kluczowym elementem efektywnej rekrutacji wewnętrznej jest planowanie sukcesji i właściwa opieka nad pracownikami. Oznacza to zarówno rozpoznawanie ich potrzeb rozwojowych, identyfikowanie pracowników z potencjałem do objęcia kluczowych stanowisk w przyszłości, jak i zapewnienie wsparcia w osiąganiu ich celów.

Tak dla wsparcia i zachęcania do podejmowania wyzwań

Poprzez ocenę umiejętności, doświadczenia i ambicji pracowników można stworzyć plan rozwoju i przygotować ich na przyszłe wyzwania. Dzięki temu organizacja ma gotowych kandydatów do awansów na stanowiska kierownicze lub specjalistyczne, co pozwala uniknąć luk kadrowych i zapewnić utrzymanie ciągłości operacyjnej.

Zapewnienie wsparcia może obejmować: mentorskie relacje, regularne oceny okresowe, feedback oraz indywidualne plany rozwoju. Dzięki takim działaniom pracownicy mają możliwość poszerzenia swoich kompetencji i zdobycia nowych umiejętności, co zwiększa ich gotowość do awansu na wyższe stanowiska wewnętrzne. Plany te mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników i mogą obejmować zarówno szkolenia techniczne, jak i rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie zespołem czy komunikacja interpersonalna. Warto inwestować w długofalowe relacje z pracownikami, by zachęcać ich do dalszego rozwoju w firmie.

Tak dla optymalizacji czasu i kosztów oraz transparentności

Poszukiwanie pracowników wewnątrz organizacji pozwala na oszczędność kosztów i zasobów firmy: ogłoszeń oraz czasu poświęconego na rozpatrywanie aplikacji i spotkania rekrutacyjne z wybranymi kandydatami. Decydując się na otwarcie rekrutacji wewnętrznej firma może skorzystać z już istniejących kanałów komunikacji, takich jak wewnętrzna poczta e-mailowa czy inne komunikatory. Jest to znacznie bardziej opłacalne niż podejście tradycyjne, które wymaga znacznych nakładów finansowych i czasowych. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, kiedy firma potrzebuje natychmiastowej rekrutacji na wolne stanowisko. Ważne jest, by przy tej okazji pamiętać, że taki proces powinien być jak najbardziej transparentny i uczciwy. Wszyscy pracownicy powinni mieć równy dostęp do informacji o dostępnych stanowiskach, wymaganiach oraz procedurach rekrutacyjnych. Informacje te powinny być dostępne tak, aby wszyscy pracownicy mieli równe szanse na aplikowanie i awans wewnętrzny. Ważne jest również zapewnienie wszystkim równego dostępu do możliwości rozwoju, takich jak programy szkoleń czy rozwoju kompetencji, niezależnie od stanowiska czy stażu w firmie. Promowanie wewnętrzne daje pracownikom poczucie docenienia i motywuje ich do dalszego zaangażowania.

Jednocześnie istotne jest zachowanie obiektywizmu i uczciwości. Proces selekcji powinien być oparty na zdefiniowanych kryteriach oceny, takich jak umiejętności, doświadczenie i potencjał, a nie na preferencjach osobistych czy znajomościach wewnątrz organizacji. Ważne jest również zapewnienie uczciwego i transparentnego procesu, aby uniknąć niesprawiedliwości czy poczucia nierówności wśród pracowników.

Wewnętrzny proces rekrutacji jest szybszy, a późniejsze wdrożenie nowego pracownika również zajmuje mniej czasu. I tu pojawia się nam kolejna korzyść – nowy/ stary pracownik już zna firmę, jej wartości, procesy i procedury. Zna również swoich kolegów z pracy, co pozwala mu na łatwiejsze włączenie się w zespół, a to też może pomóc ograniczyć pracownikowi stres związany z przyjęciem nowych obowiązków. Pracownicy z wewnętrznej puli kandydatów posiadają również specyficzne umiejętności i wiedzę na temat firmy, co pozwala na szybsze osiągnięcie celów biznesowych. Dzięki rekrutacji wewnętrznej organizacja ma możliwość dokładniejszego ocenienia umiejętności, doświadczenia i potencjału swoich pracowników, czyli bardziej precyzyjne dopasowanie kandydatów do konkretnych stanowisk.

Tak dla większej lojalności i lepszego wizerunku organizacji

Rekrutacja wewnętrzna poprzez promowanie już zatrudnionych pracowników pozwala na zwiększenie ich zaangażowania i lojalności wobec organizacji. Kiedy pracownicy mają świadomość, że mają szansę na awans lub przejście na wyższe stanowisko, może zwiększyć to ich motywację i dać poczucie, że są doceniani, co z kolei pozytywnie wpłynie na produktywność firmy. Dodatkowo pozwala zatrzymać kluczowych pracowników, którzy, z różnych względów, mogliby zdecydować się na poszukiwania innych możliwości na rynku.

Proces ten jest nie tylko sposobem na rozwijanie pracowników, ale również ma wpływ na wizerunek organizacji. Tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji jako miejsca, gdzie warto pracować i rozwijać się, może przyczynić się do zatrzymania talentów wewnętrznych i przyciągnięcia nowych pracowników. Dlatego warto promować sukcesy i osiągnięcia pracowników wewnętrznych oraz dbać o ich satysfakcję i zaangażowanie.

I na koniec: tak dla efektywności!

Tak jak w przypadku rekrutacji zewnętrznej, warto monitorować efektywność procesu rekrutacji wewnętrznej. Można to robić poprzez analizę wskaźników, takich jak liczba awansów wewnętrznych, retencja pracowników czy ich satysfakcja z procesu rekrutacyjnego. Dzięki tym analizom można identyfikować obszary do poprawy oraz dostosowywać strategię rekrutacji wewnętrznej do aktualnych potrzeb organizacji.

Podsumowując rekrutacja wewnętrzna może być skutecznym sposobem na rozwijanie pracowników, zatrzymywanie talentów i utrzymanie ciągłości operacyjnej. Kluczowe elementy efektywnej rekrutacji wewnętrznej to planowanie sukcesji, komunikacja i promocja wewnętrzna, programy rozwoju i szkoleń, obiektywizm i uczciwość oraz opieka nad pracownikami. Monitorowanie efektywności procesu rekrutacji wewnętrznej oraz dbanie o pozytywny wizerunek organizacji są równie ważne. Rekrutacja wewnętrzna może być korzystna zarówno dla pracownika jak i pracodawcy, dlatego rozpoczynając poszukiwania nowego talentu warto się zastanowić czy przypadkiem nie mamy go już na pokładzie.

 


Agata Soczyńska

Z rekrutacją związana od 2012 roku. Od 8 lat pracuje w DCG, gdzie zaczynała jako rekruter IT, obecnie pracuje jako IT Recruitment Team Leader. Prywatnie fanka książek o tematyce kryminalnej i rękodzielnik.