Kompendium HR

Szczęście w pracy. Ważne czy nie?

Polacy są coraz bardziej świadomi wagi dobrostanu i poczucia szczęścia. Normą jest analizowanie przez organizacje poziomu zaangażowania pracowników, a co z poczuciem szczęścia?

Czasy, w których obecnie się znajdujemy, to najlepszy moment na to, by zagłębić ten obszar. Firmy, które stawiają na szczęście swoich pracowników, osiągają lepsze wyniki. Natomiast przedsiębiorstwa, które zaniedbują ten obszar, mogą spotkać się z wieloma trudnościami.

Dlaczego warto pochylić się nad poczuciem szczęścia w organizacjach?

Aby lepiej uzmysłowić wagę sytuacji oraz pokazać, jak ważne jest poczucie szczęścia, warto przytoczyć kilka statystyk. Z danych opublikowanych przez ZUS wynika, że w 2022 roku z powodów związanych ze zdrowiem psychicznym wystawiono prawie 1,3 mln zwolnień lekarskich, jest to 23,8 mln dni nieobecności w pracy. Przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich były głównie „reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne” oraz „inne zaburzenia lękowe”. W badaniu pt. „Pandemia vs kondycja psychiczna Polaków”, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH dla platformy ePsycholodzy.pl, 38,5% respondentów wskazuje, że w okresie pandemii COVID-19 ich zdrowie psychiczne uległo pogorszeniu. Spośród uczestników badania 37,7 % wskazywało na pojawiające się poczucie zmęczenia i brak energii. W pracy Polak spędza przeciętnie 8 godzin w ciągu dnia. Często, po upływie tego czasu, jego myśli nadal krążą wokół spraw zawodowych. Praca to bardzo istotny aspekt w funkcjonowaniu człowieka – ma duży wpływ na poziom zadowolenia z życia. Z tego powodu tak ważne jest, aby właśnie organizacje zadbały o dobrostan i poczucie szczęścia swoich pracowników. Świadomość istoty poczucia szczęścia w pracy i zidentyfikowania czynników, które je wzmacniają, jest znacząca zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Uwzględniając, że obu stronom zależy na owocnej współpracy, należy otworzyć się na wzajemne potrzeby, oczekiwania i wartości.

Co może dać organizacji szczęśliwy pracownik?

Szczęśliwy pracownik to ogrom korzyści dla firmy! Z badań psychologii pozytywnej wynika, że szczęście prowadzi do sukcesu.

Z badania przeprowadzanego przez EY Polska i Employer Branding Institute pt. „Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy”, wynika, że szczęśliwi pracownicy są o 86% bardziej kreatywni i o 43% bardziej produktywni. Dodatkowo rotacja w firmie zmniejsza się o  26–61%, a zwolnienia lekarskie pojawiają się u nich o 36% rzadziej.

Annie McKee, doradczyni biznesowa i badaczka, pisze: „Moje badania z dziesiątkami firm i setkami ludzi — wraz z badaniami prowadzonymi przez neurobiologów, takich jak Richard Davidson i VS Ramachandran, oraz uczonych, takich jak Shawn Achor — w coraz większym stopniu wskazują na prosty fakt: szczęśliwi ludzie są lepszymi pracownikami”.  Shawn Anchor, autor The Happiness Advantage, wymienia następujące korzyści płynące ze szczęścia w organizacji – wzrost sprzedaży o 37%, wydajności o 31%,  dokładności o 19% oraz poprawa zdrowia i jakości życia pracowników. Sam wpływ szczęścia na kreatywność potwierdzają również badania przeprowadzone przez profesor Harvard Business School – Teresę Amabile, które pokazują, że gdy ludzie są w dobrym nastroju, są bardziej skłonni do tworzenia kreatywnych pomysłów.

Kto może pomóc zaopiekować szczęście w organizacjach?

Chief Happiness Officer to osoba, która pomoże zadbać o szczęście pracowników organizacji. Nie ma sztywnego zakresu obowiązków na tym stanowisku. Jest to rola szyta na miarę potrzeb organizacji. Główne obszary, na których skupia się CHO to: dobrostan psychiczny, edukacja, rozrywka oraz integracja.

Poprzez działania z pierwszego obszaru, CHO ma na celu zidentyfikowanie, znalezienie przyczyn, zrozumienie oraz zmniejszenie lub usunięcie problemów i trudności wśród pracowników. Chief Happiness Officer dba o zaspokajanie wszystkich potrzeb pracowników, które są niezbędne do samorealizacji według Maslowa (między innymi bezpieczne środowisko, szacunek, przynależność). CHO zapewnia również indywidualne porady dla pracowników oraz bierze udział w mediacjach i wygaszaniu konfliktów pojawiających się w zespołach. Osoba odpowiedzialna za poczucie szczęścia, pomaga również pracownikowi spojrzeć na wizję siebie w kontekście wizji organizacji. Czynności CHO są poszerzane wedle potrzeb danej firmy i są spójne ze zidentyfikowanymi problemami.

Drugi obszar skupia się na planowaniu i wdrażaniu działań mających na celu podniesienie świadomości oraz ogólnego dobrostanu wśród kadry pracowniczej. Do działań tych zaliczają się szkolenia, warsztaty np. z psychologii pozytywnej lub technik relaksacyjnych oraz webinary na temat radzenia sobie ze stresem lub emocjami. CHO rekomenduje również książki, blogi i inne publikację, z których pracownicy mogą czerpać wartościowe treści.

Trzeci obszar obejmuje czynności, które mają na celu zintegrować zespół, zaopiekować potrzebę przynależności oraz dać pracownikom możliwość regeneracji w czasie pracy. Do działań tych zalicza się organizowanie wyjść integracyjnych, wyjazdów firmowych, stworzenie chillout roomów. Poza tym CHO zaopiekuje również kwestię ergonomii pracy, poprzez zadbanie o to, by miejsce pracy było wygodne i pozwalające na komfortową pracę.

Praca CHO oparta jest o przeprowadzone testy, wywiady bądź (anonimowe) ankiety z pracownikami, które mają na celu zebranie informacji o aktualnych warunkach panujących w organizacji. CHO jest wartościowym doradcą dla zarządów, dostarczającym informacji o realnych potrzebach i brakach w organizacji, ale również o jej mocnych i cenionych przez pracowników aspektach. Chief Happiness Officer na bieżąco współpracuje z managerami, celem rozwoju i implementacji szczęśliwych zespołów. Pomaga również w opracowywaniu właściwych benefitów, dopasowanych do potrzeb pracowników.

Co w przypadku, gdy nie ma zgody na zatrudnienie Chief Happiness Officer na etat?

Jednym ze sposobów jest outsourcing. Obecnie coraz więcej firm oferuje taką usługę. Współpraca z wykwalifikowaną osobą o odpowiednich umiejętnościach pomoże organizacji w dobrym wdrożeniu polityki well-being. Dodatkowo, osoba z zewnątrz wnosi świeże spojrzenie i background z rynku.

Jest też inna droga, która będzie namiastką roli CHO. Firmy mogą wyjść z inicjatywą, aby każdy chętny pracownik raz w miesiącu zainicjował działanie podnoszące poczucie szczęścia w organizacji w ramach przeznaczonego przez organizacje budżetu.

W myśl tego, co miesiąc każdy ochotnik, może wcielić się w rolę managera ds. szczęścia i zorganizować dla swoich kolegów coś, co przyczyni się do ich dobrostanu.  Może to być wspólne wyjście, zakup czegoś do przestrzeni biurowej lub wspólny udział w warsztacie. Oczywiste jest to, że takie rozwiązanie nie zastąpi działań CHO, ale może być dobrym krokiem ku zwiększeniu poczucia szczęścia w organizacji.

Poczucie szczęścia nowym benefitem

Coraz więcej firm rozumie, że wynagrodzenie, awans, czy benefity takie jak karnet na siłownię, nie są wystraczające do stworzenia miejsca, w którym pracownik będzie czuł się wystarczająco dobrze. Szczęście w pracy jest dobrem pożądanym i wartym szczególnej pielęgnacji. W obecnych czasach poczucie szczęścia staje się bardzo istotnym czynnikiem wykonywania pracy z zaangażowaniem. Dodatkowo, pokolenie wchodzące na rynek pracy, chce dołączać do firm, które potrafią zadbać o warunki przyczyniające się do szczęścia.

 


Majka Chaberska

Recruitment Business Partner w BIGRAM, absolwentka psychologii na APS w Warszawie.