Opiekuńcza korporacja w hybrydowej rzeczywistości

  • today pon, 21 Lut 2022
Pandemia COVID-19 przedefiniowała nasze życie, zarówno to prywatne, jak i zawodowe. Niektóre ograniczenia i utrudnienia w „normalnym” – jak postrzegaliśmy je przed marcem 2020 roku – funkcjonowaniu pozostaną z nami na dłużej. Pytanie, jak szybko i jak sprawnie dostosują się do nich polscy pracodawcy. Od tego jak zadbają o swoich pracowników, będzie zależało utrzymanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz zespołów przez nich tworzonych.

artykuł sponsorowany

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wielu z nas zmieniły się priorytety. Doceniliśmy takie wartości jak zdrowie, rodzina i bezpieczeństwo dnia codziennego. To spowodowało, że oczekiwania pracowników w stosunku do swojego pracodawcy też uległy zmianie. Ludzie w firmach oczekują poświęcenia większej uwagi właśnie tym obszarom: zdrowiu, równowadze życiowej i bezpiecznej organizacji pracy. To wyzwanie, przed którym stanęły wszystkie organizacje, zarówno te zatrudniające kilku czy kilkunastu pracowników jak i potężne korporacje.

Dziś często nie wyobrażamy sobie funkcjonowania przedsiębiorstwa bez dominującej pracy zdalnej. Są oczywiście tacy, którzy w takiej sytuacji odnaleźli się niczym ryba w wodzie i nigdy nie pracowało im się lepiej. Jednak przeważająca większość z nas odczuwa negatywne skutki pracy w warunkach domowych. Jak duża jest to skala, niech świadczy fakt, że w badaniu Pracodawców RP pt. „Praca zdalna 2.0 – analiza rozwiązań legislacyjnych, ekonomicznych i społecznych związanych z zastosowaniem pracy zdalnej jako odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną COVID-19”, na negatywne skutki pracy zdalnej skarży się aż 94% osób. Blisko połowa ankietowanych narzeka na odizolowanie i brak kontaktów społecznych, z kolei co trzeci ma kłopoty z połączeniem pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Te dane są alarmujące, ale równocześnie wskazują kierunki, w których powinny rozwijać się nasze firmy. Pracownicy oczekują jeszcze większej troski ze strony pracodawcy. Rozbudowany system prywatnej opieki medycznej stał się dziś produktem niezwykle pożądanym.

Zadbaj o zdrowie swoje i swoich pracowników

Pod koniec 2020 roku Polska Izba Ubezpieczeń przeprowadziła badanie, dotyczące prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Pokazało ono wyraźny wzrost zainteresowania prywatną ochroną zdrowia, szczególnie ze względu na szybki dostęp do specjalistów (wskazało go ponad 50% ankietowanych), możliwość skorzystania z najnowszych technologii, do których dostęp w publicznej służbie zdrowia jest utrudniony (29 %), a także krótkie terminy oczekiwania na rezonans magnetyczny, tomografię komputerową czy inne badania diagnostyczne (24%).

To wszystko system prywatnej ochrony zdrowia oferował już wcześniej i będzie robił to dalej. Z moich obserwacji wynika, że w 2021 roku równie ważne jak dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną, okazały się takie elementy naszych pakietów, jak wsparcie psychologiczne czy dedykowane programy edukacyjne. Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż dobrostan psychiczny ponad 7 milionów Polaków został zachwiany przez warunki, którym muszą sprostać w trakcie pracy zdalnej. Wzmogło się poczucie odizolowania i lęku przed przyszłością, zarówno ekonomiczną, jak i zdrowotną. GUS zbierał te dane w II i III kwartale 2020 roku, czyli podczas pierwszej fali pandemii.

Zaoferowanie pracownikom, w odpowiedzi na ich potrzeby, wsparcia psychologicznego oraz doradztwa w obszarze szerokorozumianego komfortu życia pozytywnie wpływa na codzienne samopoczucie i efektywność pracy. Mam na myśli nie tylko klasyczne wsparcie psychologa w systemie opieki medycznej, ale także warsztaty z różnych dziedzin, w tym świadomego odżywiania, ergonomii miejsca pracy, radzenia sobie ze stresem.

Ważnym elementem są także szkolenia kadry menedżerskiej, od której sposobu komunikacji i stylu przywództwa w dużym stopniu zależy skuteczność pracy zespołu w czasach pracy on-line. W enel-med wprowadziliśmy wszystkie te rozwiązania. Część z nich była kontynuacją wcześniej działających programów, dostosowanych do nowej sytuacji, a niektóre elementy były nowością. Działania zostały odebrane bardzo pozytywnie – zwłaszcza warsztaty z radzenia sobie ze stresem – co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważna jest „opiekuńcza” rola pracodawcy. Dzięki poczuciu bezpieczeństwa, nasi pracownicy są skłonni do podejmowania nowych wyzwań, stają się bardziej kreatywni i przygotowani na kryzysy w przyszłości.

Benefit na miarę 2021 roku

Warto zauważyć, że firmowe pakiety medyczne pozostają jednym z nielicznych benefitów, który jest realizowany w sposób ciągły, nawet w szczycie najgłębszego lockdownu. Pracownicy stracili wówczas dostęp do innych chętnie wybieranych benefitów, takich jak siłownie, baseny, kluby fitness (nazwijmy to ogólnie – do kart sportowych), zamknięte były kina i teatry, nie funkcjonowały stołówki pracownicze czy pokoje relaksu w biurach, zawieszono także zdecydowaną większość wyjazdów integracyjnych.

Pracodawcy stanęli przed wyzwaniem braku silnych motywatorów, ponieważ benefity wciąż pozostają wskazywane w badaniach jako jedna z głównych przyczyn zmiany pracy, bądź obniżenia poziomu satysfakcji i zaangażowania w realizację codziennych zadań na zajmowanym stanowisku. W tej sytuacji pakiety medyczne, rozszerzone o dodatkowe możliwości jak wykonanie testów przesiewowych na koronawirusa, pakiety badań po przechorowaniu na Covid-19, potwierdziły swoją wartość i przyniosły rozwiązanie problemów wielu firm.

Także ze względu na swoją innowacyjność. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom stosowanym przez branżę medyczną, wizyta lekarska nawet w czasie szczytu zachorowań na COVID-19 mogła przebiegać całkowicie bezproblemowo. W czasach, gdy większość spraw załatwiamy z pomocą swojego smartfona, elastyczne i mobilne rozwiązania trafiają w nasze potrzeby i podnoszą komfort życia, zwłaszcza w trudnym 2020 roku. W enel-med wprowadziliśmy pełen pakiet rozwiązań telemedycznych: zarówno e-wizyty, jak i tele- czy wideoporady. Wystawione e-recepty czy e-zwolnienia od razu pojawiały się na prywatnych kontach pacjentów w aplikacji. Dzięki aplikacji pacjenci mogli czuć się bezpiecznie, ograniczając kontakty społeczne w szczycie zachorowań. Potwierdzenie przybycia, a następnie numer gabinetu i dalsze zalecenia były przekazywane w formie online. To pozwalało poczuć się bezpiecznie i obniżało poziom stresu związany z przebywaniem w placówce medycznej w czasie pandemii.

Na koniec chciałabym podkreślić, że benefit powinien odpowiadać na potrzeby, kojarzyć się z troską, indywidualnym podejściem do mnie jako człowieka. Stąd tak ważne jest monitorowanie oczekiwań pracowników, a nawet przewidywanie nadchodzącego trendu. A następnie takie zarządzanie ofertą benefitową, aby spełnić oczekiwania pracowników, nawet te jeszcze nie do końca uświadomione.

Jestem przekonana, że dobry pracodawca od przeciętnego odróżnia się tym, że ten dobry kreuje rzeczywistość pracowniczą i zaskakuje swoich ludzi pozytywnie. Wywołuje poczucie, że pomyślał czego ludzie będą potrzebować w zmianie. W czasie epidemii troska o zdrowie i samopoczucie stała się ważniejsza niż kwestie związane z dobrami materialnymi. Znaczenie zdrowia i opieki medycznej według mnie jest priorytetem, bo tego oczekują nasi pracownicy. Przy czym ważne, aby zdrowie nie ograniczało się do procesu leczniczego, tylko było traktowane znacznie szerzej jako całokształt działań na rzecz dobrostanu pracownika – jako opieka fizyczna, psychiczna, a także profilaktyka na przyszłość.


autorka  |  Alina Smolarek  |  Dyrektor HR w Centrum medycznym ENEL-MED S.A. Odpowiada za realizację strategii personalnej w firmie, funkcjonowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi firmy oraz podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących pracowników i rozwoju organizacji.

Zobacz podobne

Czy kultura organizacyjna musi być silna? O konieczności konstruktywnego podejścia do tematu.

Kultura organizacyjna to DNA firmy. Przekłada się na sposób zarządzania organizacją, czyli stanowi ścieżkę od wyznaczania misji i strategii działania, przez kształtowanie norm społecznych, systemu wartości i struktury formalnej, po kryteria doboru pracowników, pielęgnowanie wspólnych relacji, na komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej kończąc. Fundamentem kultury organizacji niezmiennie pozostają relacje międzyludzkie, kształtujące społeczność wewnątrzfirmową i atmosferę pracy. Właściwy klimat organizacyjny sprzyja nie tylko lepszemu zrozumieniu celów firmy, przez co umożliwia pełniejsze identyfikowanie się z organizacją i większe zaangażowanie w realizowane projekty, ale przede wszystkim silniej integruje pracowników, ułatwia komunikację zespołową i pomaga w budowaniu zdrowych relacji. 

Nie naklejaj plastrów, daj narzędzia

Obserwując rynek pracy na przestrzeni ponad dwóch ostatnich lat, można zaobserwować znaczące zmiany w postawie, potrzebach i oczekiwaniach pracowników. Na pierwszy plan wyraźnie wysuwa się nastawienie do pracodawcy i HR, postrzeganych jako “instytucji” wspierającej zespół na każdym etapie jego życia. Zatarła się już wyraźna różnica pomiędzy benefitami dotyczącymi życia zawodowego, jak np. finansowanie warsztatów czy szkoleń, a tymi – odnoszącymi się bezpośrednio do życia prywatnego, jak np. dofinansowanie do żłobków czy diet. Co więc ma zrobić owy pracodawca, gdy zespół składa się z kilkudziesięciu pracowników? W jaki sposób może on poznać indywidualne  potrzeby każdego z nich i na nie odpowiedzieć? Według mnie, odpowiedź na te pytania znaleźć można w starym indiańskim przysłowiu „Nie daruj głodnemu ryby. Podaruj mu wędkę i naucz go łowić”. Czym jest wędka, a czym ryba? W odniesieniu do kultury organizacji postaram się wyjaśnić w niniejszym felietonie.

Jak benefity językowe wspierają rozwój firmy i wizerunek pracodawcy?

Trwający przez kilka ostatnich lat rynek pracownika postawił nowe wyzwania przed działami Human Resources. W dobie niskiego bezrobocia, globalizacji i pracy zdalnej znalezienie wartościowego pracownika stało się zadaniem trudniejszym niż kiedykolwiek. Dzięki sprzyjającemu otoczeniu rynkowemu kandydaci coraz większą wagę przykładają do świadczeń pozapłacowych – innych niż firmy oferują zazwyczaj.

Informacja zwrotna się opłaca! Continous feedback dźwignią poprawy efektywności

W zachodnich przedsiębiorstwach tzw. performance review, czyli okresowa ocena pracy, coraz częściej wypierana jest przez nowy trend: continous feedback, czyli bieżącą konstruktywną informację zwrotną. Korelacje z twardymi KPI pokazują, że wdrożenie continous feedback daje policzalne zyski.