Procesy rekrutacji transgranicznych oparte o nowoczesne technologie

 • today pt, 5 Lis 2021
Co roku kilkaset milionów osób migruje po świecie w poszukiwaniu pracy. Od lat pomagamy tysiącom ludzi znaleźć pracę, zalegalizować pobyt i zaaklimatyzować się w UE.  To czynni nas europejskim liderem z szybko bijącym sercem w Polsce. 

artykuł sponsorowany

 

Kwestionujemy status quo dzisiejszego rynku pracy. Skutecznie przekształcamy krajobraz globalnej migracji i realnie niwelujemy różnice ekonomiczne między społeczeństwami. Naszym celem jest maksymalne uproszczenie proces zatrudnienia transgranicznego.  Budujemy platformę, która transparentnie połączy pracowników i pracodawców z różnych krajów. Dzięki temu z każdym dniem sprawiamy, że sposób, w jaki odbywa się globalna migracja zarobkowa jest łatwiejszy i bardziej przyjazny dla wszystkich stron procesu.

Technologia zmieniła nasze życie. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do informacji mamy możliwość podejmowania coraz bardziej świadomych decyzji. Procesy stają się łatwiejsze, zautomatyzowane i przewidywalne. Rozwój technologiczny sprawia, że nasze codzienne życie staje się prostsze – sztuczna inteligencja przewiduje, czego potrzebujemy, a dzięki machine learning dokonujemy trafnych wyborów. Dlaczego nie zastosować tych rozwiązań przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy czy zatrudnieniu pracownika?

Zauważyliśmy, że rynek pracy, choć z jednej strony oparty o przepisy prawa, z drugiej strony cały czas pozostaje obszarem nietransparentnym i nie do końca uregulowanym. Zatrudnienie transgraniczne nadal jest mało przejrzystym i złożonym procesem. Wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami i migrantami, gotowymi do podjęcia pracy poza granicami swojego kraju, są zbyt duże. Istnieje potrzeba stworzenia środowiska pracy, które jest bezpieczne, wydajne, skuteczne i poprawia jakość życia naszych partnerów. To nasza misja – stworzenie bezpiecznej przestrzeni migracji zarobkowej.

Migracja zarobkowa – ruch ogólnoświatowy 

Co roku na świecie migruje 150 mln ludzi, z czego ponad 50 mln tylko w Europie i Azji. Każdego roku miliony ludzi podejmują decyzje, które wpływają na życie ich samych oraz ich bliskich. Migranci, którzy poszukują nowych możliwości ekonomicznych, napotykają na szereg przeszkód, które należy usunąć, by umożliwić im samorealizację: rozbieżności w warunkach pracy, niesamodzielność w nowym kraju, brak znajomości przepisów prawa w kwestiach podatkowych i legalizacyjnych, trudności ze znalezieniem miejsca zamieszkania i wiele innych.

Wiemy, jakie trudności obu stronom procesu sprawia zatrudnienie pracowników zagranicznych. Wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski, odrobiliśmy lekcje i postawiliśmy na nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym platformę migracyjną, która usprawni rekrutację, zatrudnienie i zarządzanie pracownikami oraz pozwoli na lepszą integrację obcokrajowców z nowym miejscem pracy.

Zasady będące podstawą budowania platformy migracyjnej: 

 • Zawsze traktować pracowników z szacunkiem, godnością i troską.
 • Wspierać kandydatów w każdej przestrzeni, by czuli się pewnie.
 • Zapewnić pracownikom: bezpieczną podróż, legalne zatrudnienie oraz godne warunki życia.
 • Przyspieszyć integrację z nowymi kulturami i środowiskami pracy.
 • Pomagać pracownikom poprzez zapewnienie ciągłej możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Platforma migracyjna 

 1. SyncHRoner | chmurowe rozwiązanie HR do kompleksowej współpracy klientów z agencjami pracy
 2. Aplikacja dla rekruterów | mobilne rozwiązanie, umożliwiające rekrutację pracowników z dowolnego miejsca na świecie
 3.  Aplikacja dla pracowników | pełen dostęp do wszystkich informacji – od podjęcia decyzji o zatrudnieniu, aż po cały przebieg pracy
 4. Mechanizmy oparte o machine learning i AI | dla najlepszego dopasowywania pracowników i pracodawców
 5. Automatyzacja procesów prawno – organizacyjnych związanych z migracjami transgranicznymi

W EWL tworzymy globalną, transgraniczną platformę pracy i rozległą sieć kontaktów, która zapewnia miejsca pracy dla pracowników oraz zasoby ludzkie dla pracodawców. Korzystamy z dedykowanej naszym działaniom technologii AI, która szybko i skutecznie opracowuje i dopasowuje ważne elementy – ludzi z ich umiejętnościami, doświadczeniem i potencjałem oraz pracodawców z ich potrzebami. Dodatkowym atutem jest to, że przykładamy szczególną wagę do skomplikowanej płaszczyzny prawnej.

Obszary, które automatyzuje platforma migracyjna: 

 • Idealne dopasowanie pracownika i pracodawcy.
 • Zapewnienie kompletnych i rzetelnych informacji dotyczących pracy i wszystkich elementów procesu zatrudnienia.
 • Umożliwienie podejmowania decyzji o podjęciu pracy/ zatrudnieniu pracownika w oparciu o dane i dotrzymanie obietnicy.
 • Możliwość legalizacji zatrudniania.
 • Możliwość zapewnienia miejsca zakwaterowania.
 • Wsparcie w sprawach formalno-prawych i organizacyjnych.

Rozwiązanie jest łatwo dostępne dzięki aplikacji mobilnej i internetowej, co obniża barierę dostępu dla nowych użytkowników i zapewnia wysoką efektywność procesu poprzez najlepsze dopasowanie jego stron. Zastosowana technologia pozwoliła nam stworzyć cyfrowe środowisko, które w połączeniu z naszymi wartościami i standardami chroni pracowników stawiając ich w centrum procesu. Gwarantuje to wzajemne zaufanie i traktowanie każdej ze stron z szacunkiem. Ten sam aspekt stanowi podstawę bezpieczeństwa i budowania wiarygodności w oczach innych interesariuszy: klientów oraz władz lokalnych i rządów.

Wartości & ludzie 

Przedsiębiorcze i otwarte podejście sprzyja nowym pomysłom. Koncentrujemy się na podnoszeniu jakości wprowadzanych rozwiązań przewidując zmiany, testując nowe możliwości i dostosowując się do potrzeb dynamicznego rynku. Struktura i procesy opracowywane są tak, by zmaksymalizować skalowalność, elastyczność i zapewnić zróżnicowanie w obliczu ciągle zmieniających się zagrożeń.

Naszym największym osiągnięciem jest wpływ na globalne zmiany przez wyciąganie tysięcy ludzi z ubóstwa lub po prostu pomaganie im w dokonaniu zmiany życia. Dzięki naszej rozległej sieci pomagamy rządom państw zmniejszyć bezrobocie i walczyć z wyzwaniami społecznymi w ich krajach. Jednocześnie zachęcamy firmy do inwestowania w krajach rozwijających się i do prowadzenia globalnej rekrutacji kandydatów na lokalny rynek pracy.


autor  |  Robert Balicki  |  Customer Sucess Manager w EWL. Doradza zarządom i szefom działów personalnych, jak wykorzystać technologie oferowane przez EWL w strategicznym zarządzaniu współpracą z rozproszonymi strukturami dostawców usług HR. Jest ekspertem w zakresie automatyzacji procesów HRM z wykorzystaniem machine learning i AI.

Zobacz podobne

Popandemiczny rynek pracy. Największe wyzwania dla zespołu rekrutacji

Tradycyjne metody rekrutacyjne skoncentrowane na uzupełnienie rotacji stają się przestarzałe z powodu wielu zmian w otoczeniu. Firmy muszą zmienić swoje metody, aby skupić się na kształtowaniu, a nie zastępowaniu siły roboczej poprzez definiowanie potrzeb, pozyskiwanie i przyciąganie talentów.

Gdy karnet sportowy to za mało

Wiele dyskusji w gronie HR-owców dotyczyło ostatnio wellbeingu pracowników i konieczności zadbania o ich kondycję psycho-fizyczną. Ostatnie miesiące wszystkim dały się we znaki, lecz wychodzące z kryzysu organizacje potrzebują zaangażowanych i efektywnych zespołów oraz urealnionych kosztów. Dotychczas benefity sportowe oferowane były w jednym formacie – przedpłaconego abonamentu w stałej wysokości, niezależnie od faktycznej aktywności pracowników. Ten model właśnie odchodzi do lamusa.

Przyszłość rynku pracy w latach 2025-2050. Nowe zawody i kompetencje

Automatyzacja, technologia cyfrowa i sztuczna inteligencja w ogromnym stopniu zmieniają krajobraz rynku pracy, przyczyniając się do powstawania nowych stanowisk, które nigdy wcześniej nie istniały. Niestety, czynniki te powodują również utratę wielu innych etatów, dlatego tak ważne dziś jest przekwalifikowywanie się i zdobywanie nowych kompetencji.

(Bez)bolesne rozstanie z pracownikiem

Zmiana jest nieodłącznym elementem zawodowej rzeczywistości. Często jest trudna, niewygodna, a jej wdrożenie wywołuje negatywne reakcje i opór. Wie o tym każdy szef, który kiedykolwiek był zmuszony wręczyć wypowiedzenie i przeprowadzić z pracownikiem rozmowę o zakończeniu współpracy.