MBA i co dalej? Ścieżki kariery absolwentów

 • today śr, 1 Wrz 2021
Co robią absolwenci kierunków MBA po ukończeniu studiów? Jakie ścieżki kariery wybierają? Czy naprawdę zarabiają więcej?

artykuł sponsorowany

Część profesjonalistów, którzy decydują się na studia MBA, po ich ukończeniu spodziewa się efektu ubocznego: większej jasności wokół ich własnej ścieżki kariery dzięki uzyskaniu tego tytułu. Często jednak zdarza się dokładnie odwrotnie: wszystko staje się jeszcze bardziej zagmatwane. Dzieje się tak, m.in. dlatego, że szkoły biznesu tworzą społeczność o wspólnej kulturze, języku i często wspólnej „rzeczywistości”, która obejmuje oczekiwania co do przyszłości „po MBA”, jak np. jaką podwyżkę powinni otrzymać absolwenci. Bycie częścią zbiorowego umysłu może być czymś inspirującym i pięknym, ale może też bardzo silnie wpływać na własne priorytety, ponieważ w takiej sytuacji często student MBA wchłania pomysły i wyobrażenia innych ludzi. Istnieje wtedy ryzyko, że pomyli swój głos z aspiracjami i wartościami podzielanymi przez jego otoczenie.


Absolwent MBA może:

 • nic nie zmieniać,
 • zmienić branżę / profil obszaru zawodowego,
 • założyć własną firmę w pełnym wymiarze godzin,
 • założyć własną firmę „jako dodatek”,
 • kontynuować naukę (równolegle),
 • dążyć do awansu w swojej obecnej organizacji,
 • dążyć do awansu poprzez zmianę zewnętrzną.

Ponieważ każda decyzja może mieć duży wpływ na to, w jaki sposób dalsza kariera się potoczy, warto dokładnie przemyśleć swoją ścieżkę rozwoju.


Każdy absolwent powinien poświęcić trochę czasu i zastanowić się:

 • Do jakiej branży i / lub funkcji najlepiej pasują: moje wykształcenie, zestaw umiejętności, kompetencje i osobowość?
 • Jakie środowisko pracy odpowiada mi najbardziej: start-up, PE/VC, kariera korporacyjna, bycie właścicielem firmy czy przedsiębiorcą?
 • W jakim kierunku naprawdę chcę iść w przeciwieństwie do tego, co myślę, że powinienem robić (patrz punkt o wspólnej rzeczywistości)?

MBA nie daje odpowiedzi na ww. pytania w magiczny sposób i też nie jest kluczem otwierającym wszystkie drzwi. Studenci i absolwenci równolegle do wymagających studiów muszą samodzielnie zadbać o to, by ważne dla nich zmiany, jak np. awans albo zmiana branży, faktycznie się wydarzyły. MBA to tylko jeden – owszem duży – krok wzdłuż podróży zawodowej.


MBA w praktyce. Historie absolwentów

Zgodnie z danymi ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej po studiach liczba osób zajmujących stanowiska najwyższej kadry menadżerskiej wzrasta aż o 21 punktów procentowych (z 37% do 58%), znaczący wzrost następuje również na szczeblach wyższej i średniej klasy menadżerskiej – tu wzrost wynosi 25 punktów procentowych (z 20% do 45%). Jeśli chodzi o własny biznes, aż 12% badanych założyło firmę, czyli o 7 punktów procentowych więcej niż przed studiami.

Zapytaliśmy Tessę McIver, współzałożycielkę FixMix, dlaczego zdecydowała się na taki krok: „Rozpoczynając studia nie myślałam „założę firmę z kimś ze studiów”, jednak szybko stworzyła się grupa osób, która myśli podobnie. Dodatkowo, z jednej strony przeszliśmy merytorycznie przez tę samą wiedzę, a z drugiej strony uzupełniamy się, ponieważ przed studiami każdy robił coś innego – w naszym przypadku – komplementarnego. […] Polecam każdemu założenie firmy chociażby „po godzinach”, tak jak my to robimy, ponieważ jest to najlepszy sposób, by przetestować swoje siły, swoje kompetencje, swoją wytrwałość i swoją wiedzę w prawdziwych, rynkowych warunkach”.

„Ja wybrałem ścieżkę przedsiębiorcy 17 lat po studiach MBA – bo taki miałem plan: najpierw praca w konsultingu, potem „u klienta” i na końcu własna firma – przy czym nie wiedziałem, czym ta firma będzie się zajmować. Przyznaję, że „korpoświat” dłużej mnie przytrzymał niż pierwotnie myślałem. Czy i jak studia MBA miały wpływ na moją decyzję? Trzeba otwarcie powiedzieć, że MBA nie robi z człowieka przedsiębiorcy, ale… dało mi to wiedzę i odwagę, by wymienić bardzo wygodne kajdanki korporacyjne na finansowe ryzyko – zwłaszcza na początku bycia właścicielem firmy”, opowiada Usamah Afifi, seryjny przedsiębiorca. Jego pierwsza firma zajmuje się strategicznym doradztwem biznesowym, druga wdrożeniami IT, a trzecią współzałożył półtora roku temu i działa ona w obszarze CX łącząc ze sobą AI i blockchain.

Warto dodać, że w 2014 r. zaledwie 3% absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej zdecydowało się na ten przedsiębiorczy krok! Teraz to cztery razy więcej! A ile osób według danych awansuje? 59% w trakcie studiów, 15% po ok. 3 miesiącach od ukończenia, a 26% po 6 miesiącach. Statystycznie wzrost zarobków po studiach wśród absolwentów wynosi +34,52%.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że awanse i podwyżki nie dzieją się w sposób automatyczny. To, jak absolwenci studiów MBA widzą samych siebie po tym ogromnym wysiłku i osiągnięciu, niekoniecznie pokrywa się z tym, jak widzą ich inni, w tym ich własny szef. Potrzeba czasu, a także właściwej komunikacji i zaprezentowania kompetencji, aby pokazać innym i przekonać ich, że są oni lepszą wersją swojego przeszłego „ja”. Nie powinni sugerować pracodawcy, że jeśli nie zostaną awansowani, odejdą. Warto przygotować plan działania, który udowodni, że wniosą wartość, za którą warto dodatkowo zapłacić. Jeśli po określonym przedziale czasu (i po dostarczeniu odpowiednich wyników!) obecny pracodawca nie jest gotowy, aby to zobaczyć – wtedy jest to czas, by zmienić pracę albo założyć firmę!

Absolwenci MBA na świecie

Rozwój kariery wraz z zakończeniem studiów MBA można też zauważyć na międzynarodowym rynku pracy. Zgodnie z badaniem wykonanym przez AMBA i BGA dotyczącym ścieżek karier absolwentów, 38% osób po MBA pracuje na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla (w tym kierowników działów i dyrektorów), 2% na kierowniczych wyższego szczebla (w tym dyrektorzy, partnerzy, dyrektorzy krajowi lub wiceprezesi), a 9% to właściciele firm. Analizując rozwój ich karier warto dodać, że wśród pełnej próby absolwentów aż 17% stwierdziło, że znalazło wymarzoną rolę jeszcze podczas studiów, a kolejne 15% w ciągu sześciu miesięcy od ich ukończenia.

Można też zauważyć, że ukończenie MBA zaostrza również apetyt na naukę. Ww. badania pokazują, że ponad jedna trzecia absolwentów kontynuowała naukę po zdobyciu MBA, z czego 34% we własnej szkole biznesu. Najbardziej interesuje ich uaktualnianie swojej wiedzy na temat technologii. Najpopularniejszym tematem wskazywanym przez respondentów była analityka danych dla menedżerów (47%), a tuż za nią znalazła się strategia cyfrowa (45%). Inne popularne tematy wskazane przez absolwentów to realizacja strategii (42%), globalne przywództwo (41%) i globalna strategia (39%).

Międzynarodowe badania dotyczące ścieżek karier pokazują, że 64% aktywnych zawodowo dorosłych wybiera drogi, które są niezgodne z ich prawdziwymi motywatorami i aspiracjami. Dlatego niezależnie od zawodu, stanowiska, studiów, otoczenia albo przeszłych doświadczeń, zawsze warto się spokojnie zastanowić nad tym, co dalej.


autorka  |  Sandra Bichl  |  Partner programu Talent Tree Szkoły Biznesu PW, Prezes Career Angels.


 

Zobacz podobne

Szkolenia offline czy online, a może… hybrydowe?

W ostatnich latach szkolenia online zdobyły wystarczająco dużo zwolenników, aby uzasadnić swoje istnienie obok stacjonarnych metod nauki języków. Czy musimy jednak dokonywać wyboru między jednym a drugim? A co, gdyby je połączyć?

Popandemiczny rynek pracy. Największe wyzwania dla zespołu rekrutacji

Tradycyjne metody rekrutacyjne skoncentrowane na uzupełnienie rotacji stają się przestarzałe z powodu wielu zmian w otoczeniu. Firmy muszą zmienić swoje metody, aby skupić się na kształtowaniu, a nie zastępowaniu siły roboczej poprzez definiowanie potrzeb, pozyskiwanie i przyciąganie talentów.

Gdy karnet sportowy to za mało

Wiele dyskusji w gronie HR-owców dotyczyło ostatnio wellbeingu pracowników i konieczności zadbania o ich kondycję psycho-fizyczną. Ostatnie miesiące wszystkim dały się we znaki, lecz wychodzące z kryzysu organizacje potrzebują zaangażowanych i efektywnych zespołów oraz urealnionych kosztów. Dotychczas benefity sportowe oferowane były w jednym formacie – przedpłaconego abonamentu w stałej wysokości, niezależnie od faktycznej aktywności pracowników. Ten model właśnie odchodzi do lamusa.

Przyszłość rynku pracy w latach 2025-2050. Nowe zawody i kompetencje

Automatyzacja, technologia cyfrowa i sztuczna inteligencja w ogromnym stopniu zmieniają krajobraz rynku pracy, przyczyniając się do powstawania nowych stanowisk, które nigdy wcześniej nie istniały. Niestety, czynniki te powodują również utratę wielu innych etatów, dlatego tak ważne dziś jest przekwalifikowywanie się i zdobywanie nowych kompetencji.