Kompendium HR Rozwój HR-owca

Czy sampling szkolenia to dobra metoda weryfikacji?

W dzisiejszym świecie, kiedy chcemy skorzystać z możliwości rozwoju, rynek dostarcza nam wiele różnorodnych opcji edukacyjnych: szkoleń otwartych i zamkniętych czy szytych na miarę, po kursy, zajęcia grupowe czy indywidualne konsultacje, coachingi w wersji tradycyjnej stacjonarnej i online.

artykuł sponsorowany

Wszystkie formy rozwojowe mają wspólny mianownik, jakim jest czynnik ludzki. To człowiek – trener – będzie głównym źródłem naszej nowej wiedzy i lepszych umiejętności. To on odpowiada za rozwój uczestników szkolenia, będzie nami kierował, wspierał nas i rozwijał. Jak w takim razie dobrać odpowiednią osobę dla nas, a w szczególności dla naszego zespołu i organizacji? Z jakich narzędzi i sposobów skorzystać, aby zminimalizować dysonans wynikający z wyboru??

Testowanie w biznesie

Korzystając z oferty indywidualnej, często możemy trafić na darmową lekcję lub też godzinę czy dwie gratis, jako sposób na zapoznanie się z tematem i prowadzącym, podejściem tego ostatniego do nauczania, osobowością, sposobem bycia, jak również tematem zajęć, by ocenić, czy jest to to, czego poszukujemy. Dzieje się tak na rynku indywidualnym, czy jednak w biznesie podobna metoda może być tą właściwą na zweryfikowanie trenera czy też firmy szkoleniowej?

Sampling to mikro próbka szkolenia, narzędzie służące HR i decydentom w końcowej ocenie kompetencji prowadzącego szkolenie. Najczęściej organizowany jest przy większych projektach szkoleniowych, w których na spotkanie z jednym dostawcą przeznaczamy ok 1,5-2 godziny. Sam sampling jako próbka trenerska trwa zazwyczaj około godziny. Jest to rodzaj assessmentu – najbardziej angażująca metoda weryfikacji zarówno dla organizatora, jak i wykonawców. Obecnie organizowana w wersji online jako wideo spotkania, ale zazwyczaj organizowane były w formie tradycyjnej i wiązały się z dojazdem firmy z różnych miast oraz zebraniem grupy decydentów z organizacji.

Na pewno ta forma weryfikacji jest dużym wsparciem w podjęciu decyzji, na którą często składa się wiele czynników, jak doświadczenie trenera w temacie szkolenia, firmy szkoleniowej pod kątem podobnych projektów, czy też opinie klientów odnośnie do współpracy.

Jak właściwie wykorzystać sampling szkolenia?

To tutaj powinniśmy poznać to, co będzie kluczowe:

  • jak trener prowadzi szkolenie,
  • z jakich metod korzysta,
  • jak radzi sobie z presją czasu, nieznajomością uczestników, jak ich otwiera,
  • jak podchodzi do realizacji warsztatu.
  • jak firma szkoleniowa przygotowała realizację, czy ma materiały lub zaproszenie na sampling, sprawdziła, czego oczekujemy od samplingu,
  • ile czasu przeznaczyliśmy na sampling i czy określiliśmy, co w trakcie będziemy oceniać.

Samplingi organizujemy, kiedy ustawiliśmy mierniki, na podstawie których jesteśmy w stanie właściwie ocenić poszukiwane kompetencje dla uczestników szkoleń. Warto ustalić, kto weźmie w nim udział, jaki zakres z całego szkolenia powinien zostać zaprezentowany. Czy będzie oceniane tylko prowadzenie szkolenia, czy też całościowe podejście, wraz z materiałami i prezentacją.

Przygotujmy ankiety, które stosujemy wewnętrznie po szkoleniach, a po zakończeniu warto omówić wnioski z próbki, jak oceniamy trenera, co nam się podobało, co nie i dlaczego. Wnioski z ankiet niech będą podstawą do dalszego wyboru najbardziej właściwego trenera i firmy szkoleniowej, jeżeli tak ocenialiśmy.

Warto pamiętać, że metoda będzie miarodajna, jeśli właściwie został określony cel i damy jasny sygnał drugiej stronie, czego oczekujemy. Nie warto niczego ukrywać, bądź kreować sztucznych sytuacji, to zawsze może obrócić się przeciwko organizatorowi.

Co oceniamy na samplingu?

Organizując w procesie oceny dostawców sampling warto pamiętać, że nie będzie on miał na celu weryfikacji całego zakresu merytorycznego szkolenia, a jego rolą jest ocena kompetencji trenera prowadzącego. Na ocenę ogólną merytoryki i koncepcji oraz samego dostawcy należy przeznaczyć czas wcześniej – można to zrobić na podstawie otrzymanej oferty i programu szkolenia, opinii o trenerze i firmie szkoleniowej, czy też zapoznając się z profilem trenera. W trakcie krótkiego samplingu może nie nastąpić również proces grupowy, a już na pewno nie taki, jak na pełnowymiarowym szkoleniu.

W trakcie samplingu

Kiedy w HILLWAY przychodzi nam do weryfikacji nowego trenera, zawsze oceniamy kandydata w trzech obszarach: doświadczenie zawodowe, wiedza, umiejętności trenerskie. I to właśnie ten ostatni obszar stanowi dla nas podstawę do oceny na samplingu. Jest kluczowy i niezbędny w rekrutacji trenerów i ocenie, czy trener będzie mógł prowadzić szkolenia HILLWAY. To trener stanowi najważniejszy element styku z uczestnikami szkolenia, a oni są dla nas najważniejsi.

Rekrutacja trenerów to wielkie wyzwanie, często z dostępnych dokumentów jasno nie wynika, jak dany trener prowadzi szkolenie, jak przekazuje wiedzę i ją utrwala budując lub rozwijając i doskonaląc kompetencje szkolonych osób.

W takim razie czy sampling to właściwa metoda weryfikacji? Tak, metoda jest właściwa, a właściwie jest jedną z wielu metod weryfikacji trenera i firmy szkoleniowej. Decyzja dotycząca sposobu weryfikacji należy do osób odpowiedzialnych za wybór odpowiedniej firmy czy też trenera i zawsze warto mierzyć siły na zamiary. Krótsze samplingi mogą być bezpłatne – organizowane w ramach spotkań handlowych, ale jest to forma coraz rzadziej spotykana, ponieważ spotkanie z trenerem i firmą szkoleniową wspólnie z menedżerem osób, które będą szkolone, już jest w stanie osiągnąć właściwy efekt. Jeśli planujemy cykl szkoleń, duży projekt rozwojowy wówczas warto zdecydować się na zakup usług próbnych – samplingów nawet całodziennych u np. 2-3 dostawców.

Dziś coraz częściej zamiast samplingów realizowanych tradycyjnie możemy obejrzeć film z trenerem, kilkuminutowe jego nagranie czy zorganizować próbkę szkolenia online poprzez video spotkania na jednej z wielu platform do prowadzenia szkoleń na żywo.

W HILLWAY skrzętnie budujemy modele podejścia do kontaktu z klientem, dokładamy wszelkich starań, aby dobierając rozwiązania na jak najwcześniejszym etapie styku z klientem już dopasować właściwe rozwiązanie. To dzięki takiemu podejściu już od ponad dziesięciu lat rozwijamy kompetencje tysięcy Polaków i nie tylko w obszarach szeroko rozumianej obsługi klienta, sprzedaży czy zarządzaniu.


autor  |  Marcin Kalinowski  |  Wspólnik firmy szkoleniowej HILLWAY Training & Consulting, w której odpowiada za strategię sprzedaży. Posiada kilkunastoletnią praktykę w prowadzeniu projektów szkoleniowo – doradczych, którą wykorzystuje do wdrażania nowych rozwiązań i najlepszych praktyk rynku. W swojej pracy wspiera działania klientów pozwalające na określenie luk kompetencyjnych, co prowadzi do osiągnięcia założonych celów.