Kompendium HR

Contracting w IT – co warto o nim wiedzieć i jak dobrze wybrać?

54% specjalistów i menedżerów choć raz skorzystało z usługi contractingu. 10% respondentów korzysta z takiej usługi w odniesieniu do ponad połowy potrzeb na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w skali roku - wynika z raportu Antal „Trendy rekrutacyjne”.

Czym jest contracting?

Contracting to elastyczna forma współpracy ze specjalistami i menedżerami o różnym zakresie kompetencji, stosowana często w branży IT. To rodzaj „wynajmu” wykwalifikowanych specjalistów od dostawcy na określony czas, do realizacji konkretnego projektu.

Kwestię contractingu rozpatrywać należy wielowymiarowo, przez kilka perspektyw. Dla Klienta – firmy korzystającej z tej usługi będącej formułą outsourcingu personelu, może być to m.in. metoda szybkiego pozyskania kompetencji za pomocą zewnętrznego dostawcy, zabezpieczenie personelu na czas „peaków” produkcyjnych, uzupełnienie zespołów w obliczu braku wakatów na zatrudnienia wewnętrzne, czy otwarcie na specjalistów niezainteresowanych umową o pracę.

„Firma korzystająca z usług dostawcy contractingu powinna zawsze podejmować decyzję przez pryzmat jakości i bezpieczeństwa, nie stawiając kwestii ekonomicznych na pierwszym miejscu. Współpraca z wiarygodnym dostawcą, o odpowiednim zapleczu rekrutacyjnym, finansowym i prawnym pozwala zabezpieczyć odbiorcę usług przed nieprzewidywanymi na wstępie ryzykami, takimi jak choćby odpowiedzialność dostawcy z tytułu nieodpowiedniej realizacji usługi, naruszeń prywatności czy choćby kwestii praw autorskich związanych z realizacją usług przez konsultantów dostawcy” – mówi Dominik Kalinowski, Head Of Outsourcing, Antal.

„Nie każda firma dysponuje mocnym zapleczem specjalistów IT. Wynika to z wcześniejszych potrzeb, które nie zakładały na przykład ekspansji do e-commerce lub pokrewnych sektorów. Przychodzi jednak taki czas, że tego typu przedsiębiorstwo zastanawia się nad tym, czy aby to nie jest dobry moment na zwiększenie liczby specjalistów IT, którzy będą wsparciem w cyfrowych działaniach firmy – niezależnie od tego, czy będzie to ostatecznie realizacja projektów, sprzedaż czy utrzymanie środowiska informatycznego. Rekrutacja specjalistów z obszaru IT jest zawsze trudna i kluczem do sukcesu jest wybranie najlepszych na rynku kandydatów, którzy będą w odpowiedni sposób podchodzić do wszelkich zadań wynikających z potrzeb firmy” – komentuje Fabian Pietras, Business Unit Director Antal, IT Services.

Z perspektywy konsultanta (kontraktora) taka formuła współpracy, to bardzo korzystna opcja ze względów finansowych. Prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać z mechanizmów podatkowych niedostępnych dla pracowników etatowych. Jednocześnie, konsultanci współpracujący z renomowanymi pośrednikami mogą liczyć na ciągłość współpracy, atrakcyjne warunki i możliwości rozwoju osobistego.

Wybór między kontraktem a stałym zatrudnieniem: jakie czynniki należy rozważyć?

Contracting i rekrutacja oparta o umowy o pracę, to dwa różne podejścia do zabezpieczania zasobów ludzkich w firmie. Wybór między nimi może być wyzwaniem, ponieważ obie opcje mają swoje zalety i ograniczenia.

Kluczowe różnice między contractingiem a rekrutacją w oparciu o umowę o pracę
Contracting Umowa o pracę
Charakter współpracy Głównie na czas projektu. Współpraca zakładana długofalowo.
Pozyskiwanie zasobów Poprzez dostawcę zewnętrznego lub wewnętrznie (jeśli firma przewiduje bezpośrednią współpracę B2B ze specjalistami) Wewnętrzny dział rekrutacji lub zewnętrzna agencja rekrutacyjna
Koszty Łatwo przewidywalne. Współpraca oparta o rozliczenie godzin albo dni realnie dostarczonej usługi.

Brak kosztów:

  • rekrutacji, w wypadku korzystania z usług dostawcy,
  • kosztów wynikających m.in. z obsługi kadrowo-płacowej
  • kosztów urlopów,
  • kosztów wynagrodzenia chorobowego,
  • odpraw, zwykle prosty model rozwiązania zamówienia.
Zmienne.

Koszty wynikające z utrzymania pracownika uzależnione są od wielu parametrów.

Poza kosztami pozyskania pracownika – rekrutacji, oraz kosztami obsługi HR oraz kadrowo-płacowej, pracodawca musi uwzględnić koszty benefitów (także zarządzania nimi), koszty urlopów, potencjalnego zwolnienia chorobowego oraz odpraw. Nie można oczywiście zapomnieć o kosztach wynikających z wszelkich ubezpieczeń społecznych, które dodatkowo obciążają pracodawcę.

Elastyczność Większa elastyczność w zakresie dostosowywania swoich zasobów do zmieniających się potrzeb biznesowych Mniejsza elastyczność, skomplikowane rozwiązanie stosunku pracy.

 

Dynamika zmian zachodzących na rynku w obszarze zatrudnienia, prawa pracy czy podatków, powoduje, że każda organizacja staje przed nie lada wyzwaniem, aby dopasować do tych zmian swoje polityki i sprawnie funkcjonować na tym wymagającym rynku. Contracting już od lat jest bardzo popularny w branży IT. Jak pokazuje badanie, to właśnie ten biznes najczęściej korzysta z takiej formy pozyskiwania zasobów ludzkich (40% wskazań).

„Bardzo często głównym bodźcem przedsiębiorstwa do wdrożenia modelu contractingowego -Outsourcingu Personelu- jest właśnie potrzeba pozyskania kompetencji specjalistów i menedżerów z branży IT. Po wykonaniu pierwszego kroku dużo łatwiej jest rozszerzyć taki model na inne działy.
Obecnie obserwujemy, że na rynku usługi contractingu  zyskują na popularności również w obszarze HR (27%), finansach i księgowości (24%), administracji (22%) czy inżynierii (18%). To właśnie w tych obszarach coraz częściej możemy spotkać kontraktorów, a najszybciej rozwijające się branże korzystające z contractingu to SSC/BPO, bankowość i finanse oraz manufacturing ze szczególnym uwzględnieniem branży automotive” – dodaje Dominik Kalinowski.

Co z niezdecydowanymi?

Specjaliści i menedżerowie wskazują, że ich firmy korzystają z contractingu w ramach projektów czasowych oraz wobec specjalistów niezainteresowanych umowami o pracę, których kompetencje są konieczne do realizacji celów przedsiębiorstwa.

Niemal 1/3 firm korzysta z takiej formy współpracy jako opcji Try&Hire – hybrydy klasycznego contractingu dającej możliwość przejęcia (konwertowania) kontraktora na wewnętrzny headcount w firmie.

”Usługa Try&Hire stanowi hybrydę klasycznego contractingu oraz rekrutacji, ponieważ umożliwia przedłużenie współpracy po zakończeniu kontraktowanego projektu. Poza korzyściami płynącymi z klasycznej usługi, contracting, to rozwiązanie umożliwiające weryfikację kompetencji specjalisty w praktyce, przed podjęciem decyzji o nawiązaniu trwałej współpracy” – wyjaśnia Fabian Pietras, Business Unit Director Antal, IT Services.

Contracting to forma współpracy, która bez wątpienia daje wiele korzyści zarówno dla zleceniodawcy, jak i dla zleceniobiorcy. Należą do nich m.in. zwiększenie szans zrealizowania projektu w określonym czasie i budżecie bez zwiększania headcountu, niższe koszty back-office (Księgowość, HR, IT etc.), rekrutacja i selekcja specjalistów prowadzone przez konsultantów wyspecjalizowanych w danym sektorze, elastyczność oraz możliwość dotarcia do nowych talentów. Przy tym wszystkim należy pamiętać jednak, by powierzać te zadania dostawcom o odpowiednich kwalifikacjach i reputacji.

„Outsourcing, contracting to niewątpliwie idealne rozwiązanie na dynamiczne lub niepewne czasy. IT przetarło ścieżki dla pozostałych branż i warto korzystać z wypracowanych dobrych praktyk, które dają firmom elastyczny dostęp do kadr oraz pozawalają na skupienie się organizacji na kluczowych dla siebie obszarach i celach” – podsumowuje Dominik Kalinowski, Head Of Outsourcing, Antal.

 


Źródło danych: raport Antal „Trendy rekrutacyjne”

Badanie Antal “Trendy rekrutacyjne 2022” zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie 677 specjalistów i menedżerów w terminie 26 lipca – 14 sierpnia 2022 roku. Raport do pobrania: https://antal.pl/wiedza/raport/trendy-rekrutacyjne-2022

 


Dominik Kalinowski
Head of Outsourcing w Antal, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie procesów, procedur i polityki sprzedażowej dotyczącej usługi Outsourcingu oraz za działania związane z zarządzaniem kontraktorami. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, marketingu, business developmencie i project managemencie (w tym zarządzaniu projektami outsourcingowymi) zdobyte w międzynarodowych organizacjach z branży usług HR. Z sukcesem wdrażał strategie wejścia produktów na rynek oraz prowadził działania promocyjne wspierające sprzedaż.

Martyna Petrus
PR Specialist, Antal. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Polityka oraz kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na SWPS. Karierę PR-owca rozpoczęła w 2020 r. w Antal. Obecnie jako specjalistka współpracuje z największymi polskimi i zagranicznymi mediami. Zajmuje się także rozwojem wizerunkowym Antal w Polsce i na arenie międzynarodowej – w Czechach i na Węgrzech. Na co dzień dba o widoczność ekspertów, koordynuje eventy i podbija świat social mediów – biznesowo i prywatnie.