Kompendium HR

Benefity: na zdrowie!

Firmy dostrzegają potrzebę dbania o zdrowie pracowników, zapewniając opiekę medyczną. Ale czy to wystarczy?  Czy dziś benefity wspierające zdrowie pracowników to standardowy pakiet medyczny? Dowiedz się, jakie inne rozwiązania doceniają zatrudnieni i co pracodawca powinien uwzględniać, kiedy je wybiera.

Pandemia, izolacja, lockdown, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, inflacja, spowolnienie gospodarcze zachwiały poczuciem bezpieczeństwa pracowników, wpłynęły na ich zdrowie i zmieniły ich oczekiwania. W tak niepewnych czasach zatrudnieni oczekują przede wszystkim wsparcia finansowego lub pozapłacowego, ponieważ realna wartość ich zarobków spada. Liczy się również dobre przywództwo: efektywni liderzy, którzy nie są wypaleni zawodowo i mają duży poziom energii. Ważne jest też zdrowie, ale pojmowane zgodnie z definicją WHO, jako stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu.

Jak dziś wygląda zdrowie pracowników w badaniach i statystykach?

U ponad 50% pracowników występuje co najmniej 1 czynnik ryzyka, który może prowadzić do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Zdrowiu fizycznemu szkodzą również złe nawyki. Są one, zdaniem 52% ubezpieczycieli, powodem wzrostu o 17 p.p. kosztów opieki zdrowotnej. Ze zdrowiem psychicznym także nie jest dobrze. Około 65% osób jest zagrożonych depresją. Stresu doświadcza codziennie 23% Polaków, a kilka razy w tygodniu – aż 29%. Pracownikom – wskutek wydłużających się godzin pracy w pandemii i zatarcia się granicy między pracą a życiem prywatnym – grozi wypalenie zawodowe. Poza tym dla 82% zatrudnionych ważne jest, by ich organizacje postrzegały ich nie tylko jako pracowników i dbały o ich zdrowie społeczne: brały pod uwagę ich życie osobiste i pasje[1].

Z tych danych łatwo wywnioskować, że standardowy pakiet medyczny jest bardzo dobrym punktem wyjścia do zadbania o zdrowie pracowników, ale nie spełni wszystkich oczekiwań pracowników. A wtedy pracodawca nie może liczyć na to, że benefity przyczynią się do realizacji jego celów: zwiększą produktywność i pomogą w budowaniu employer brandingu.

Rozwiązanie na trudne czasy: benefity dla zdrowia

Potrzebne jest rozwiązanie, dzięki któremu pracodawca zapewni pracownikom fizyczny, emocjonalny i społeczny work-life balance, a jednocześnie będzie w stanie zmniejszać koszty osobowe, dostosowując świadczenia pozapłacowe do indywidulanych potrzeb poszczególnych osób i odciążyć działy HR w organizowaniu, komunikowaniu i rozliczaniu tych świadczeń. Takim rozwiązaniem na trudne czasy jest Medicover Zdrowa Firma – partner w budowaniu zdrowia, bezpieczeństwa i zaangażowania pracowników w 6 ważnych kluczowych obszarach.

Opieka medyczna i profilaktyka. Dziś prywatną opiekę medyczną oferuje 91% firm[2]. Polacy ją cenią. Korzysta z niej blisko 71% pracowników, którym firmy przyznają benefity, a dla 82% jest ona ważnym dodatkiem pozapłacowym, do którego są skłonni do dopłacać[3]. Pracodawcom – przynosi wymierne korzyści. Ci, którzy zapewniają zatrudnionym opiekę Medicover, mogą zaoszczędzić nawet 1245 zł na pracowniku w skali roku, zmniejszyć absencję – niemal o 50% – i straty z nią związane. Dbanie o zdrowie pracowników zaczyna się jednak zanim trafiają oni do lekarza: w zdrowym i bezpiecznym miejscu pracy. Zależy również od sprzyjających zdrowiu nawyków i zachowań, czyli od profilaktyki i edukacji prozdrowotnej.

Sport i aktywność fizyczna. Ruch jest jednym z czynników, który najmocniej wpływa na zdrowie fizyczne, samopoczucie i nastrój. Aktywność fizyczna zwiększa odporność na choroby i redukuje ryzyko chorób serca, niektórych nowotworów oraz cukrzycy typu 2. Stabilizuje stawy i kręgosłup oraz pomaga utrzymać prawidłową masę ciała. Powoduje wydzielanie endorfin. Sprzyja zdolności decydowania w trudnych sytuacjach, rozwija koncentrację. Pomaga uporać się ze stresem i rozładować nadmiar negatywnych emocji.

Zdrowie psychiczne. Wydarzenia ostatnich 3 lat odbiły się na zdrowiu psychicznym pracowników. Negatywny wpływ stresu na ich wydajność dostrzega 96% pracodawców. Pojawiły się też problemy adaptacyjne, lęk i niepewność, wypalenie zawodowe, depresje. Jednocześnie tylko 10% osób potrzebujących pomocy faktycznie jej szuka. Powodem jest m.in. i brak dostępu do usług psychologicznych i psychiatrycznych[4]. To wszystko przekłada się na większą absencję i mniejszą efektywność, co utrudnia realizację celów biznesowych. Wyjściem jest inwestycja w zdrowie psychiczne pracowników.

Zdrowe jedzenie i dieta. Właściwa dieta wpływa na zdrowie w każdym aspekcie. Przede wszystkim zwiększa odporność i zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych. Tymczasem wśród pracowników ponad 55% ma zwiększoną masę ciała, prawie 50% – podwyższony cholesterol, 19% – nieprawidłowy poziom cukru, a 28% –ciśnienie tętnicze poza normą[5].  Polakom brak też zdrowych nawyków żywieniowych: prawie 92% badanych sięga po przekąski między posiłkami, a niemal 59% osób nie je regularnie. Ale aż 61% uznaje zdrowie i zdrowe żywienie za największe wyzwanie i priorytet na przyszłość, a 51% deklaruje wyższy poziom motywacji dzięki zdrowej diecie. Zbilansowana dieta wspiera także zdrowie społeczne: wspólne posiłki sprzyjają integracji pracowników, i zdrowie psychiczne: polepsza samopoczucie, a więc i zaangażowanie.

Pasje i rozrywka. Poprawa jakości życia zatrudnionych i work-life balance jest ważne dla ich zdrowia i efektywności. Sprzyjają im zwłaszcza hobby i utrzymywanie więzi społecznych. To konieczne czynniki, by zachować harmonię między pracą a życiem prywatnym – a w efekcie: zdrowie psychiczne i fizyczne. Tymczasem ludzie, którzy pracują zdalnie lub hybrydowo, mogą mieć problem z odpowiednim zaplanowaniem relaksu. Poza tym pracownicy oczekują od pracodawców zróżnicowanej propozycji świadczeń. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem są kafeterie benefitowe. Pracownicy mogą wybrać to, co im odpowiada, i odciążyć swoje domowe budżety. Pracodawcy zaś – spełniać indywidulane potrzeby zatrudnionych niezależnie od modelu, miejsca i charakteru ich pracy.

Platforma HR. Wszystkimi opisanymi wyżej potrzebami pracowników zajmuje się dział HR. Liczba jego zadań wzrasta wraz z bogactwem oferty benefitów, które zapewnia pracodawca. A przecież pracownik HR to przede wszystkim człowiek, który chciałby tak jak inni zachować life-work balance i korzystać ze wsparcia w swojej pracy. Przyspieszyć procesy, ułatwić sobie zarządzanie świadczeniami, rozliczanie ich i prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Medicover Zdrowa Firma takie rozwiązanie zapewnia. To system zintegrowany z systemem kadrowo-płacowym i wspierający zespoły HR w dysponowaniu środkami ZFFŚ. Pracownicy HR mogą zdalnie w jednym miejscu zarządzać wszystkimi benefitami w zautomatyzowany sposób oraz kontrolować ich koszty i optymalizować je, a to przynosi firmie oszczędność czasu i pieniędzy.

Wsparcie dla każdej firmy. Medicover Zdrowa Firma wspiera przedsiębiorców niezależnie od wielkości ich organizacji, oferując pomoc dostosowaną do ich potrzeb i możliwości:

  • specjalistyczną opiekę medyczną: ambulatoryjnej i szpitalnej, profilaktykę i medycyny pracy oraz również audyty, szkolenia, szczepienia i opiekę lekarską w miejscu pracy;
  • pakiety sportowe dla dorosłych, dzieci, osób 60+ oraz ponad 30 form aktywności sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych w ponad 4700 obiektach w całej Polsce;
  • możliwość połączenia opieki medycznej i pakietów sportowych, dzięki czemu pracodawca otrzymuje dodatkowe narzędzie do motywowania pracowników w zakresie budowania dobrych nawyków m.in. dzięki konsultacjom z certyfikowanym Lekarzem Medycyny Stylu Życia;
  • dostęp do lekarzy psychiatrów, psychologów oraz terapeutów, a także profilaktykę i edukację psychologiczną personelu;
  • konsultacje dietetyczne i edukację dietetyczną;
  • platformą kafeteryjną z 500 partnerami, którzy oferują produkty i usługi z różnych kategorii;
  • platformę HR.

 

Więcej o rozwiązaniu Medicover Zdrowa Firma na: https://zdrowafirma.medicover.pl/

 


[1] Raport „Health at a galance 2022”, OECD; Raport „Narodowy Test Zdrowia Polaków”, Medonet, 2022; Raport „Global Medical Trends Survey 2023”

[2] „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy jesień/zima 2022”, Sedlak&Sedlak, 2023.

[3] „Benefity w oczach pracowników”, Sedlak&Sedlak, 2021.

[4] Raport „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy”, Pracodawcy RP, 2021, Raport „Health at a glance 2022”, OECD

[5] Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2022” Medicover.