HR Dream Team 2022 – poznaj laureatów tegorocznej edycji

 • today czw, 24 Lis 2022
Za nami kolejna — już ósma — edycja konkursu HR Dream Team. Przedstawiamy zwycięskie projekty w czterech kategoriach!

Konkurs HR Dream Team to okazja, by przyjrzeć się zmianom, jakie zachodzą w branży HR, oraz wyróżnić szczególnie interesujące i innowacyjne inicjatywy wspierające doświadczenie pracownika, budujące kulturę organizacyjną oraz rozwijające talenty i wspierające zaangażowanie. To jednak przede wszystkim nagroda przyznawana fantastycznym, inspirującym ludziom. Złożona z ekspertów kapituła uważnie przyjrzała się nadesłanym projektom i poddała je obradom. Nagrody w czterech kategoriach podzielono na subkategorie poświęcone: małym firmom do 250 pracowników (segment S), średnim firmom zatrudniającym od 250 do 1000 osób (segment M) oraz dużym organizacjom powyżej 1000 pracowników (segment L).

Kultura organizacyjna i zaangażowanie

To pierwsza z kategorii, w której przyznano nagrody oraz wyróżnienia. Skuteczna strategia wspierająca zaangażowanie pracowników to klucz do trwałej i udanej relacji zawodowej. Rośnie również znaczenie spójnej i opartej na filarach wartości kultury organizacyjnej.

Segment L

Najliczniejsza pod względem zgłoszeń okazała się subkategoria L, a nagroda główna z tego segmentu trafiła do firmy Wedel za projekt „Wedel. Od 170 lat nasz przepis to ludzie”. Projekt skupiony był wokół procesu planowania i celebrowania 170. urodzin Wedla — do stworzenia wysokobudżetowej strategii zaproszono pracowników, umożliwiając im aktywne uczestnictwo i realny wpływ na ostateczny kształt kampanii. Zasięg kampanii online przekroczył pół miliona użytkowników, a projekt firmy Wedel pokazał, że kluczem do sukcesu jest włączanie społeczności w podejmowanie decyzji.

W subkategorii L przyznano także wyróżnienie — otrzymała je Żabka Polska za projekt „Budowanie kultury opartej na zaangażowanych zespołach w Żabce”. Kapituła zdecydowała się wyróżnić ten projekt ze względu na spójność komunikacji z marką oraz wykorzystanie przekazów rezonujących z młodym pokoleniem.

Segment M

Nagrodę główną w kategorii dedykowanej średnim firmom otrzymało Transition Technologies | Atlassian Platinum Solution Partner za inicjatywę „Women in Power”. Projekt miał na celu zbudowanie w firmie społeczności świadomych swoich kompetencji kobiet – zwiększenie ich liczby na stanowiskach liderskich oraz wzrost liczby kobiet zatrudnionych w firmie. Program skierowano także do partnerek pracowników firmy, które chciały się przebranżowić. Po 2 latach od rozpoczęcia projektu nastąpił 95% wzrost liczby kobiet zatrudnionych (z 94 do 183) i obecnie stanowią one 22% wszystkich pracowników. W działach technicznych odnotowano wzrost kobiet o 333%, a na stanowiskach managerskich aż o 200% — z 11 do 33 kobiet.

W subkategorii M przyznano także aż dwa wyróżnienia. Pierwsze z nich trafiło do Media System za projekt „MEDIA PORTAL – Centrum dowodzenia motywacją pracownika”. Firmie udało się zwiększenie zaangażowania i poczucia dobrostanu pracowników w wyjątkowo stresogennym środowisku call center. Działania edukacyjne, relaksacyjne i oparte na grywalizacji, a także autorski program lojalnościowy przełożyły się na 98-procentowe zadowolenie z Media Portalu i zmniejszenie rotacji pracowników o 11%.

Kolejne wyróżnienie otrzymało Delpharm Poznań za projekt „Zarządzanie zmianą po ludzku”. Celem wyróżnionego zespołu było zbudowanie pozytywnego podejścia do dużej zmiany związanej z przejęciem fabryki przez nowego właściciela i wdrożeniem nowego modelu biznesowego. Program minimalizujący niepewność, poczucie zagrożenia i stres przełożył się na współczynnik odejść poniżej 1% i dobrą adaptację do reorganizacji.

Segment S

Zwycięzcą w subkategorii S została firma A4BEE i jej projekt „4-dniowy tydzień pracy”. 4-dniowy system pracy testowany jest lub w najbliższym czasie będzie testowany w Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Islandii, Nowej Zelandii, Sri Lance, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz firmach Microsoft i Panasonic w Japonii. A4BEE to przykład udanego wdrożenia 4-dniowego dnia pracy w Polsce, i to w skali mikro, czyli niedużej firmie. Pionierski projekt, poparty badaniami ilościowymi i jakościowymi, przeprowadzili sami pracownicy – od zdefiniowania hipotez badawczych, po opracowanie ogólnodostępnego raportu.

Wyróżnienie w subkategorii S przyznano agencji pracy Contrain Group za projekt „Kierunek Polska”, mający na celu wsparcie uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Projekt kompleksowej pomocy na szeroką skalę łączył materialną pomoc i wsparcie psychologiczne z aktywizacją zawodową Ukraińców. Realizowano go wieloetapowo, przy silnym zaangażowaniu pracowników, których mocno zintegrował wyjątkowo ważny cel.

Zwycięzcy i wyróżnieni w kategorii „Kultura organizacyjna i zaangażowanie”

Segment L

 • Nagroda główna: Wedel | „Wedel. Od 170 lat nasz przepis to ludzie”
 • Wyróżnienie: Żabka Polska | „Budowanie kultury opartej na zaangażowanych zespołach w Żabce”

 Segment M

 • Nagroda główna: Transition Technologies | Atlassian Platinum Solution Partner | „Women in Power”
 • Wyróżnienie: Media System | „MEDIA PORTAL – Centrum dowodzenia motywacją pracownika”
 • Wyróżnienie: Delpharm Poznań | „Zarządzanie zmianą po ludzku”

 Segment S

 • Nagroda główna: A4BEE | „4-dniowy tydzień pracy”
 • Wyróżnienie: Contrain Group | „Kierunek Polska”

 

Skuteczna i przyjazna rekrutacja kandydatów

To kategoria, która dotyczy jednego z najwcześniejszych etapów doświadczenia pracownika. Rekrutacja i wdrożenie powinny opierać się przede wszystkim na świadomym budowaniu pozytywnego doświadczenia po stronie kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w danej organizacji.

Segment L

Główna nagroda w kategorii „Skuteczna i przyjazna rekrutacja kandydatów”, w subkategorii L, czyli tej dedykowanej firmom powyżej tysiąca pracowników trafiła do ING Hubs Poland za projekt „Enboarder — przyjazny proces onboardingu”. Firma rozpoczęła pracę nad tym projektem, gdy według wewnętrznego badania 7 na 10 nowych pracowników miało trudności z dostępem do informacji i płynnym rozpoczęciem pracy. By rozwiązać ten problem, ING opracowało aplikację obejmującą pre-onboarding, w której kandydat może wziąć udział w jednej z trzech ścieżek przygotowujących go do rozpoczęcia pracy w firmie.

W tegorocznej edycji kapituła przyznała również wyróżnienie subkategorii L. Trafiło ono do firmy Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. za projekt „Nowoczesna rekrutacja”. Firma zdecydowała się na usprawnienie procesu rekrutacji, wdrażając nowoczesną metodę selekcji kandydatów na stanowisko konsultanta w drogerii. Kandydaci mieli za zadanie zagrać w krótką grę wideo badającą kompetencje. To nie tylko pozwoliło na skrócenie i usprawnienie procesu rekrutacji poprzez szybszą selekcję, ale także umożliwiło kandydatowi zapoznanie się ze specyfiką stanowiska jeszcze przed rozmową.

Segment M

Nagrodę główną w segmencie M w kategorii „Skuteczna i przyjazna rekrutacja kandydatów” otrzymała firma Kingfisher za projekt „Nie musisz zmieniać swoich przyzwyczajeń. Pracuj zdalnie dla krakowskiej firmy z dowolnego miejsca w Polsce!”. Na świecie praca zdalna w branży Shared Service Centers jest już powszechna, tymczasem Kingfisher przeciera w Polsce szlaki, tworząc nowy przekaz pokazujący przyzwolenie na pracę zdalną w SSC i odpowiadając tym samym na potrzeby mieszkańców małych miejscowości. Ta zmiana myślenia zaowocowała 155-procentowym wzrostem liczby zgłoszeń, uzyskano ponad tysiąc aplikacji i zatrudniono kilkudziesięciu nowych pracowników.

Segment S

W segmencie S główną nagrodę otrzymał Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o. za projekt „M-town project – Corning otwiera fabrykę włókna światłowodowego”. Wielokanałowe, kreatywne działania employer brandingowe oparte na przemyślanej strategii sprawiły, że marka pracodawcy stała się widoczna, a przede wszystkim atrakcyjna dla kandydatów w nowej lokalizacji, dzięki czemu firmie udało się pozyskać odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Zwycięzcy i wyróżnieni w kategorii „Skuteczna i przyjazna rekrutacja kandydatów”

Segment L

 • Nagroda główna: ING Hubs Poland | „Enboarder — przyjazny proces onboardingu”
 • Wyróżnienie: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. | „Nowoczesna rekrutacja”

Segment M

 • Nagroda główna: Kingfisher | „Nie musisz zmieniać swoich przyzwyczajeń. Pracuj zdalnie dla krakowskiej firmy z dowolnego miejsca w Polsce!”

 Segment S

 • Nagroda główna: Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o. | „M-town project – Corning otwiera fabrykę włókna światłowodowego”

 

Rozwój talentów w organizacji

Rozwój zawodowy, przestrzeń na podnoszenie kompetencji to jedne z najważniejszych elementów wpływających na satysfakcję osób zatrudnionych. I właśnie talentów oraz ich rozwijania w organizacji dotyczy następna kategoria.

Segment L

Nagrodę w kategorii „Rozwój talentów w organizacji” w segmencie L otrzymała firma Jeronimo Martins Polska SA za projekt „Organizacja, która uczy i rozwija (OKUiR), czyli zmiana w kulturze uczenia się i rozwoju pracowników”. Firma Jeronimo Martins stworzyła długofalowy projekt dedykowany propagowaniu kultury uczenia się. Efektem jest platforma edukacyjna eduAkcja: innowacyjne narzędzie umożliwiające rozwój – zarówno formalny, w organizacji, jak i w czasie wolnym, zgodnie z zainteresowaniami – do którego dostęp otrzymali wszyscy pracownicy firmy. Projekt na taką skalę poświęcony doskonaleniu to sygnał, że firma jest organizacją uczącą się – otwartą na nowe idee i rozwój pracowników.

Segment M

Nagrodę główną w segmencie M kapituła przyznała firmie Group One Media za projekt „Best Performer”. Group One Media stworzyło w swojej organizacji program mentoringowy dla ponadprzeciętnych jednostek oparty na stworzeniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Inicjatywa „Best Performer” wyróżnia się ciekawym podejściem do tematu rozwoju talentów, stworzeniem przestrzeni do ich lepszego zrozumienia i wykorzystania w organizacji.

W segmencie M kategorii przyznano także wyróżnienie dla firmy Clariant Services (Poland) Sp. z o.o. za projekt „From the first Career Conversation Meeting to successful career path”. Clariant Services dostrzegło w organizacji problem podwyższonej rotacji pracowników. Exit interviews dowodziły, iż niemal co 5 odchodzący pracownik jako powód wskazywał brak możliwości rozwoju. W związku z tym Clariant Services zaplanowało szereg działań związanych ze stworzeniem przejrzystych ścieżek kariery dla pracowników i pogłębieniem ich wiedzy w zakresie perspektyw zawodowych i rozwojowych.

Segment S

W tegorocznej edycji kapituła zdecydowała się nie przyznawać nagrody głównej. Podjęto jednak decyzję o wyróżnieniu Allfunds Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce za projekt „Extra Roles” zakładający, że pracownik może przeznaczyć 10 procent swojego czasu pracy na dodatkowe zadania spoza zakresu obowiązków w jednej z 9 dodatkowych ról. Szansa na sprawdzenie się innej roli to nie tylko korzyść dla pracownika w firmie, ale także tworzenie perspektywy na przekwalifikowanie i przewagi na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji.

Zwycięzcy i wyróżnieni w kategorii „Kultura organizacyjna i zaangażowanie”

Segment L

 • Nagroda główna: Jeronimo Martins Polska SA | „Organizacja, która uczy i rozwija (OKUiR), czyli zmiana w kulturze uczenia się i rozwoju pracowników”

 Segment M

 • Nagroda główna: Group One Media | „Best Performer”
 • Wyróżnienie: Clariant Services (Poland) Sp. z o.o. | „From the first Career Conversation Meeting to successful career path”

Segment S

 • Wyróżnienie: Allfunds Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce | „Extra Roles”. Projekt „Extra Roles”

 

Wzmocnienie zaangażowania zespołów IT

Zespoły IT rządzą się swoimi prawami – szczególnie ze względu na fakt, że bardzo często to zespoły rozproszone. To wymaga wypracowania odpowiedniej komunikacji, nakreślenia wspólnego celu i kierunku rozwoju, zarówno organizacji, jak i samego pracownika, zaproponowania rozwiązań wspierających zaangażowanie i poczucie przynależności.

W tej kategorii kapituła zdecydowała się wręczyć jedną nagrodę oraz jedno wyróżnienie bez podziału na subkategorie. Nagrodę główną otrzymało Codete Global Sp. z o.o. za projekt „Techie’s Space – przestrzeń dla miłośników technologii”. Techie’s Space to restobar – projekt pracowników odpowiadający na potrzebę wymiany wiedzy, budowania społeczności, tworzenia relacji, zarówno biznesowych, jak i koleżeńskich. W badaniu satysfakcji 94% pracowników oceniło pozytywnie atmosferę w pracy, a aż 83% zadeklarowało, że to właśnie projekt Techie’s wpływa na ich zaangażowanie i dobre samopoczucie.

Jury przyznało także wyróżnienie dla firmy STS za projekt „Get Involved!”. Wykorzystując liczne narzędzia, takie jak prelekcje z udziałem pracowników, programy stażowe, warsztaty oparte na action learning czy dofinansowywanie udziału w szkoleniach i eventach branżowych, firma STS buduje zaangażowanie przez promowanie partycypacji i rozwoju. Według danych STS w ich firmie rotacja utrzymuje się na niezwykle niskim poziomie 11%. Warto również wspomnieć o wskaźniku eNPS odzwierciedlającym poziom lojalności pracowników – w STS jego poziom to 80, co świadczy o bardzo dobrej atmosferze w organizacji.

Zwycięzcy i wyróżnieni w kategorii „Wzmocnienie zaangażowania w zespołach IT”

 • Nagroda główna: Codete Global Sp. z o.o. | „Techie’s Space – przestrzeń dla miłośników technologii”
 • Wyróżnienie: STS | „Get Involved!”

 

Relacje międzyludzkie w centrum — to doskonałe podsumowanie tegorocznej edycji konkursu HR Dream Team. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!


Organizatorem konkursu jest Grupa Pracuj.pl, która od ponad 20 lat wspiera ekspertów HR, praktyków komunikacji i pasjonatów nowych technologii.

LinkedIn: Pracuj.pl

Zobacz podobne

HR Dream Team 2022 – poznaj nominacje!

Branżowy konkurs HR Dream Team został powołany do życia już niemal dekadę temu – w tym czasie zmianom ulegały jego zasady, przez kapituły poszczególnych edycji przewinęło się wiele znamienitych ekspertek i ekspertów, zgłoszono doń kilkaset HR-owych projektów, odbyły się gale rozdania nagród (stacjonarnie, ale i online’owo) poprzedzone wieloma godzinami obrad. Jedno pozostaje niezmienne: cel konkursu, którym od początku jest docenienie pracowniczek i pracowników branży zarządzania zasobami ludzkimi i efektów ich pracy.

Poznaj tegoroczną kapitułę konkursu HR Dream Team 2022

Przedstawiamy kapitułę tegorocznej edycji konkursu HR Dream Team, która będzie oceniać projekty zgłoszone przez zespoły HR, wytypuje grono nominowanych i finalnie wyłoni zwycięzców edycji A.D. 2022. Do kapituły zaprosiliśmy w tym roku ponownie ekspertki i ekspertów z różnych obszarów – zapraszamy do bliższego poznania sylwetek członkiń i członków naszego jury.

Rusza VIII edycja konkursu HR Dream Team!

Konkurs HR Dream Team od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem zespołów i branży HR. To idealna przestrzeń na docenienie i wyróżnienie projektów małych, średnich i dużych firm.

Bijące serca organizacji. Zwycięskie zespoły i ich projekty w konkursie HR Dream Team 2021

Zgłoszenia do konkursu HR Dream Team, których przybywa z roku na rok, dotyczą różnych projektów obszaru zarządzania zasobami ludzkimi: rekrutacyjnych, tych budujących zaangażowanie pracowników i kulturę firmy, po rozwojowe. I choć kapituła w trakcie obrad skupia się nad tym, na co poszczególne działania przełożyły się na dobrostan pracowników czy kandydatów, czy były efektywne oraz jaką realizacją mierników ten czy inny projekt mógł się pochwalić, to jednak bohaterowie konkursu kryją się gdzie indziej. Są nimi liderzy i całe zespoły projektowe odpowiedzialne za nadsyłane co roku projekty.