HR DREAM TEAM 2016 – wyróżniony projekt Alior Banku

  • today pon, 22 Sie 2016
W 2015 r. Alior Bank podjął zaplanowane działania, mające na celu ogólną poprawę doświadczeń osób mających styczność z pracodawcą w całym cyklu zatrudnienia.

W pierwszej kolejności zrewidowane zostało podejście do procesu rekrutacji na rzecz bardziej biznesowego i traktowania kandydata podobnie do  tego, jak traktowany jest ważny klient. Rozpatrzenie i zaktualizowanie elementów składających się na tzw. Candidate Experience oznaczało zmiany w przebiegu procesu rekrutacji i jego standaryzację w całej firmie, jak i dodanie „efektów wow”, szczególnie w sytuacjach bezpośredniego kontaktu z kandydatami.

 

Wyzwanie

Alior Bank jest wyjątkową organizacją, w której wszelkie wdrażane rozwiązania są tworzone na miejscu, w Polsce. Zważywszy dynamiczne zmiany w branży bankowej jest też w szczególnym momencie: duży apetyt rozwojowy firmy i świadome zarządzanie jej potencjałem oznacza ambitne cele dla całego Banku. To przekłada się na pracę zespołu rekrutacji, który musi dostarczyć odpowiednich pracowników w krótkim czasie.

Brak centralizacji funkcji rekrutacyjnej oraz ogromne potrzeby w zakresie zatrudnienia nowych osób długo nie sprzyjały stworzeniu jednolitego, spójnego standardu procesów rekrutacyjnych. W zależności od obszaru i zespołu prowadzącego procesy te realizowane były w odmienny sposób, przez co nie realizowały potencjału budowania więzi z pracodawcą już na etapie decyzji o podjęciu pracy.  Zdecydowano się uporządkować proces, uwzględniając poszczególne etapy komunikację organizacji z kandydatami (zaczynając od komunikatów korporacyjnych, przez wygląd i treść zakładki „kariera” oraz ogłoszeń o pracę, aż po cały system komunikacji z kandydatem będącym już w procesie rekrutacyjnym).

 

Cel

Poprawa i uspójnienie wizerunku Alior Banku jako pracodawcy, budowanie relacji z kandydatami i umożliwienie im podjęcia świadomej decyzji dotyczącej podjęcia pracy. Projekt zakładał zwiększenie liczby osób zainteresowanych pracą w Alior Banku oraz poprawę wskaźnika dopasowania kompetencji i profili osób aplikujących do kultury organizacyjnej. Innym ważnym wskaźnikiem monitorowanym w banku jest też NPS (Net Promoter Score), który w tym wypadku badany jest wśród kandydatów, którzy brali udział w procesie rekrutacji, niezależnie od jej wyniku.

 

Realizacja

Działania projektowe objęły zaplanowanie wszystkich elementów procesu rekrutacji, w celu zapewnienia podmiotowego traktowania kandydatów, ułatwienia im kontaktu z bankiem i rzetelnego informowania o ofercie. Pierwszym krokiem było ujednolicenie procesu rekrutacji, za który od momentu otwarcia rekrutacji do złożenia oferty kandydatowi jest odpowiedzialny zespół rekrutacji Alior Banku. Równolegle wprowadzone zostały działania mające na celu poprawę jakości komunikacji z kandydatami, od tak elementarnych działań jak opracowanie nowej strony kariera.aliorbank.pl, zaktualizowanie treści i odświeżenie layoutu ogłoszeń rekrutacyjnych, aż po wystandaryzowanie treści pierwszej informacji wysyłanej do kandydatów wyszukiwanych bezpośrednio w serwisach społecznościowych (w dwóch wersjach językowych) czy opracowanie layoutu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, uwzględniającego mapkę i wskazówki, jak dotrzeć na miejsce spotkania, a także zdjęcie rekrutera. Stworzony został jednolity standard komunikacji z kandydatami, w którym są oni traktowani podmiotowo i na wszystkich etapach rekrutacji informowania, co dzieje się z ich aplikacją. Szczególnie miłym akcentem było wprowadzenie upominków dla kandydatów, którzy przychodzą na rozmowę rekrutacyjną, na który składają się czekoladowe dukaty i ulotka z podziękowaniem za spotkanie, które nawiązują do kultury korporacyjnej Alior Banku, a także wizytówka rekrutera, umożliwiająca bezpośredni kontakt także po spotkaniu.

 

Komentarz Kapituły Konkursowej

Na uwagę zasługuje przede wszystkim skala projektu – objął on ponad 1500 osób, biorących udział w rekrutacji w rozproszonej strukturze ogólnopolskiego banku. Standaryzacja tak rozbudowanego procesu w odniesieniu do Candidate Experience jest trudna i wymaga ogromnej koncentracji na detalach: określenia każdego momentu, w którym kandydat ma kontakt z firmą podczas procesu rekrutacyjnego, a także umiejętnego zarządzenia oczekiwaniami biznesu, HR Biznes Partnerów, jak i samych kandydatów.

IMG_0673

Zobacz podobne

HR Dream Team 2022 – poznaj laureatów tegorocznej edycji

Za nami kolejna — już ósma — edycja konkursu HR Dream Team. Przedstawiamy zwycięskie projekty w czterech kategoriach!

HR Dream Team 2022 – poznaj nominacje!

Branżowy konkurs HR Dream Team został powołany do życia już niemal dekadę temu – w tym czasie zmianom ulegały jego zasady, przez kapituły poszczególnych edycji przewinęło się wiele znamienitych ekspertek i ekspertów, zgłoszono doń kilkaset HR-owych projektów, odbyły się gale rozdania nagród (stacjonarnie, ale i online’owo) poprzedzone wieloma godzinami obrad. Jedno pozostaje niezmienne: cel konkursu, którym od początku jest docenienie pracowniczek i pracowników branży zarządzania zasobami ludzkimi i efektów ich pracy.

Poznaj tegoroczną kapitułę konkursu HR Dream Team 2022

Przedstawiamy kapitułę tegorocznej edycji konkursu HR Dream Team, która będzie oceniać projekty zgłoszone przez zespoły HR, wytypuje grono nominowanych i finalnie wyłoni zwycięzców edycji A.D. 2022. Do kapituły zaprosiliśmy w tym roku ponownie ekspertki i ekspertów z różnych obszarów – zapraszamy do bliższego poznania sylwetek członkiń i członków naszego jury.

Rusza VIII edycja konkursu HR Dream Team!

Konkurs HR Dream Team od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem zespołów i branży HR. To idealna przestrzeń na docenienie i wyróżnienie projektów małych, średnich i dużych firm.