HR DREAM TEAM 2016 – zwycięski projekt LINK4

  • today wt, 12 Lip 2016
Z nami Ty możesz zmieniać rzeczywistość, projekt przeprowadzony przez LINK4 to przykład inicjatywy wzmacniającej kulturę organizacyjną oraz markę pracodawcy, dzięki kilku kluczowym elementom: określenie nowej pozycji marki, wprowadzenie nowych wartości organizacji oraz określenie jej nowej misji i wizji.

logoo

Elementem wyróżniającym jest prowadzenie działań projektowych przy pełnej autonomii działania ze strony Zarządu firmy oraz zaangażowanie w prace wszystkich pracowników organizacji.

Sytuacja wyjściowa

Do września 2014 roku Link4 należał do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej RSA. Wartości oraz misja i wizja organizacji zostały narzucone organizacji odgórnie. Po przejęciu firmy przez Grupę PZU, wraz z procesem zmiany, pojawiła się naturalna potrzeba zbudowania na nowo fundamentów firmy, opartych o nowe wartości, misję i wizję. W każdy etap tego procesu LINK4 zdecydował się zaangażować swoich pracowników i pozwolił im w całości przejąć ster i samodzielnie określić poszczególne elementy.

Cel

Głównym celem projektu było określenie wspólnie z pracownikami nowej misji, wizji oraz wartości Link4. Proces ten miał pomóc w zbudowaniu angażującego środowiska pracy oraz marki pracodawcy zarówno wśród samych pracowników, potencjalnych kandydatów jak i klientów. Wypracowane elementy miały wzmocnić realizację celów biznesowych, określając jakich zachowań pracownicy oczekują sami od siebie, czym chcą kierować się w swojej codziennej pracy.

Realizacja

W pierwszym etapie wypracowano nową strategię marki Link4. W tym celu przeprowadzono wywiady z nowym właścicielem, współpracownikami, agentami Link4. Przeprowadzono również badania konsumenckie oraz cykl warsztatów z pracownikami. Na tej podstawie rozpoczęto prace nad nowymi wartościami. Zespół projektowy, w skład którego wchodzili przedstawiciele działów HR i marketingu, w oparciu o zebrane materiały określili 6 nowych wartości zgodnych z kulturą organizacyjną firmy i duchem marki. Kolejny krokiem było przeprowadzenie cyklu 3-miesięcznych warsztatów, w których udział wzięli wszyscy pracownicy Link4.  Ich bezpośrednim efektem było zaproponowanie przez każdego pracownika swojej własnej wizji misji firmy – takiej, z którą utożsamia się każdy z nich. To właśnie na bazie tych zgłoszeń wypracowano nową misję i wizję firmy. Ostatnim etapem była komunikacja wewnętrzna nowych wartości, która w całości nawiązywała do wspólnej pracy całego zespołu Link4. W biurze pojawiły się plakaty z nowymi wartościami, galeria rysunków pracowników z warsztatów, drobne gadżety. Zmienił się też wystrój sal konferencyjnych oraz gabinetu Prezesa. Zaplanowany został też Piknik Link4, którego celem była promocja nowych wartości i misji organizację.

 Komentarz kapituły konkursowej

Kapituła podkreśliła, że projekt Z nami Ty możesz zmieniać rzeczywistość zasługuje na szczególną uwagę ze względu na trudny proces zarządzania zmianą, którego dotyczył. Bardzo wyraźnie widać w nim zaangażowanie w kreatywną pracę nad wizją i misją organizacji wszystkich pracowników. Na wielkie uznanie zasługuje bliska relacja HR z biznesem – to jest trend, który przede wszystkim należy promować. Podkreślona została również dojrzała postawa zarządu, który w obliczu trudnej fuzji nie chciał odgórnie narzucać misji i wizji, tylko pozostawił decyzję pracownikom, którzy oddolnie wyznaczyli wartości organizacji. Ponadto, projekt został doskonale zakomunikowany w organizacji i widoczny jest zwrot z inwestycji w postaci kilkudziesięciu propozycji misji LINK4.

08_06_16_HR_DAY_Warszawa351

Zobacz podobne

Poznaj tegoroczną kapitułę konkursu HR Dream Team 2022

Przedstawiamy kapitułę tegorocznej edycji konkursu HR Dream Team, która będzie oceniać projekty zgłoszone przez zespoły HR, wytypuje grono nominowanych i finalnie wyłoni zwycięzców edycji A.D. 2022. Do kapituły zaprosiliśmy w tym roku ponownie ekspertki i ekspertów z różnych obszarów – zapraszamy do bliższego poznania sylwetek członkiń i członków naszego jury.

Rusza VIII edycja konkursu HR Dream Team!

Konkurs HR Dream Team od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem zespołów i branży HR. To idealna przestrzeń na docenienie i wyróżnienie projektów małych, średnich i dużych firm.

Bijące serca organizacji. Zwycięskie zespoły i ich projekty w konkursie HR Dream Team 2021

Zgłoszenia do konkursu HR Dream Team, których przybywa z roku na rok, dotyczą różnych projektów obszaru zarządzania zasobami ludzkimi: rekrutacyjnych, tych budujących zaangażowanie pracowników i kulturę firmy, po rozwojowe. I choć kapituła w trakcie obrad skupia się nad tym, na co poszczególne działania przełożyły się na dobrostan pracowników czy kandydatów, czy były efektywne oraz jaką realizacją mierników ten czy inny projekt mógł się pochwalić, to jednak bohaterowie konkursu kryją się gdzie indziej. Są nimi liderzy i całe zespoły projektowe odpowiedzialne za nadsyłane co roku projekty.

Poznaj zespoły nominowane do nagrody głównej w konkursie HR DREAM TEAM 2021!

Niezmiennie ideą konkursu HR DREAM TEAM jest wyróżnienie najbardziej efektywnych zespołów realizujących projekty z obszaru human resources. Ogromnie się cieszymy, że firmy dostrzegają wartość w rozwijaniu kultury organizacyjnej oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rekrutacji i rozwoju pracowników. Projekty, które otrzymaliśmy w tym roku – w rekordowej liczbie 169 – były pełne kreatywnych i świeżych rozwiązań.