Bijące serca organizacji. Zwycięskie zespoły i ich projekty w konkursie HR Dream Team 2021

Zgłoszenia do konkursu HR Dream Team, których przybywa z roku na rok, dotyczą różnych projektów obszaru zarządzania zasobami ludzkimi: rekrutacyjnych, tych budujących zaangażowanie pracowników i kulturę firmy, po rozwojowe. I choć kapituła w trakcie obrad skupia się nad tym, na co poszczególne działania przełożyły się na dobrostan pracowników czy kandydatów, czy były efektywne oraz jaką realizacją mierników ten czy inny projekt mógł się pochwalić, to jednak bohaterowie konkursu kryją się gdzie indziej. Są nimi liderzy i całe zespoły projektowe odpowiedzialne za nadsyłane co roku projekty.

Nie bez przyczyny nazwa konkursu jest taka, a nie inna. U samych jego podwalin bowiem naczelną ideą, jaka przyświecała nam w Pracuj.pl jako twórcom tego przedsięwzięcia, było – i jest! – docenienie i podkreślenie efektów pracy tych, którzy doceniają i wspierają na co dzień innych. Innymi słowy: HR-owców różnych specjalizacji.

To, co naprawa optymizmem, to fakt, że choć funkcjonując w nadal niepewnych czasach, trzymanych w szachu przez globalną pandemię, HR-owcy znaleźli czas na podzielenie się efektami swojej pracy. Choć w dobie sporych turbulencji przetaczających się przez rynek pracy szczególnie 1,5 roku temu nie było to oczywiste, to jednak do edycji 2020 napłynęło 160 projektów. Nie inaczej stało się w tegorocznej odsłonie konkursu – 169 zgłoszeń zameldowało się na mecie w pierwszym etapie HR Dream Team 2021. Trudno o lepsze potwierdzenie tego, że to struktury HR w dużej mierze wzięły na swoje barki zadbanie o ludzi i sprawne funkcjonowanie firm w nowej-starej normalności.

Dość powiedzieć, że z roku na rok zaangażowane zespoły HR stawiają kapitułom konkursu poprzeczkę coraz to wyżej. Nie tylko bowiem samych zgłoszeń jest więcej, ale też i jakość zgłaszanych projektów jest wysoka. Dlatego już samo wyłonienie nominowanych to wymagające zadanie, nie mówiąc o wybraniu zwycięskich teamów i ich projektów.

3 kategorie | 169 zgłoszeń | 37 nominowanych i…

Tegoroczna kapituła konkursowa w składzie: Agnieszka Bieniak, przewodnicząca kapituły i Dyrektor HR w Grupie Pracuj, a także trener, coach i mediator, Agata Błaszkiewicz, ekspert w dziedzinie human resources z ponad 12-letnim doświadczeniem, obecnie jako dyrektor ds. HR w Colliers International, Paulina Basta, HR-owiec z doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach w takich międzynarodowych organizacjach jak HP czy IBM, Anna Flis, założycielka Training Designers, Dyrektor Zarządzający w międzynarodowej korporacji General Electric, Jacek Krajewski, związany z branżą HR i nowych technologii; pisze artykuły branżowe o tematyce employer branding i budowaniu marki osobistej oraz Maria Mycielska, socjolog, doktor nauk ekonomicznych, od niemal 20 lat specjalizująca się obszarze kultury organizacyjnej i przywództwa, miała zatem arcytrudne zadanie do wykonania, musząc zdecydować, kim są najlepsi z najlepszych z finałowej listy nominowanych.

Wszystkie karty zostały odkryte podczas gali rozdania nagród online, która odbyła się i była transmitowana 14 października (zapis transmisji).

Zwycięskie i wyróżnione HR-owe zespoły marzeń 2021

Kategoria: Skuteczna i przyjazna rekrutacja kandydatów

Dla ciekawych kampanii rekrutacyjnych, które pozyskały dla organizacji dopasowanych kandydatów,  wyróżniających się działań EB, innowacyjnych programów onboardingowych, działań budujących pozytywne doświadczenia aplikujących, nowatorskich form zakładek karierowych czy obecności na targach pracy.

Kapituła konkursowa przyznała w jej ramach 3 nagrody główne oraz jedno wyróżnienie.


NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE S | do 250 pracowników

MERIXSTUDIO & „Świąteczna kampania rekrutacyjna #AllWeWantForChristmasIsYou”

Popularny tekst ze świątecznej piosenki – all I want for Christmas is you – zespół HR postanowił zastosować w komunikacji działań rekrutacyjnych. Pod tym właśnie hasłem, w grudniu 2020 roku została zrealizowana kampania rekrutacyjna, w której grupą docelową były osoby uczestniczące już wcześniej w procesach rekrutacyjnych i które nie zdecydowały się podjąć z firmą współpracy. W efekcie tych działań 10% ze skontaktowanych osób dołączyło do zespołu.


NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE M | 251 do 1000 pracowników

STS SA & “Now you’re awesome!”

Zespół zrealizował kompleksową kampanię wizerunkową, pokazującą STS w nowym świetle i jako dynamicznie rozwijającą się firmę technologiczną. Do osiągnięcia celu wykorzystano po raz pierwszy szeroki i spójny stylistycznie wachlarz środków (film brandingowy, gadżety, zakładka Kariera).


NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE L | 1001 pracowników i więcej

mBank SA & „Pasujesz do nas!”

Zwycięski projekt mBanku to kampania wizerunkowa, która skierowała była do osób z doświadczeniem zawodowym, powyżej 45. roku życia, mająca na celu zatrudnienie pracowników w Contact Center mBanku. Kampania skutecznie przełamała stereotypy i udowodniła, że osoby 45+ z powodzeniem mogą zmienić zawód i pracodawcę. Rzuciła też nowe światło na wizerunek osób zatrudnionych w call center.


Wyróżnienie w segmencie S:

Tigers (Social Tigers Sp. z o.o.) & „Akademia Tygrysa – zaangażowana rekrutacja w digital marketingu”

Akademia Tygrysa to innowacyjny projekt rekrutacyjny, który zespół skierował do wszystkich grup kandydatów na rynku, bez względu na poziom doświadczenia. Jego celem było szybkie i kompleksowe przygotowanie specjalistów ds. digital marketingu do efektywnej współpracy z klientami w oparciu o top wiedzę, najlepsze praktyki i wartości Tigers.

Kategoria: Kultura organizacyjna i zaangażowanie pracowników

Dla projektów dot. skutecznej komunikacji wewnętrznej, akcji angażujących pracowników, działań dbających o i badających poziom satysfakcji i zaangażowania, ciekawych akcji CSR.

Kapituła zdecydowała przyznać w jej ramach 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia.


NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE S | do 250 pracowników

MS Services Sp. z o.o. & „Kampania #MSRazem”

Zespół HR przygotował i wdrożył projekt, którego celem, w obliczu zmian wywołanych pandemią, było zintegrowanie pracowników zarówno pracujących zdalnie, jak i mobilnie wokół wspólnych wartości, jakimi są w organizacji docenianie pracowników, dzielenie się wiedzą i współpraca. Na kampanię złożyły się działania w obszarach: edukacja i szkolenia, wellbeing i docenianie pracowników, CSR oraz integracja zespołu.


NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE M | 251 do 1000 pracowników

Robert Bosch Sp. z o.o. & „Boschkostan – Akademia Dobrego Życia”

Zgłoszony projekt miał na celu poprawę wellbeingu pracowników poprzez działania edukacyjne, konkursy i grywalizację oraz dostęp do specjalistów. W 2021 roku działania skupiły się wokół kluczowych zagadnień: ekologii, pomaganiu i równowadze emocjonalnej. Projekt zrealizowany został w duchu Design Thinking w interdyscyplinarnym zespole, dla prawie 800 pracowników organizacji.


NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE L | 1001 pracowników i więcej

Capgemini Polska Sp. z o.o. & „Kampania Między Innymi”

Kampania „Między Innymi” miała na celu świadomie budować kulturę firmy, ale też walczyć ze stereotypami i pokazać, iż mimo różnic możliwa jest jakościowa współpraca. Działania w ramach kampanii wskazywały, że każdy w organizacji może czuć się swobodnie, przy jednoczesnym zrozumieniu i poszanowaniu innych – zespół odpowiedzialny za projekt, konfrontując ze sobą różnych pracowników, w sposób ciepły i przyjacielski obalił mity krążące po firmie, jednocześnie pokazując, że różnorodność przynosi wiele korzyści.


Wyróżnienie w segmencie S

180heartbeats/JvM & „FAKAP AGENCY EVENT”

Celem projektu były zwrócenie uwagi na podzielanie wspólnych wartości firmowych. Zespołowi zależało na pokazaniu, jak ważne jest wzajemne budowanie relacji i tworzenie kultury organizacji, szczególnie dla osób, które dołączyły do organizacji w trakcie pandemii. Nazwa wydarzenia była początkiem dyskusji o tym, że porażki i kryzysy to część codziennej pracy.


Wyróżnienie w segmencie L

Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. & “MigaMY”

MigaMY to pilotażowy program rekrutacji pracowników z wadami słuchu. Jego celem jest stworzenie przyjaznego środowiska pracy i wspieranie aktywizacji zawodowej osób głuchych. W ramach kompleksowego procesu wdrożenia nowych pracowników Amazon wprowadził szereg środków ułatwiających pracę osobom z wadami słuchu i ich dobrze słyszącym kolegom i koleżankom.

Kategoria: Rozwój talentów w organizacji

Dla projektów stawiających rozwój  pracowników w organizacji na pierwszym miejscu, efektywnych systemów ocen pracowniczych, wyjątkowych programów talentowych, niestandardowych podejść w programach szkoleniowych.

Decyzją kapituły w jej ramach 3 zespoły otrzymały nagrodę główną oraz przyznano jedno wyróżnienie.


NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE S | do 250 pracowników

Traffit & „Traffit Pathways”

Założeniem projektu było zagwarantowanie każdemu pracownikowi jasnego kierunku rozwoju i awansu. Na każdym stanowisku pracownik dostaje konkretne informacje na temat odpowiedzialności i zadań do zrealizowania, ale też transparentne informacje o wynagrodzeniu i jak może zmieniać się ich jego wysokość wraz z rozwojem na danym poziomie kariery. Dodatkowym celem projektu było wzmocnienie motywacji, poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji.


NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE M | 251 do 1000 pracowników

Biuro Informacji Kredytowej SA & “Rozwiń Żagle”

Celem projektu było stworzenie programu indywidualnego rozwoju zawodowego tych pracowników/współpracowników, którzy w szczególny sposób wpływają na wzrost wartości firmy i wyróżniają się ponadprzeciętnym potencjałem, entuzjazmem i zaangażowaniem, ale także spełniają wysokie kryteria etyczne określone w wartościach firmowych. Program skierowany do osób, które nie pełnią funkcji kierowniczych w firmie, wyjątkowych i utalentowanych osób bez względu na obszar, w którym pracują.


NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE L | 1001 pracowników i więcej

T-Mobile Polska SA & „Career Shifter”

Zmieniający się rynek pracy i brak wystarczającej liczby kompetencji na rynku polskim i światowym sprawiały, że organizacja postanowiła zadbać o rozwój tych kompetencji wewnątrz, stwarzając unikatowe podejście do tworzenia ścieżek karier i jednocześnie tworząc środowisko włączające (szczególnie dla osób na stanowiskach, które w przyszłości będą znikać ze względu na automatyzację i digitalizację). Stąd pomysł na stworzenie pierwszego w Polsce programu reskillingowego dla osób nietechnicznych, który kształci kompetencje programistyczne – kluczowe dla rozwoju spółki.


Wyróżnienie w segmencie S:

Clearcode Service SA & „Program Ambasadorski Clearcode”

Zgłoszony projekt to program ambasadorsk,i polegający na zaangażowaniu pracowników firmy w budowanie i promocję ich marek osobistych, ale także marki Clearcode. Działania te pomagają budować wizerunek specjalisty oraz rozpoznawalności w środowisku branżowym i skupione są w mediach społecznościowych na platformie LinkedIn. W programie uczestniczą pracownicy różnych specjalizacji.


Wszystkim zespołom, które zgłosiły swoje projekty do tegorocznej edycji konkursu, nominowanym i zwycięzcom HR Dream Team 2021 jeszcze raz gratulujemy i trzymamy kciuki za równie ciekawe projekty w przyszłości.

Więcej o zwycięskich projektach omówionych krótko wyżej, a także o tym, co zwróciło uwagę i co doceniła kapituła konkursu, będzie można poczytać już niebawem w specjalnym ebooku, który ukaże się w I połowie listopada.

Iga Pazio
Inicjatorka i pomysłodawczyni wielu inicjatyw, badań i publikacji dla i o branży HR, wieloletnia redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl, w latach 2010-2022 związana z Pracuj.pl i Grupą Pracuj. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży HR i data driven content.

Zobacz podobne

HR Dream Team 2022 – poznaj laureatów tegorocznej edycji

Za nami kolejna — już ósma — edycja konkursu HR Dream Team. Przedstawiamy zwycięskie projekty w czterech kategoriach!

HR Dream Team 2022 – poznaj nominacje!

Branżowy konkurs HR Dream Team został powołany do życia już niemal dekadę temu – w tym czasie zmianom ulegały jego zasady, przez kapituły poszczególnych edycji przewinęło się wiele znamienitych ekspertek i ekspertów, zgłoszono doń kilkaset HR-owych projektów, odbyły się gale rozdania nagród (stacjonarnie, ale i online’owo) poprzedzone wieloma godzinami obrad. Jedno pozostaje niezmienne: cel konkursu, którym od początku jest docenienie pracowniczek i pracowników branży zarządzania zasobami ludzkimi i efektów ich pracy.

Poznaj tegoroczną kapitułę konkursu HR Dream Team 2022

Przedstawiamy kapitułę tegorocznej edycji konkursu HR Dream Team, która będzie oceniać projekty zgłoszone przez zespoły HR, wytypuje grono nominowanych i finalnie wyłoni zwycięzców edycji A.D. 2022. Do kapituły zaprosiliśmy w tym roku ponownie ekspertki i ekspertów z różnych obszarów – zapraszamy do bliższego poznania sylwetek członkiń i członków naszego jury.

Rusza VIII edycja konkursu HR Dream Team!

Konkurs HR Dream Team od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem zespołów i branży HR. To idealna przestrzeń na docenienie i wyróżnienie projektów małych, średnich i dużych firm.