Finansowanie rozwoju pracowników. Jak pozyskać na ten cel fundusze publiczne?

Rozwój kompetencji wymaga niemałych nakładów finansowych, a dobór odpowiednich źródeł finansowania oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów jest jednym z fundamentalnych aspektów funkcjonowania firmy. Jakie są dziś możliwości pozyskania dodatkowego finansowania rozwoju kadr? Jak i gdzie można otrzymać dotacje na szkolenia, kursy, doradztwo związane z rozwojem pracowników? Kto i w jaki sposób może uzyskać dofinansowania?

artykuł sponsorowany

Mówiąc o zewnętrznym finansowaniu możemy obecnie wskazać dwie główne możliwości wsparcia: KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy i unijny EFS, inaczej Podmiotowy System Finansowania. Przyjrzyjmy się bliżej obu tym opcjom.

Dokąd po środki z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy istnieje od 2014 roku, stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest finansowany ze składek ZUS. Przeznaczony jest na dofinansowanie kształcenia pracowników - na studia, kursy i szkolenia, egzaminy umożliwiające potwierdzenie nabycia kwalifikacji. Środki otrzymuje każdy Powiatowy Urząd Pracy w Polsce. O dofinansowanie może starać się podmiot, który zatrudnia na umowę o pracę co najmniej jednego pracownika, a więc odprowadza składki. O szczegółowe informacje o naborze, preferencjach dla powiatu i ilość środków pytaj w swoim lokalnym Powiatowym Urzędzie Pracy. Środków z KFS jest za mało – w tej chwili jedynie 1% Funduszu Pracy przeznaczany jest na KFS. W największych powiatach limity były wykorzystane po godzinie od pojawienia się możliwości składania wniosków, ale są i takie miejsca, w których środki nie były wykorzystane.

Dofinansowania z EFS

W połowie 2017 roku ruszyły długo oczekiwane unijne dofinansowania do szkoleń i innych działań rozwojowych, związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji kadr w ramach unijnych programów z perspektywy 2014-2020. Podstawowym założeniem całego systemu na poziomie krajowym jest minimalizacja formalności dla przedsiębiorcy. Środki unijne na zakup usług rozwojowych (m.in. studia, kursy, szkolenia, doradztwo czy egzaminy certyfikacyjne) dystrybuowane są w oparciu o Podmiotowy System Finansowania. Każde województwo wybiera tzw. operatora, który odpowiedzialny jest za dystrybucję dofinansowania do przedsiębiorców i jego administracyjne rozliczanie z UE.

Kto może skorzystać z dofinansowania rozwoju kadr?

Niestety nie skorzystają przedsiębiorcy z pomorskiego i mazowieckiego! Decyzją władz samorządowych województwo mazowieckie i pomorskie nie przystąpiło do Podmiotowego Systemu Kształcenia, zatem przedsiębiorcy z tego województw nie mogą dokonywać zakupu dofinansowanych usług rozwojowych. Pozostali przedsiębiorcy uzyskują dofinansowanie od operatora w województwie, w którym mają siedzibę, oddział lub filię. Poszczególne województwa otrzymały miliony na szkolenia przedsiębiorców ze swoich regionów (np. wielkopolskie prawie 55 mln zł, a małopolskie aż 70 mln). Realizowane projekty i nabory mogą być realizowane partiami, większość operatorów ma podpisane umowy na realizację dofinansowań do 31 lipca 2019 roku.

Ile środków można uzyskać? Na jakie dotacje i dofinansowanie można liczyć?

Każdy operator w danym województwie opracował swój własny regulamin przyznawania wsparcia. Operatorzy w regulaminach określili m.in. Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo, które waha się od 10 000 zł do 100 000 zł oraz Maksymalne dofinansowania udziału 1 pracownika w 1 usłudze - od 3 000 zł do 8 500 zł. Jak widać rozbieżności pomiędzy poszczególnymi operatorami są ogromne. Podstawowy poziom dofinansowania może być zwiększony w zależności od wielkości firmy, rodzaju działalności. Więcej środków otrzymamy również na kształcenie pracowników 50+, pracowników z niepełnosprawnościami i pracowników o niskich kwalifikacjach.

Ułatwienia dla przedsiębiorcy. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem

W tym rozdaniu to przedsiębiorca decyduje o rodzaju kupowanej i potrzebnej mu usługi rozwojowej – według założeń w prosty sposób otrzymuje dofinansowanie na to, co jest mu potrzebne. Dostaje też narzędzia, które umożliwiają mu indywidualny wybór oferty z ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i proste rozliczenie wydatków, np.: poprzez bony rozwojowe, refundację kosztów, promesę (w zależności od regionu/ województwa).

BUR i obowiązki podmiotu korzystającego z dofinansowania działań rozwojowych

BUR to bezpłatna ogólnopolska platforma zarządzana przez PARP zawierająca zweryfikowanych dostawców usług rozwojowych i wszystkie usługi rozwojowe opisane w określony sposób, umożliwiający przedsiębiorcy rzetelne porównanie oferowanych usług. Podmiotowy System Finansowania „wymusza” na firmie korzystającej z dofinansowania i uczestniku szkolenia zarejestrowanie się w BUR, złożenie zamówienia i dokonanie w BUR oceny usługi po jej zakończeniu. Ocena ta musi się odbyć do 7 dni od momentu zakończenia szkolenia i jest obligatoryjna, jeżeli uczestnik chce, aby dana usługa została rozliczona przez operatora i dofinansowana.

Koniec z nowo powstałymi pseudo-firmami szkoleniowymi

Dofinansowanie obejmuje tylko i wyłącznie usługi szkoleniowe wpisane do BUR (Bazy Usług Rozwojowych) przez podmioty posiadające certyfikat jakości i pozytywną zweryfikowaną akredytację PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw) na realizację usług dofinansowanych. Jeżeli chcesz pozyskać dofinansowanie na szkolenia – pozyskać bony rozwojowe:
  1. Zdefiniuj swojego lokalnego operatora.
  2. Skontaktuj się z operatorem, zapoznaj się ze stroną www, warunkami uzyskania dofinansowania. Ewentualnie spotkaj się lub porozmawiaj bezpłatnie z konsultantem operatora.
  3. Wyszukaj usługę rozwojową w BUR lub skontaktuj się z firmą szkoleniową, z której usług chcesz skorzystać.
  4. Podpisz umowę z operatorem.
  5. Zarejestruj się w BUR jako uczestnik instytucjonalny i dokonaj zamówienia usługi przez BUR.

Na rynku organizowanych jest również wiele spotkań branżowych, konferencji, szkoleń, warsztatów, które są bezpłatne dla uczestników, a również umożliwiają podnoszenie kwalifikacji. Jeżeli Twoja firma ma ograniczone zasoby, nie zamykaj się na rozwój i szukaj innych możliwości. Jedyne czego nie możesz robić Ty i Twoi pracownicy, to stać w miejscu. Przez cały 2018 i 2019 rok kolejne województwa będą rozpoczynały projekty i ogłaszały rekrutację. Na stronie odnajdziesz pełne informacje o dostępnych dofinansowaniach i dotacjach do szkoleń w poszczególnych województwach, dane operatorów, kluczowe informacje o naborach. HILLWAY Training & Consulting jest akredytowaną przez PARP profesjonalnie działającą firmą szkoleniowo-doradczą, która świadczy usługi na terenie całej Polski w formie: szkoleń otwartych – na które można zgłaszać pojedynczych pracowników, jak również organizujemy doradztwo i dedykowane biznesowe szkolenia zamknięte – dopasowane do potrzeb Twojej firmy lub konkretnego działu. Gotowi jesteśmy wesprzeć Cię w badaniu potrzeb i doborze i przygotowaniu odpowiednich szkoleń biznesowych oraz szkoleń miękkich, odnalezieniu właściwego operatora, czy rejestracji w BUR – Bazie Usług Rozwojowych.
Marzena Sawicka
Dyrektor Zarządzający, Wspólnik w HILLWAY Training & Consulting. Inicjatorka powstania marki HILLWAY, w której dużą wagę przykłada się do doskonałej obsługi klienta i świadczenia wysokiej jakości usług szkoleniowych. Pracuje z ponad 70 trenerami biznesu, miesięcznie realizując z sukcesami od 30 do 50 dni szkoleniowych w obszarze zarządzania, sprzedaży i obsługi klienta oraz rozwoju kompetencji miękkich.

Zobacz podobne

Czy mobilność cyfrowa to przyszłość rynku pracy?

Mieszkasz w Krakowie, Łodzi albo nieco mniejszym Rajszewie, jednak Twój pracodawca to firma z Londynu, Dubaju, a może dalekiego Tokio. Nie opuszczasz rodzinnej miejscowości, a jesteś częścią multikulturowego zespołu. Pandemia, lockdown i zamknięte granice osłabiają otwartość pracowników na przeprowadzki do innego kraju. Alternatywą dla mobilności fizycznej jest jednak mobilność cyfrowa. W globalnej wiosce międzynarodowy model pracy zdalnej może stać się szansą na zrekrutowanie talentów i „ucieczkę do przodu” przed konkurencją. Przed działami HR nowe wyzwania, które wiążą się nie tylko z rozwijaniem świadomości wśród kandydatów i pracowników, ale też przedefiniowaniem strategii i kultury organizacji.

Edukacyjny zawrót głowy

Kaganek oświaty jest niczym światełko w tunelu. W tunelu czasoprzestrzeni, który prowadzi nas do potrzeb i oczekiwań pracodawców ważnych jutro i w kolejnych latach. Innymi słowy, żeby dobrze przygotować się i umieć odpowiedzieć na wyzwania przyszłości, trzeba postawić na rozwój i edukację. Tylko jak skutecznie (i czego?) warto się dziś uczyć, skoro tak trudno przewidzieć przyszłość, a codzienność zmienia się jak w kalejdoskopie? Tak samo cenną kompetencją jest dziś zarówno umiejętność uczenia się, jak i oduczania. Dlatego warto rozwijać swoją „learning agility”, czyli zwinność w poruszaniu się zarówno pośród licznych narzędzi i kanałów służących zdobywaniu wiedzy, jak i wśród zalewu edukacyjnych treści.

Nowe już jest. I co dalej?

Nowa (choć już nie najnowsza) normalność już tu jest. To wielowymiarowy i różnorodny obraz. Odmalowany wieloma zmianami z nadal silnie przebijającymi się spod spodu emocjami. Choć każda organizacja interpretuje swój krajobraz inaczej, to z pewnością wspólnym tłem dla wszystkich stała się zmienność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność. W skrócie VUCA. Po ponad roku bliższego oswajania się z pandemią i jej licznymi konsekwencjami pracodawcy i HR-owcy mówią: „sprawdzam”. Czego się nauczyliśmy? Co udało się wypracować? Czego nam brakuje, a czego wcale? Ale przede wszystkim: co dalej?

Wszędzie, czyli z domu. Jaki model pracy preferują kandydaci?

Jeszcze rok temu pracodawcy pospiesznie organizowali pracownikom wyprowadzkę z offline do online, a dziś stają już przed kolejnymi wyzwaniami spod znaku „pracy zdalnej”. Co dalej? Wrócimy? Nie wrócimy? Kiedy? Jak odpowiadać na oczekiwania pracowników i kandydatów do pracy, przy jednoczesnym uwzględnieniu długofalowych celów organizacji? Spore wyzwanie, zwłaszcza że jedni postrzegają home office jako idealne rozwiązanie, a drugim brakuje osobistych kontaktów i podpisują się pod stwierdzeniem: „offline is the new luxury”. Pewne jest jednak, że poszukujący zatrudnienia zwracają uwagę na oferowany model pracy, dlatego informacje o nim powinny wybrzmieć już na samym początku rekrutacji – w ogłoszeniu o pracy i podczas wstępnych rozmów.