Cyfrowe wsparcie HR: Corporate learning, czyli nigdy nie przestawaj się rozwijać

„Stawiamy na rozwój, zapewniamy szkolenia i narzędzia do nauki” to dość istotne argumenty, którymi pracodawcy starają się skusić ambitnych kandydatów już na poziomie ofert pracy. Jednak rozwój coraz głębiej wpisany jest w organizacje i zatrudnionych w nich ludzi. Pracodawcy dostrzegają realne korzyści płynące z inwestycji w rozwój jak choćby szybsza adaptacja do rynkowych zawirowań i nowych potrzeb klientów. Czy jednak korzystają z cyfrowych platform oraz narzędzi wspierających corporate learning? Okazuje się, że coraz chętniej.

W raporcie „Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technologii” jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie rozwojowi, a właściwie learning & development. Choć obszar ten zawsze był ważny, to teraz w nowej zdalnej i często rozproszonej rzeczywistości musi być dodatkowo niezwykle dynamiczny i zwinny. Plany roczne czy kwartalne i przypisywanie wszystkich pracowników, bez względu na ich indywidualne kompetencje, w jeden plan szkoleniowy to relikt przeszłości.

Jak wynika z cytowanego raportu obecnie 56% firm wskazało, że najczęstszym sposobem działania jest reagowanie ad hoc na bieżące potrzeby pracowników w zakresie rozwoju. 28% z pytanych firm prowadzi działania w zakresie rozwoju pracowników w oparciu o roczne bądź półroczne plany, a tylko 16% przeprowadziło w tym zakresie diagnozę̨ kompetencji.

Jowita Michalska, CEO Digital University, nie kryje zdziwienia: „Zaciekawiły mnie powyższe dane, gdyż wynika z nich, że 56% firm dopasowuje programy rozwojowe do bieżących potrzeb swoich pracowników. Przynajmniej tak deklaruje. Pozostawia to pewien niedosyt, ale generalnie napawa optymizmem, bo oznacza, że większość firm dostrzega konieczność personalizacji rozwoju. Niestety, już tylko co piaty pracodawca stawia na reskilling czy upskilling – czyli dba o nabywanie nowych lub pogłębionych umiejętności przez swój zespół tak, by lepiej przygotować się na nowe wyzwania. Żyjemy w czasach, gdy wiedza i umiejętności muszą wykraczać poza „tu i teraz”, a mocniej skupiać się na antycypowaniu potrzeb kompetencyjnych jutra”.

Skuteczna ocena efektów pracy

Ważną kwestią jest też ustalenie, kto w organizacji powinien być odpowiedzialny za inicjowanie i podejmowanie działań rozwojowych. Z raportu wynika, że nieco więcej firm kładzie w tej chwili nacisk na samodzielność pracowników niż na zwiększanie roli liderów i zapewnienie z ich strony wsparcia w rozwoju pracownikom (38% vs 31%). Co trzecia firma prowadzi aktualnie działania, które rozszerzają̨ ofertę w zakresie rozwijania kompetencji dla pracowników w formule online, a tylko co piąta firma podejmuje działania w zakresie upskillingu i reskillingu. Ale jedynie jedna czwarta organizacji wspiera obszar learning & development specjalistycznym oprogramowaniem. W szczególności są to duże biznesy, gdzie z aplikacji korzysta 60% firm. Jowita Michalska dodaje: „Obserwując biznes, widzę, jak bardzo managerom i pracownikom potrzebne są kompetencje dot. nowych technologii oraz świadomość, w jakim zakresie digitalizacja może im ułatwić pracę”.

W obszarze oceny efektów pracy dominującym działaniem w dalszym ciągu jest rozliczanie pracowników w oparciu o realizację celów długoterminowych. Takie działania prowadzi aż 53% badanych firm, podczas, gdy w oparciu o cele rozliczane metodami zwinnymi typu OKR (Objectives and Key Results) pracuje na razie tylko 14% firm. Wymaga to jednak nowego modelu biznesowego, gdzie cała organizacja musi być zwinna.

Kwestia efektywności pracy zdalnej i hybrydowej pojawia się w 15% firm, które pracują z liderami nad zwiększeniem poziomu zaufania i autonomii wobec rozproszonych pracowników. Jedynie 17% badanych firm przeprowadza procesy oceny efektów pracowników, korzystając z oprogramowania wspierającego. W dużych firmach dzieje się̨ to znacznie częściej. Z narzędzi cyfrowych wspierających proces oceny pracowników korzysta co trzecia firma zatrudniająca powyżej 1000 pracowników.

Narzędzia Edu-tech pomocne w corporate learning

Aplikacji i portali szkoleniowych nie brakuje, a pandemia bezpośrednio przyczyniła się do spopularyzowania podobnych narzędzi.

  • Na uwagę zasługuje Digital University, oferujący doświadczenie edukacyjne na światowym poziomie oraz dogłębną wiedzę w dziedzinie cyfrowej transformacji i budowania zdigitalizowanego sposobu myślenia. Wspiera również rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnie z najnowszymi światowymi trendami technologicznymi.

 

  • Platformą szkoleniową kierującą swoje usługi głównie w obszarach HR jest HR Power Mentor. Oferowane przez nią szkolenia i kursy prowadzone są przez uznanych ekspertów i doświadczonych praktyków z branży HR.

 

  • HCM Deck to z kolei digitalowa platforma rozwoju pracowników, która stawia na ludzi, elastyczność i innowacyjność.

 

  • Platforma Leanovatica to kolejne narzędzie i nowoczesna platforma e-learningowa, które daje dostęp do wiedzy i doświadczenia najlepszych trenerów z Polski oraz zagranicy. Szeroki wybór contentu pomaga zapewnić rozwój zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, tak aby stać się lepszym liderem, partnerem, rodzicem – lepszym człowiekiem.

 

  • Do sprzedawców i handlowców skierowana jest platforma SalesOn, która służy do zwiększania sprzedaży poprzez rozwój umiejętności i wiedzy asortymentowej.

 

  • Natomiast Skillveo to platforma e-learningowa, która pozwoli przenieść wszelkie HR-owe procesy szkoleniowe i onboarding pracowników do środowiska online.

W obszarze learning & development najczęściej wskazywaną w raporcie strategią stosowaną obecnie jest bieżące reagowanie na potrzeby rozwojowe pracowników oraz organizacji. Z kolei w obszarze planowania celów dla pracowników najczęściej przyjmowanym okresem jest perspektywa roczna lub kwartalna, ale i to powoli zaczyna ulegać zmianom. Coraz więcej liderów zaczyna też dostrzegać potrzebę większej zwinności organizacji i równie zwinnego co precyzyjnie dopasowanego do poszczególnych pracowników modelu rozwoju.

Iga Pazio
Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. Autorka cyklicznego badania "HR-owca portret własny", programów merytorycznych konferencji Wyzwania HR i innych inicjatyw branżowych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży HR i data driven content. B2B Marketing Communications Manager, w Grupie Pracuj od 2010 roku.

Zobacz podobne

Cyfrowe wsparcie HR: analiza predykcyjna w HR

Analiza predykcyjna z powodzeniem funkcjonuje m. in. w finansach, marketingu, zarządzaniu łańcuchem dostaw czy technologiach informacyjnych. Wnioski wysnuwane na podstawie przetwarzania ogromnej ilości danych z przeszłości i czasu rzeczywistego ułatwiają podejmowanie kluczowych decyzji i planowanie dalszych kroków managerom zarządzającym organizacjami. Od kilku lat specjaliści w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, neuronauki i data science łączą siły, by wesprzeć również branżę HR. W Polsce ten obszar de facto jest nieobecny, ponieważ firmy albo nie gromadzą odpowiednich danych, mają je rozrzucone, albo nie wiedzą, jak je wykorzystać. A szkoda – bo wdrożenie analizy predykcyjnej to milowy krok na drodze do data-driven i evidence-based HR.

Cyfrowe wsparcie HR: wewnętrzne platformy talent marketplace

Jeden z największych autorytetów w zakresie identyfikowania przyszłych trendów HRtech – Josh Bersin – uważa je za najlepszy pomysł tej dekady. O co chodzi? O platformy talent marketplace, które są odpowiedzią na wielką zagwozdkę pracodawców, którzy rozumieją, że ich pracownicy w razie niezadowolenia z pracy w naturalny sposób zaczynają szukać nowej. Ale czemu nie zmienić ich podejścia i nie zachęcić ich do szukania nowych dróg rozwoju i kariery wewnątrz organizacji? Nowe narzędzie daje pracownikom możliwość rozwoju zawodowego i znalezienia nowych wyzwań bez zmiany firmy, a samemu pracodawcy pozwala szybko realizować cele w systemie zadań i projektów zgodnie z kompetencjami już zatrudnionych w organizacji osób. Brzmi jak win-win, prawda?

Jak zatrudniać i wspierać pracowników z Ukrainy? [aktualizacja 21.03]

Pod koniec 2021 roku liczba obywateli Ukrainy z pozwoleniami na pobyt w Polsce przekroczyła 300 tysięcy, a dane pokazują, że dla blisko 80% z tej grupy powodem i celem przeprowadzki było podjęcie pracy. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę liczba przybywających do Polski Ukraińców i Ukrainek będzie stale gwałtownie rosnąć. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy to z jednej strony i przede wszystkim możliwość pomocy osobom w niezwykle trudnej sytuacji, a z drugiej potrzebne ręce do pracy.

Cyfrowe wsparcie HR: Skuteczniejsze i wydajniejsze procesy

Pandemia – odmieniona w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki – wymusiła szereg zmian w organizacjach. Orientacja na pracownika, elastyczne zarządzanie oraz digitalizacja procesów wewnętrznych stały się koniecznością, a nie wyborem. Dlatego właśnie przyglądamy się roli HR w firmach i sprawdzamy, jakie narzędzia cyfrowe zostały wdrożone w celu ułatwienia procesów kadrowych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu w obszarze HRM.