Wyzwania HR 2022 | bilety wyprzedane!

20 września 2022 r.

Wyzwania HR 2022 | bilety wyprzedane!

today Data wydarzenia: 20 września 2022
place Miejsce: Konferencja online

Relacja

Na ścieżkach transformacji


HR z natury rzeczy jest blisko ludzi i biznesu, co w praktyce oznacza, że nieustannie się przekształca i dopasowuje. 2 ostatnie lata, pełne
zwrotów akcji, pokazały, że nie jest też funkcją, która powinna działać w odosobnieniu – i tym samym przeniknął nawet do hermetycznych
struktur w firmach, uświadamiając wszystkim w organizacji, że ludzie… są naprawdę najważniejsi.

Tym samym obszar human resources zyskał mocniej na strategiczności. Potwierdzają to zarówno pracownicy, managerowie, jak i zarządy. Potwierdzacie to również Wy, przedstawicielki i przedstawiciele branży HR – już ponad 1/3 spośród Was dostrzega wzrost znaczenia swojej funkcji i misji w organizacji.

Wspomniane wyżej turbulentne 24 miesiące przyniosły konieczność często redefinicji, a przynajmniej świeższego podejścia i spojrzenia na wiele obszarów:

  • rekrutację ujętą w nowe, zdalne ramy, a wraz z nią jakość doświadczeń kandydatek i kandydatów w kontakcie z pracodawcą,
  • doświadczenia osób już zatrudnionych w firmie, ich zaangażowanie, motywację, widzenie sensu w pracy, a to wszystko w korelacji z przebudową postaw i stylów zarządzania liderek i liderów,
  • większą transparentność firm, otwartość na różnorodność idącą w parze z inkluzywnością,
  • jakość komunikacji pracodawcy z aplikującymi i pracującymi, a także spójność między słowami a czynami,
  • żelazne zestawy tzw. dobrych praktyk, gdzie nie wszystko to, co było aktualne przed wybuchem pandemii, pozostaje aktualne nadal, szczególnie przefiltrowane przez potrzeby coraz to młodszych osób wchodzących – lub już obecnych – na rynek pracy,
  • uczenie się i konieczność sprawniejszego reagowania na zmiany, które nie czekają, aż odbiorcy się zaadaptują.

Powyższym obszarom – z różnych stron oraz oczami znamienitego grona ekspertek i ekspertów – przyjrzymy się w trakcie tegorocznej konferencji Wyzwania HR Online już 20 i 21 września 2022 r.


Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tegoroczną agendą wydarzenia i sylwetkami inspirujących gości.
Spotkajmy się na Wyzwaniach HR 2022 | online & wygodnie,

Iga Pazio


Wyzwania HR Online w pigułce:

 


Wybierz swój pakiet konferencyjny i dopasuj bilet na Wyzwania HR do swoich potrzeb:

 


 

Partnerzy strategiczni