Buddy rękę poda, czyli jak Nest Bank buduje relacje z nowymi pracownikami

  • today śr, 8 Kwi 2020
  • bar_chart 1133 wyświetleń
Odczucia kandydatów i pracowników są na wagę złota. By faktycznie zadbać o poziom doświadczeń obu tych grup, potrzebne są zarówno drobne gesty, codzienne miłe praktyki, jak i szeroko zakrojone, kompleksowe programy. Projekt neStart to połączenie uważnej komunikacji, kultury feedbacku i rozmaitych działań prowadzonych jeszcze zanim nowy pracownik przekroczy firmowy próg. A wszystko poprzedzone dogłębną analizą sytuacji wyjściowej.
Studium przypadku firmy Nest Bank projektu „neStart”,
zgłoszonego do konkursu HR Dream Team w roku 2019.

Spojrzeć prawdzie w oczy… i co dalej?

Jak postrzegają firmę kandydaci? Co myślą byli i obecni pracownicy? Jakie procesy warto udoskonalić? Konfrontacja z odpowiedziami na tego typu pytania jest konieczna, jeśli organizacja chce stać się pracodawcą pierwszego wyboru i utrzymywać wysoką jakość relacji w swoich zespołach. Mając świadomość wagi tego wyzwania Nest Bank postanowił w pierwszym kroku przeprowadzić badania Candidate Experience i dokładnie zweryfikować statystyki związane z fluktuacją. Wyniki obu analiz uwidoczniły sporą lukę w istniejących procesach pre-onboardingu i onboardingu. Diagnoza została zatem postawiona – przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków i podjęcie działań naprawczych w ramach wieloetapowego projektu.

Zacznij od szefa

Zespół Nest Banku wiedział, że rola przełożonego w procesie adaptacji nowych pracowników ma szczególne znaczenie. Dlatego tak ważne w projekcie neStart stało się budowanie świadomości i propagowanie wiedzy m.in. na temat kultury udzielania feedbacku i potrzeb osób, które dopiero wchodzą do nowej kultury organizacyjnej, u ich przyszłych, bezpośrednich przełożonych. W organizacji przygotowano praktyczny poradnik - „Przewodnik szefa” oraz cykl warsztatów dla menedżerów, które stanowiły istotne wsparcie dla szefów, jeszcze zanim ich nowi pracownicy dołączyli do bankowego zespołu.

Dobre praktyki? Proste i funkcjonalne

Mail „Czekamy na Ciebie” i SMS od menedżera – to proste, a jednocześnie doskonałe narzędzia, które organizacja włączyła do procesu pre-onboardingu i w ten sposób zaczęła budować relacje z pracownikami jeszcze zanim oficjalnie przekroczyli próg firmy. Dotychczasowy proces onboardingu został także wzbogacony o powitalne e-maile, praktyczne przewodniki i przydatne instrukcje zebrane w przyjazną publikację „Welcome Book”. Każdego nowo witanego członka zespołu oprowadzano po siedzibie firmy i oferowano mu szkolenia wprowadzające. Dodatkowo, powołano instytucję „Buddy`ego” kolegi– przewodnika, którego zadaniem było wspierać nowych pracowników w pierwszych tygodniach po podjęciu pracy. W ramach dbania o pozytywne doświadczenia świeżo upieczonych pracowników, zespół Nest Banku przygotował Wartościowy Program Rozwoju, który trwa przez pół roku od momentu zatrudnienia. Program umożliwił zbadanie motywacji, określenie mocnych stron członków zespołu oraz wyznaczanie kierunków ich dalszego rozwoju. Wszystko to w duchu uważności, szacunku, otwartości i kultury feedbacku. Jak się okazało, Program stał się również doskonałym sposobem na utrzymanie stałego kontaktu między HR, menedżerami i nowozatrudnionymi osobami, lepsze poznanie się oraz przekucie w praktykę hasła „indywidualne podejście do pracowników”, które odzwierciedlało jedną z wartości organizacji - nieszablonowość.

Sukces interdyscyplinarnego zespołu

Nad projektem czuwał Wydział Rekrutacji oraz Wydział Rozwoju i Employer Brandingu. Zespół projektowy utworzyli przedstawiciele różnych departamentów i specjalizacji (m.in. HR, marketing, IT) – to oni wspólnie przygotowali koncepcję idealnego procesu adaptacyjnego, który wzbudził w nowo zatrudnionych osobach wyłącznie pozytywne emocje. Zaplanowano również działania adresowane do osób, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji, ale czekały jeszcze na rozpoczęcie pracy. Obejmowały one m.in. komunikację nastawioną na budowanie relacji Menedżer - Pracownik, jeszcze przed dołączeniem pracownika do nowego zespołu. Niektóre funkcjonujące do tej pory procesy były na bieżąco udoskonalane lub ujednolicane, jak na przykład całodniowe szkolenie wstępne dla nowych pracowników, inne – pojawiły się jako zupełne nowości jak na przykład wcześniej wspomniany Welcome Book, czy Wartościowy Program Rozwoju.

To działa!

Zespół HR, podsumowując projekt i przyjmując feedback oraz informacje od uczestników, zaobserwował, że realizowane działania wyraźnie zmieniły dotychczasową rzeczywistość – przyniosły wymierne rezultaty i znacząco wpłynęły na poziom satysfakcji zatrudnionych osób. Dzięki przemyślanym działaniom, odważnym zmienianiu procedur udało się realnie zadbać o odczucia pracowników, a one są na wagę złota…
Magdalena Bluma-Schneider
Absolwentka Filologii Polskiej oraz Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Do tej pory związana głównie z zagadnieniami z obszaru rekrutacji. Od kilku miesięcy z wielkim zaangażowaniem i ciekawością prowadzi dodatkowe projekty z zakresu Rozwoju Pracowników i Employer Brandingu. Magda to wulkan optymizmu, zaraża uśmiechem i uwielbia pracę z ludźmi.
   

Zobacz podobne

HR Dream Team 2020. Zespoły HR-marzeń wybrane!

Ideą przyświecającą konkursowi HR Dream Team była i jest promocja najbardziej efektywnych zespołów realizujących HR-owe projekty. W tym roku, w turbulentnym czasie, do konkursu zgłosiło się i stanęło w szranki wiele „dream teamów”, nadsyłając i poddając ocenie kapituły 160 projektów, pełnych kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań.

HR Dream Team 2020. Już 5 października poznamy zwycięzców konkursu!

VI edycja konkursu HR DREAM TEAM wciąż trwa. Nominowane zespoły z niecierpliwością oczekują na werdykt, a Kapituła konkursowa w składzie: Agnieszka Bieniak, Dyrektor HR w Grupie Pracuj, Przewodnicząca Kapituły, Katarzyna Cymerman, Dyrektor ds. HR w Microsoft, Aleksandra Trapp, Head of Culture and Trends w infuture.institute, Andrzej Borczyk, Dyrektor Personalny i Członek Zarządu w Grupie Żywiec, Katarzyna Turska, Dyrektor HR Sodexo Benefits and Rewards Services Polska – ma nie lada wyzwanie, aby spośród wszystkich zespołów wybrać te, które zdobędą wyróżnienia w tegorocznej edycji rywalizacji! Po pierwszych emocjonujących obradach udało się wyłonić firmy nominowane do zdobycia nagrody głównej.

Poznaj zespoły nominowane do nagrody głównej w konkursie HR DREAM TEAM 2020!

Ideą konkursu HR DREAM TEAM jest promocja najbardziej efektywnych zespołów realizujących projekty z obszaru Human Resources. Prawie 160 takich zgłoszeń, pełnych kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań spłynęło do nas w tym roku. Za wszystkie przesłane projekty dziękujemy!

Poznaj kapitułę HR Dream Team 2020!

W tegorocznej edycji konkursu doceniającego pracę i projekty zespołów HR napłynęło rekordowo dużo zgłoszeń – najwięcej w kilkuletniej historii HR Dream Team. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami wszystkich członków kapituły, która w tym roku wyłoni grono zwycięzców.