Wyprodukujcie mi 1000 mikrofalówek! Od rekrutacji po outsourcing procesów produkcyjnych, czyli co nowoczesny HR powinien wiedzieć o BPO

  • today wt, 5 Paź 2021
  • bar_chart 558 wyświetleń
Poza myślą technologiczną, know-how i marką, można outsource’ować każdy proces w firmie, niezależnie od tego, czy będzie to księgowość, IT czy HR. To pozwala firmie skupić się na tych działaniach, na których organizacja się zna i które stanowią oś jej przewagi konkurencyjnej. Na przykładzie wyzwań postawionych przed dyrektorem HR z branży AGD podpowiadamy, które procesy HR (i nie tylko) warto wyprowadzić poza firmę oraz kiedy ma to sens.

artykuł sponsorowany

Kiedy w 1886 Robert Bosch założył warsztat mechaniki, a pięć lat później Phillips z synem zaczęli produkować lampy, żaden z nich nie myślał, że tworzy globalne, międzynarodowe przedsiębiorstwo – znali się na mechanice. I na tym się skupili.

Outsourcing rekrutacji

Jedna z najbardziej podstawowych form outsourcingu w HR. Skupia się na wsparciu firmy w procesie konkretnej rekrutacji pracownika. Dla kogo? W zasadzie dla każdego, bo jest to usługa skalowalna. Sprawdza się przy:
  • rekrutacjach masowych (np. smoothies stały się modne, popyt na blendery rośnie, a ich producent potrzebuje pracowników do nowej linii produkcyjnej);
  • rekrutacjach prowadzonych na trudnym rynku (np. fabryka blenderów znajduje się daleko od dużego ośrodka miejskiego);
  • przy małej liczbie rekrutacji rocznie lub trudnych projektach (np. potrzebny inżynier IoT na już - konsumenci chcą blenderów zintegrowanych ze smartfonem).

Outsourcing procesów rekrutacyjnych RPO

Zamiast zlecać pojedyncze rekrutacje, można przekazać firmie zewnętrznej całość procesów rekrutacji, a ona zadba dodatkowo o candiate experience i employer branding firmy. Dla kogo? Dla firm, które dynamicznie się rozwijają, mają wysoką rotację pracowników lub niedobór talentów. Poziom stanowisk czy branża nie mają tu znaczenia. Producent AGD buduje fabrykę w nowej lokalizacji. Pracowników potrzebuje każdy dział. Zamiast tworzyć 5- osobowy dział rekrutacji, wdrażać go i szkolić, przekazuje wszystkie procesy na zewnątrz. Skompletowanie 100% zespołu trwa o połowę krócej niż samodzielna rekrutacja.

Outsourcing pracowniczy (praca tymczasowa)

Pozwala przenieść cały proces rekrutacji, zatrudnienia i obsługi pracownika do firmy zewnętrznej. Dodatkowo w systemie On-site Management outsource’uje się również takie procesy jak onboarding, czy komunikację z pracownikami, a dzięki ścisłej współpracy agencji z działem HR możliwe jest efektywne monitorowanie wskaźników HR i szybkie reagowanie np. na absencje, rotację czy inne problemy. Dla kogo? Dla firm, które cechuje sezonowość zapotrzebowania na personel, tych, które chcą ograniczyć zatrudnienie wewnętrzne oraz firm, które potrzebują uwolnić rezerwy finansowe przeznaczone na świadczenia pracownicze lub borykają się z niedoborem pracowników. Producent AGD korzysta z pracowników tymczasowych w tzw. ‘wysokim sezonie’ w działach produkcji, gospodarki magazynowej oraz telefonicznej obsługi klienta i reklamacji. Nie ma problemów z rotacją kadr i może elastycznie dopasowywać zatrudnienie do potrzeb.

Outsourcing kadr i płac (payroll)

Pozwala wynieść całe twarde procesy kadrowe na zewnątrz firmy i zapomnieć nie tylko o konieczności obsługi tych procesów, ale również niweluje potrzebę ciągłego doszkalania się w sytuacji częstej zmienności przepisów i przenosi na dostawcę usługi ryzyko wynikające z kontroli PIP, ZUS, czy UKS. Dla kogo? Ze względu na skalowalność, jest przydatny w każdej firmie, niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników. Producent AGD stosuje w firmie różne systemy czasu pracy, zatrudnia pracowników w oparciu o różne formy kontraktów. Outsourcing kadr i płac daje mu pewność tego, że rozliczenia wykonywane są prawidłowo i redukuje koszty wewnętrzne.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Usługa, która pozwala zgodnie z prawem zatrudnić osoby zza granicy. Brak konieczności samodzielnego monitoringu częstych zmian w przepisach dotyczących zatrudnienia obcokrajowców niweluje ryzyko błędów. Dla kogo? Dla każdej firmy, decydującej się zatrudnić obcokrajowców. Przy małym wolumenie takich pracowników nie ma ekonomicznego sensu zatrudnianie specjalisty z aktualną wiedzą na temat prawa imigracyjnego. Przy zatrudnieniu dużej ilości pracowników zza granicy tworzenie całego zespołu bywa nieopłacalne strategicznie. Producent AGD nie znalazł poszukiwanego inżyniera IoT w Polsce, ale zgłosił się do niego kandydat z Kijowa. Niestety nikt w firmie nie wie, jak prawidłowo przeprowadzić proces jego zatrudnienia. Firma decyduje się na outsourcing.

Rozwój pracownika

Outsource’ować można również różnego rodzaju procesy związane z rozwojem pracownika – od pojedynczych szkoleń, przez ocenę kompetencji, procesy Development czy Assessment Center, po wsparcie w programie rozwoju talentów w organizacji czy planowaniu sukcesji. Dbanie o rozwój pracownika przez firmę zewnętrzną odbywa się we współpracy z wewnętrznym działem HR. Dla kogo? Gównie dla większych organizacji (średnie i duże firmy, korporacje). Mających budżet szkoleniowy, które chcą zwiększyć retencję pracowników, zabezpieczyć wiedzę w organizacji. Firma AGD zamyka całą linię produkcji maszynek do mięsa, na które spadło zapotrzebowanie. Pracowników można jednak przekwalifikować, by pracowali przy produkcji blenderów. Firmie zewnętrznej zleca Assessment i ocenę których pracowników chce zatrzymać oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń przygotowujących do objęcia nowych stanowisk.

Outplacement

Usługa zwolnień monitorowanych, czyli udzielenie wsparcia zwalnianym pracownikom, to wyjątkowo wrażliwy obszar HR, który powinien być zrealizowany przez firmę zewnętrzną. Dla kogo? Dla firm, które rozstają się z pracownikami z przyczyn nie leżących po ich stronie i chcą zadbać o PR oraz employer branding. Outplacement bywa zlecany już przy pojedynczych zwolnieniach, ale zdecydowanie częściej dotyczy zwolnień grupowych. Firma jest zmuszona zamknąć całą linię produkcji maszynek do mięsa, na które spadło zapotrzebowanie. Nie ma możliwości przesunięcia pracowników do innych prac, a firma nie chce pozostawiać ich bez wsparcia.

Outsourcing procesów

Wciąż mało znana w Polsce usługa, niekiedy mylona z pracą tymczasową. Polega na przekazaniu firmie zewnętrznej całego procesu np. produkcyjnego, a rozliczenie odbywa się w oparciu o efekt końcowy. Firma outsourcingowa przejmuje pełną obsługę kadrową (zatrudnienie pracowników, którzy będą pracować przy procesie), benefitową, a przede wszystkim bierze odpowiedzialność za efekt, czyli wyprodukowany produkt czy zrealizowany proces. Dla kogo? Jest to usługa, która pozwala bardzo precyzyjnie przewidzieć koszty i jest skalowalna. Można zastosować ją w firmie produkcyjnej, przemyśle, rolnictwie, przetwórstwie, usługach i wielu innych. Firma AGD postanowiła specjalizować się w blenderach, ale nadal chce produkować mikrofalówki. Zapotrzebowanie na nie jest jednak zmienne, dlatego firma decyduje się na outsourcing całej linii montażu. Każdego miesiąca zamawia jedynie potrzebną ilość mikrofalówek.
W naszej współpracy z klientami spotykamy się z pytaniem, czy outsourcing HR pozwala w pełni wyeliminować konieczność posiadania wewnętrznego działu HR. De facto nie. Zawsze będzie potrzebna osoba lub osoby, które będą organizowały współpracę pomiędzy partnerem outosourcingowym a całą organizacją. Wszystko zależy od tego, które procesy i w jakim zakresie zostaną przeniesione poza organizację.
autorka  |  Ewelina Glińska-Kołodziej  |  Dyrektor Operacyjny Trenkwalder Polska. Specjalizuje się w pracy tymczasowej, rekrutacjach oraz BPO. Z branżą HR związana od 2006 roku.

Zobacz podobne

Cel: zatrudnienie cudzoziemca. O czym warto, a o czym trzeba pamiętać, zatrudniając obcokrajowców?

Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na pracę w Polsce. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Powodów do emigracji jest wiele – determinują ją konflikty zbrojne, zmiany demograficzne i ekonomiczne – ale najczęściej jest to zwykła chęć poprawy swojego losu.

Pierwszy krok do benefitowego sukcesu: badanie potrzeb

Benefity pozapłacowe stały się nieodzowną składową systemu wynagradzania pracowników w większości firm. Świadczą o atrakcyjności organizacji na rynku pracy zarówno wśród zatrudnionych osób, jak i kandydatów. Pracodawcy prześcigają się więc w konstruowaniu atrakcyjnych polityk świadczeń pozapłacowych. W jaki sposób jednak zbadać faktyczne potrzeby i oczekiwania wobec tych ostatnich, by zbudować trafną politykę benefitową firmy?

Nowe możliwości i perspektywy. Podsumowanie konferencji Wyzwania HR Online 2021

Za nami rok pełen lekcji. Organizacje, a w nich ludzie, zostały z dnia na dzień wrzucone w nieznany świat realiów, o których wcześniej myślano w kontekście zmian na przestrzeni najbliższych lat. Mimo tego początkowo twardego zderzenia z nowym, pracodawcy szybko przestawili się na tor adaptacyjny. Czy zatem mimo dużych zmian, osiągnęliśmy małą stabilizację? Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania kolejnej edycji Wyzwań HR.

Benefity. Jak mówić o nich w procesie rekrutacji oraz w samej organizacji?

Benefity od kilku lat są tematem priorytetowym dla działów HR w wielu firmach. W czasach ogromnej konkurencji wśród pracodawców i zaciekłej walki o pracownika, firmy prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej różnorodnych programów benefitowych. Głównym celem tych programów jest nie tylko zachęcenie potencjalnych kandydatów do pracy, ale także przekonanie już zatrudnionych do pozostania w firmie. Jak o nich mówić, by obie te grupy widziały wartość oferowanych rozwiązań?