Blog Trendy

Trudna rola menedżerów liniowych – jak wspierać ich w wyzwaniach?

Menedżerowie liniowi pełnią jedną z kluczowych ról w organizacji – to właśnie oni są odpowiedzialni za realizację celów biznesowych i zapewnienie skutecznego funkcjonowania działów operacyjnych w firmie. Jednocześnie muszą także zarządzać zespołem pracowników, kontrolować koszty oraz utrzymywać wysoki poziom jakości i wydajności. W jaki sposób jako działy HR i organizacje możemy zapewnić wsparcie menedżerom liniowym?

  • Utalentowani i dobrze wspierani menedżerowie liniowi skutecznie wdrażają decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą. Pełnią również ważną funkcję w określaniu zadań oraz monitorowaniu ich realizacji, wpływając tym samym na jakość pracy oraz zaangażowanie pracowników.
  • Rola menedżera personalnego różni się od roli menedżera liniowego. Menedżer personalny skupia się na zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, natomiast menedżer liniowy jest odpowiedzialny za bezpośrednie zarządzanie zespołem i realizację celów biznesowych. Oba stanowiska są jednak ze sobą blisko powiązane i wymagają współpracy i koordynacji działań.
  • Dział HR i organizacja mogą wspierać menedżerów liniowych poprzez szkolenia i rozwój, zapewnienie spójności polityk personalnych, kształtowanie kultury organizacyjnej oraz analizę danych. Współpraca pomiędzy działem HR a menedżerami liniowymi jest kluczowa dla skutecznego zarządzania zespołami i osiągania celów organizacji.

W tym artykule:

Menedżer liniowy – istotne ogniwo w drodze do sukcesu organizacji

Czym różni się menedżer liniowy od menedżera personalnego?

Wsparcie menedżerów liniowych w firmie

Podsumowanie

Menedżer liniowy – istotne ogniwo w drodze do sukcesu organizacji

Sekretem sukcesu firmy są ludzie, którzy w niej pracują, ich umiejętności oraz to, jak sprawnie ze sobą współpracują. Aby osiągnąć wspólny cel, kluczowe jest właściwe przekazywanie informacji, motywowanie pracowników do działania oraz dbanie o dobre relacje w zespole. Często kojarzymy liderów wyłącznie z prezesami i menedżerami na najwyższych szczeblach, nie dostrzegając istotnej roli, jaką pełnią menedżerowie liniowi. Tymczasem utalentowani oraz odpowiednio wspierani menedżerowie liniowi stanowią silny atut organizacji. To od nich zależy, czy decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą będą właściwie wdrażane. Menedżerowie liniowi określają zadania i pilnują ich realizacji, mają ogromny wpływ na organizację pracy, jej jakość i na zaangażowanie pracowników. Ich pozycja w hierarchii firmy wymaga od nich specyficznego podejścia do podwładnych. Muszą wyróżniać się umiejętnościami koncepcyjnymi i technicznymi, ale także umiejętnie nawiązywać relacje z pracownikami, motywować ich i dbać o dobrą atmosferę w miejscu pracy.

Czym różni się menedżer liniowy od menedżera personalnego?

Menedżer liniowy i menedżer personalny pełnią odmienne role i funkcje w firmie. Menedżer liniowy odpowiada za zarządzanie konkretnym obszarem biznesowym i skupia się na osiąganiu wyników na tym polu, podczas gdy menedżer personalny zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi i koncentruje się na politykach personalnych, które pomogą organizacji w osiągnięciu celów biznesowych. Oba stanowiska wymagają różnych umiejętności i kompetencji. Współpraca między menedżerami liniowymi i menedżerami personalnymi jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania organizacji.

 

Wsparcie menedżerów liniowych w firmie

Menedżerowie liniowi napotykają liczne wyzwania związane z kierowaniem zespołem oraz realizacją strategii organizacji, a to prowadzi do wysokiego poziomu stresu i wypalenia. By w porę tego uniknąć, warto wesprzeć lidera na tym stanowisku – wielopłaszczyznowo i w przemyślany, kompleksowy sposób. Kluczową rolę w tym zakresie odegrać może dział HR.

Edukacja i rozwój: zapewnienie menedżerom liniowym dostępu do szkoleń i innych form rozwijania wiedzy, aby pomóc im w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności związanych z zarządzaniem zespołami: komunikacji, motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów i innych kompetencji przywódczych.

Polityka kadrowa organizacji: wsparcie menedżerów liniowych w zapewnieniu spójności polityk kadrowych przedsiębiorstwa. Mogą to być polityki dotyczące wynagrodzeń, awansów, szkoleń, zwolnień itp. Ważne, by wdrażane polityki nie tylko odpowiadały na potrzeby organizacji i pracowników, ale także pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami i branżowymi standardami – tu nieocenionym źródłem wiedzy może okazać się specjalista ds. HR.

Rozwój kultury organizacyjnej: pomoc menedżerom liniowym w kształtowaniu kultury organizacyjnej, która jest zgodna z wartościami i celami firmy. Wyrazem troski o zagadnienia związane z kulturą organizacyjną mogą być wszelkiego rodzaju regulacje i inicjatywy dotyczące różnorodności, równości oraz szacunku wobec pracowników.

Zasoby i narzędzia: dostarczenie technologii i rozwiązań, które ułatwią menedżerowi liniowemu codzienną pracę z zespołem, ale także umożliwią mu wgląd w wyniki oraz pozwolą na umiejscowienie ich w szerszym kontekście celów biznesowych i długofalowej strategii organizacji.

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych: według badania Harvard Business Review menedżerowie spędzają średnio 54 proc. swojego czasu pracy na zadaniach administracyjnych. To kilkadziesiąt godzin w skali miesiąca, które lider z odpowiednim zapleczem i wsparciem mógłby poświęcić na zarządzanie zespołem: badania wyników, wdrażanie działań motywacyjnych czy budowanie strategii działania, która przekładałaby się na sprawne osiągnięcie założeń biznesowych, innowacyjność i wysoką jakość produktu czy usługi. Odpowiedzią jest automatyzacja części procesów związanych z administracją. Dział HR może także wesprzeć menedżerów w realizacji zadań z tego zakresu.

Dostarczenie i analiza danych: udzielenie dostępu do danych i analiz dotyczących zatrudnienia, takich jak rotacja pracowników, absencja, wynagrodzenia itp. Tego rodzaju informacje mogą okazać się cennym źródłem wiedzy, która przyda się menedżerom liniowym podczas podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń i innych zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem.

Podsumowanie

Menedżerowie liniowi odgrywają kluczową rolę w organizacji, a ich praca często jest w stanie zaważyć na sukcesie lub porażce organizacji w kontekście biznesowym, ale także employer brandingowym. To duża odpowiedzialność, o której niekiedy zdajemy się zapominać. Jak wspierać menedżerów liniowych? Najlepiej na kilka sposobów:

  • zapewniając odpowiednie narzędzia,
  • usprawniając komunikację i przepływ informacji zwrotnych,
  • edukując i dbając o rozwój za pomocą coachingu i mentoringu,
  • wspierając pozytywną kulturę pracy i organizacji,
  • zmniejszając obciążenia administracyjne,
  • dostarczając i wspólnie z menedżerem liniowym analizując dane, które umożliwią menedżerowi podejmowanie lepszych decyzji.