Trendy

Rynek pracodawcy czy pracownika? Sytuacja na rynku pracy w Polsce

Rynek pracy jest przestrzenią dynamicznych zmian, gdzie pracodawcy i pracownicy stają przed licznymi wyzwaniami i możliwościami. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z rynkiem pracownika – niskie wskaźniki bezrobocia dawały osobom zatrudnionym większą swobodę wyboru i negocjacji, a pracodawcy musieli konkurować o wykwalifikowane kadry i dostosowywać swoje strategie rekrutacyjne do zmieniających się potrzeb kandydatów. Czy rynek pracy w Polsce dzisiaj bardziej sprzyja pracodawcom czy pracownikom? Przyjrzyjmy się obecnej sytuacji.

W tym artykule:

  • Stopa bezrobocia w Polsce w roku 2023
  • Perspektywy rynku pracy – wzrost zatrudnienia czy reedukacja miejsc pracy?
  • W poszukiwaniu talentów – problem niedoboru specjalistów na rynku pracy
  • Jak rzeczywistość na rynku pracy odbija się na ofertach?
  • Rynek pracownika czy pracodawcy – nasz werdykt

Stopa bezrobocia w Polsce

Według informacji zgromadzonych w najnowszym raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w maju 2023 r. wyniosła 5,1 proc. W porównaniu z kwietniem 2023 r. spadła o 0,1 p.p., a w porównaniu z majem ubiegłego roku – o 0,3 p.p. Eurostat wskazuje, że stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w kwietniu 2023 r. wyniosła 6,0 proc. Licząc zgodnie z metodologią Eurostatu, w Polsce w kwietniu 2023 r. wartość wskaźnika stopy bezrobocia wyniosła 2,7 proc. i utrzymuje się na stałym poziomie w porównaniu do miesiąca uprzedniego. Polska może pochwalić się relatywnie niską stopą bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia oraz zajmuje drugą pozycję wśród krajów Unii Europejskiej z najniższą stopą bezrobocia wśród kobiet, utrzymującą się na poziomie 2,6 proc. – zaraz za Maltą.

 

Perspektywy rynku pracy – wzrost zatrudnienia czy redukcja miejsc pracy?

Barometr Perspektyw Zatrudnienia Manpower Group przynosi następujące przewidywania: od lipca do września 31 proc. firm planuje zatrudnić nowych pracowników, 48 proc. nie prognozuje zmian kadrowych, 17 proc. przewiduje redukcje, 4 proc. nie wie, co może przynieść trzeci kwartał. Badanie Manpower Group niesie za sobą także powiew optymizmu – zarówno mikrofirmy, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże organizacje przewidują wzrost zatrudnienia. Razem z badaniem Instytutu Badawczego Randstad Plany pracodawców, które wskazuje na spadek liczby firm planujących redukcję etatów oraz stały odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększyć zatrudnienie (16%), liczby zdają się mówić, że wieszczenie końca rynku pracownika może okazać się przedwczesne. Argumentem dodatkowo potwierdzającym dominację pracownika na rynku pracy może być zdecydowanie globalna bolączka, jaką jest niedobór wykwalifikowanych pracowników.

 

W poszukiwaniu talentów – problem niedoboru specjalistów na rynku pracy

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy jeszcze w tym roku globalna luka w zatrudnieniu wyniesie 453 milionów osób, przewyższając ponad dwukrotnie światowy wskaźnik bezrobocia. Jak wskazuje raport The Talent Shortages przygotowany na zlecenie Manpower Group, w skali globalnej 77 proc. pracodawców deklaruje trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów – to najwyższy wskaźnik od 17 lat! W Polsce sytuacja nie wygląda o wiele lepiej – ten problem zgłosiło aż 72 proc. pracodawców. Część organizacji odpowiedzi na to wyzwanie szuka we wzmożonych działaniach z zakresu talent evaluation, wewnętrznego upskillingu i reskillingu, ponad połowa (51 proc.) badanych planuje jednak zwiększyć liczbę etatów. Raport The Talent Shortages wspomina także o strategiach employer brandingowych, które planują wdrożyć firmy, by pozyskać nowe talenty: 57 proc. stawia na zwiększenie elastyczności czasu i modeli pracy, 37 proc. planuje oferować wyższe wynagrodzenia, natomiast 33 proc. zamierza otworzyć się na nowe źródła specjalistów, szukając ich m.in. wśród starszych pracowników. W obliczu obecnej demografii i starzenia się społeczeństwa na uwagę szczególnie zasługuje ten ostatni sposób na zapełnienie wakatów.

 

Jak rzeczywistość na rynku pracy odbija się na ofertach?

Według najnowszego badania Grant Thornton Monitoring procesów rekrutacyjnych na polskim rynku pracy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w maju opublikowano o 14,5 proc. więcej ofert niż w kwietniu. Największy wzrost odnotowano w branży finansowej (wzrost o 34 proc.), na drugim miejscu znalazły się zawody medyczne (wzrost o 20 proc.), a za nimi – oferty skierowane do pracowników fizycznych (wzrost o 10 proc.). Nie obyło się jednak bez spadków – te odnotowano w ofertach dla branży HR (spadek o 24 proc.), marketingu i sprzedaży (spadek o 11 proc.) oraz ogłoszeniach dotyczących sektora prawniczego (spadek o 9 proc.). Ogólny wniosek z badania jest jednak dobrą wiadomością dla pracowników – ofert jest dziś więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu, a patrząc na plany firm związane w dużej mierze ze zwiększaniem zatrudnienia, możemy założyć, że tendencja ta będzie się co najmniej utrzymywać.

 

Rynek pracownika czy pracodawcy – nasz werdykt

Rynek pracy ulega nieustannym zmianom — podaż i popyt na pracę łączą się, decydując o zatrudnieniu i jego warunkach. Pracodawcy poszukują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, a pracownicy dążą do zatrudnienia i spełnienia swoich aspiracji zawodowych. Niska stopa bezrobocia, planowane poszerzanie zespołów i wzrost zatrudnienia, a także znaczący i, patrząc na globalne tendencje, stale rosnący niedobór specjalistów w wielu branżach ze względu na demografię – te czynniki wskazują, że nadal to pracownicy dyktują warunki na rynku pracy.

Według najnowszego badania Pracuj.pl ta przewaga wpływa na kształtowanie się nowego rodzaju pracownika. Dziś wymagamy od pracodawców więcej niż tylko zaoferowania miejsca pracy – stawiamy na work-life balance i organizacje, które umożliwiają nam rozwój zawodowy. Ponad połowa respondentów odeszłaby z szeregów firmy z powodu mobbingu czy negatywnego wpływu miejsca pracy na zdrowie psychiczne. Wyniki pokazują, że rynek pracownika to również korzyści dla pracodawców – jako osoby zatrudnione chcemy się rozwijać i jeśli otrzymujemy w firmie taką możliwość, nowo nabyte kompetencje przekuwamy w sukces organizacji.