Blog Rekrutacja

Siatki wynagrodzeń – wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać

Pracownicy i kandydaci dziś oczekują przejrzystych reguł dotyczących wynagrodzenia. Jasno określone przedziały zarobków w organizacji to sygnał, że pracodawca stawia na szczerość w komunikacji oraz wdraża zasady równego traktowania zatrudnionych osób. Jak budować siatki wynagrodzeń? I w ogóle po co to komu? Spieszymy z odpowiedziami!

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest siatka wynagrodzeń?
 • Budowa siatki wynagrodzeń krok po kroku
 • Czy można zmienić siatkę płac?
 • Dlaczego warto wprowadzić siatkę płacową w firmie?
 • Czy siatka płac wpływa na motywację pracowników?

Co to jest siatka wynagrodzeń?

Siatka wynagrodzeń (zwana także siatką płac lub taryfikatorem wynagrodzeń) to oparta na założeniach polityki płac struktura wynagrodzeń finansowych. Prawidłowo skonstruowana siatka powinna być wewnętrznie spójna, uwzględniać różnice wagi poszczególnych stanowisk i hierarchię wewnętrzną organizacji[1]. Tego rodzaju regulacje oparte na jasnych zasadach ułatwiają uporządkowanie i administrowanie systemem wynagrodzeń. Siatki płac to jednak nie tylko przydatne narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dzięki przejrzystości wynagrodzeń oraz pogrupowaniu ich – między innymi ze względu na doświadczenie – znacznie łatwiej przyjdzie nam przygotowanie oferty finansowej dla kandydata na stanowisko w naszej firmie. Siatki wynagrodzeń służą do wskazania rozpiętości widełek płacowych dla poszczególnych stanowisk. Z siatek płac możemy też dowiedzieć się, jakie są zależności pomiędzy pracownikami w firmie i w zespołach i na podstawie tej wiedzy sprawnie zarządzać budżetami.

Budowa siatki wynagrodzeń krok po kroku

Twoja firma zdecydowała się na wprowadzenie siatki płac? To świetnie! Ale jak się do tego zabrać? Od czego zacząć? Choć siatki w organizacjach będą się z pewnością różniły, kilka kroków pozostanie uniwersalnych:

 1. Zrób solidny research wewnętrzny – zapoznaj się ze strukturą organizacji, przygotuj listę wszystkich pracowników, zespołów, hierarchii i poziomów specjalizacji.
 2. Poświeć czas na analizę rynku i benchmarking wynagrodzeń, czyli analizę raportów płac, polityk płacowych i wysokości wynagrodzeń konkurencyjnych firm – szczególnie tych, które pozostają liderami w Twojej branży, słyną z efektywności i korzystnego employer brandingu.
 3. Stwórz tabelę i umieść w niej kolumny:
 • stanowisko (np. specjalista, kadra zarządzająca itd.),
 • poziom (junior, mid-specialist, senior),
 • zespół (np. marketing, product design),
 • minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto,
 • maksymalne wynagrodzenie zasadnicze brutto.

To pozwoli Ci na stworzenie grup stanowisk. Nie musisz budować jednej siatki płac dla wszystkich pracowników – możesz rozdzielić je na poszczególne grupy.

 1. Wyznacz środkowe wynagrodzenie dla stanowiska – uwzględnij stawki na rynku oraz pozostałe czynniki wpływające na wysokość pensji (tryb pracy, lokalizacja, staż i doświadczenie pracownika).
 2. Określ różnicę procentową między dolną a górną granicą widełek (poniżej przykładowe obliczenia dla widełek o zakresie 40%).
 3. Pomnóż środkowe wynagrodzenie przez 0,8 – w ten sposób uzyskasz dolną granicę widełek płacowych.
 4. Pomnóż środkowe wynagrodzenie przez 1,2, a otrzymasz górną granicę widełek.

Czy można zmienić siatkę płac?

Można, a nawet trzeba! Wynagrodzenia zmieniają się pod wpływem wielu czynników, dlatego warto regularnie weryfikować założenia siatki w Twojej organizacji, zestawiając je z realiami rynkowymi. Rosnąca inflacja i presja podwyżkowa także powinny być uwzględnione w siatce płac – tego z pewnością oczekują dziś pracownicy. Ale nie tylko aspekty zewnętrzne mają wpływ na modyfikacje w kwestii wynagrodzeń. Równie ważne są zmiany wewnątrz organizacji, restrukturyzacje czy rozbudowywanie zespołów. Pamiętaj, by systematycznie sprawdzać adekwatność siatki wynagrodzeń względem stawek rynkowych i nie obawiaj się korekt. To nie tylko potrzebne działanie, ale także pozytywnie postrzegane przez osoby zatrudnione w Twojej organizacji.

Dlaczego warto wprowadzić siatkę płacową w firmie?

Dobrze zaprojektowana, uporządkowana i przemyślana siatka wynagrodzeń to podstawa w większości cieszących się uznaniem wśród pracowników, nowoczesnych przedsiębiorstw. Powszechny wzrost świadomości i coraz powszechniej wprowadzane regulacje w tym zakresie stanowią ważny element antydyskryminacyjnej polityki płacowej. Pracownicy dziś chcą równego traktowania w miejscu pracy. Przejrzystość wynagrodzeń to jednak już nie tylko oddolna potrzeba osób zatrudnionych. Po wejściu w życie unijnej dyrektywy dotyczącej równości wynagrodzeń i transparentności płac przejrzystość płac stanie się wszechobecnym standardem. Zasady równego traktowania wyrażające się w przejrzystych regulacjach wynagrodzeń warto wprowadzić jednak w swojej organizacji już dziś.

Czy siatka płac wpływa na motywację pracowników?

Siatka wynagrodzeń daje pracownikom poczucie transparentności, szczerości i sprawiedliwości w miejscu pracy. Wiąże się też z tak ważnym – szczególnie w obecnych ekonomicznych nastrojach – poczuciem stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego, gdyż umożliwia to lepsze planowanie domowych budżetów.

Wiedza, z jakim wzrostem zarobków wiąże się awans, to dobry sposób na motywację do rozwoju w strukturach organizacji. Pracownik ma poczucie, że jego umiejętności są adekwatnie gratyfikowane oraz ma świadomość, z jakimi korzyściami finansowymi wiąże się ich poszerzanie. Ta przejrzystość to także sygnał, że pracodawca ceni sobie szczerą i otwartą komunikację oraz traktuje pracowników jak partnerów.

Regularne aktualizacje transparentnej siatki w zgodzie ze stawkami rynkowymi to nie tylko ważny element skutecznej i spójnej strategii motywacyjnej dla obecnych pracowników. Tego rodzaju regulacje pozytywnie wpływają na konkurencyjność organizacji na rynku pracy. A to sposób, by nie tylko przyciągnąć, ale także zatrzymać największe talenty.

Siatka płac w Twojej firmie – podsumowanie

Wprowadzenie siatki płac w przedsiębiorstwie pozwala na sprawne zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi w zgodzie z antydyskryminacyjną równościową polityką – pożądaną przez pracowników i będącą standardem w nowoczesnych organizacjach.

Poprzedź budowę siatki płac szczegółowym researchem wewnętrznym i benchmarkingiem wynagrodzeń.

Nie bój się zmian. Pamiętaj o regularnych aktualizacjach i korektach siatki płac, a będziesz mógł cieszyć się zmotywowanymi pracownikami, zmniejszoną rotacją i korzystnym wizerunkiem wśród najlepszych kandydatów na rynku pracy.

[1] Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Taryfikator_p%C5%82ac [dostęp: 27.02.2022].