Rekrutacja

Outplacement – jak rozstać się z pracownikiem i zachować dobre relacje?

Rozstanie z pracownikiem to trudny moment dla każdej organizacji. Często wiąże się z negatywnymi emocjami, stresem i niepewnością. Jednak niezależnie od powodów zwolnienia istnieje podejście, które może pomóc w zminimalizowaniu skutków tego procesu zarówno dla pracownika, jak i dla samej firmy. Strategię tę nazywamy outplacementem. Czym jest zwolnienie monitorowane i dlaczego warto wdrożyć działania z zakresu outplacementu w swojej organizacji?

W tym artykule:

 • Co to jest outplacement?
 • Dlaczego warto stosować outplacement w firmie?
 • Jak przeprowadzić skuteczny proces outplacementu – krok po kroku

Co to jest outplacement?

Outplacement (nazywany też „zwolnieniem monitorowanym”) to strategia, która koncentruje się na zapewnieniu zwalnianym pracownikom wsparcia w procesie znalezienia nowego zatrudnienia. Obejmuje ona różnorodne działania, takie jak doradztwo zawodowe, pomoc w pisaniu CV, treningi umiejętności poszukiwania pracy czy wsparcie networkingowe. Głównym celem outplacementu jest ułatwienie przejścia pracownika do nowego miejsca pracy, jednocześnie umożliwiając firmie utrzymanie z nim dobrych relacji.

Dlaczego warto stosować outplacement w firmie?

Przede wszystkim pozytywny i profesjonalny proces rozstania z pracownikiem przekłada się na reputację organizacji. Zwolnienia – zwłaszcza te dokonywane w sposób nieodpowiedni – mogą odbić się szerokim echem wśród kandydatów oraz pracowników i wpłynąć negatywnie na wizerunek organizacji. Stawiając na outplacement, firma pokazuje, że troszczy się o swoich pracowników również po zakończeniu współpracy, a to ważny komunikat, również w kontekście employer brandingu.

Outplacement ma także – a może przede wszystkim! – znaczenie dla samych zwalnianych pracowników. Proces poszukiwania pracy może być frustrujący i stresujący. Outplacement dostarcza narzędzi i wskazówek, które mogą pomóc pracownikom w efektywnym poszukiwaniu nowych możliwości kariery. To z kolei może przyspieszyć ich powrót na rynek pracy i zminimalizować okres bezrobocia.

Nie da się ukryć – outplacement to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji.

Jak przeprowadzić proces outplacementu?

Wdrażanie działań z zakresu outplacementu wymaga dobrze przemyślanej strategii i skoordynowanych kroków. Kluczowe jest zapewnienie wsparcia przez specjalistów HR, można także zasięgnąć pomocy firm specjalizujących się w tym zagadnieniu. Warto pamiętać, że outplacement to kompleksowy proces, który wymaga odpowiedniego planowania i skoordynowanych działań.

Outplacement w Twojej firmie – 10 kroków do skutecznego zwolnienia monitorowanego

 1. Oceń sytuację – przed podjęciem działań outplacementowych dokładnie przeanalizuj powody zwolnienia i okoliczności związane z danym pracownikiem. To pozwoli lepiej zrozumieć, jakie wsparcie będzie potrzebne i jak dostosować działania do konkretnego przypadku.
 2. Przygotuj plan – na podstawie analizy sytuacji stwórz spersonalizowany plan outplacementu. Określ cele, strategię oraz narzędzia, które wykorzystasz w procesie. Upewnij się, że plan uwzględnia zarówno potrzeby pracownika, jak i cele organizacji.
 3. Zadbaj o fachowych doradców – pracownikom, którzy zostaną zwolnieni, powinno być oferowane profesjonalne doradztwo zawodowe. Doradcy mogą pomóc w określeniu celów zawodowych, tworzeniu CV, pisaniu listów motywacyjnych oraz przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych.
 4. Organizuj szkolenia i warsztaty dotyczące umiejętności poszukiwania pracy. Mogą one obejmować tematy takie jak skuteczne poszukiwanie ofert pracy, budowanie sieci kontaktów (networking), techniki rozmów kwalifikacyjnych, negocjacje płacowe itp. Szkolenia te pomogą zwolnionym pracownikom podnieść swoje kompetencje i zwiększyć szanse na znalezienie nowego zatrudnienia.
 5. Pomóż w budowaniu sieci kontaktów – możesz np. zapewnić pracownikom dostęp do swoich kontaktów, polecić ich innym pracodawcom lub zorganizować specjalne wydarzenia networkingowe. Kontakty mogą znacząco wpłynąć na proces poszukiwania pracy i zwiększyć szanse na znalezienie odpowiedniej oferty.
 6. Wesprzyj w przygotowaniu dokumentów – zwróć uwagę na ich dostosowanie do wymagań rynku pracy i konkretnych ofert. Indywidualne doradztwo w tym zakresie może znacznie poprawić szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 7. Zapewnij wsparcie psychologiczne – zwolnienie z pracy może być trudnym doświadczeniem emocjonalnym. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o to, by pracownicy otrzymali odpowiednią pomoc psychologiczną. Możesz skierować ich do specjalistów lub zorganizować spotkania z psychologiem, który pomoże im poradzić sobie z negatywnymi emocjami i znaleźć motywację do działania.
 8. Monitoruj postępy – bądź na bieżąco z sytuacją zwolnionych pracowników. Regularnie sprawdzaj, jakie działania podjęli, jakie wyniki osiągnęli i czy potrzebują dodatkowego wsparcia. Monitorowanie postępów pomoże dostosować strategię outplacementu, jeśli zajdzie taka potrzeba – nie tylko w przypadku danego pracownika, ale także tych, którym będziesz udzielać wsparcia w przyszłości.
 9. Oceń skuteczność outplacementu – po zakończeniu procesu outplacementu dokonaj jego oceny. Przeanalizuj, jakie cele zostały osiągnięte, jakie rezultaty uzyskali zwolnieni pracownicy oraz czy proces był efektywny dla organizacji. To również kolejna okazja, by na podstawie zdobytych informacji wprowadzić ewentualne ulepszenia i dostosować przyszłe strategie outplacementowe.
 10. Utrzymuj pozytywne relacje – warto zadbać o pozytywne wrażenie. Nie zapominaj więc o byłych pracownikach, kiedy przekroczą próg organizacji. Nie wiadomo, czy wasze ścieżki nie skrzyżują się ponownie w przyszłości. Warto więc utrzymywać z nimi kontakt, np. reagując pozytywnie na ich aktywność w mediach społecznościowych, czy informując ich o wakatach w firmie.

 

Wsparcie w znalezieniu nowej pracy nie tylko pomaga byłym pracownikom odnaleźć się na rynku pracy, ale również może przyspieszyć proces przejścia do nowej roli zawodowej. To wpływa na postrzeganie organizacji jako pracodawcy, który nawet po zakończeniu współpracy dba o ich rozwój i dobro. W rezultacie pracownicy, którzy otrzymali pomoc w postaci sprawnie i skutecznie przeprowadzonego procesu outplacementu, mogą mieć większą skłonność do utrzymania pozytywnego stosunku do firmy. Co więcej, częściej wykazują się wobec byłego pracodawcy lojalnością, wyrażającą się np. za pośrednictwem pozytywnych rekomendacji, otwierając firmie perspektywy pozyskiwania nowych utalentowanych pracowników.