Blog Rekrutacja i CX w IT

Kontrakt B2B vs. umowa o pracę – czym się różnią?

W dynamicznie zmieniającej się gospodarce coraz więcej osób poszukuje elastycznych form zatrudnienia. Tradycyjna umowa o pracę nie zawsze jest jedynym wyborem dla osób, które chcą pracować na własnych warunkach. Alternatywą dla umowy o pracę jest kontrakt B2B, którego popularność – szczególnie w branży IT – rośnie z roku na rok. Jakie różnice pomiędzy umową o pracę a kontraktem B2B powinniśmy mieć na uwadze, podejmując decyzję o wyborze modelu zatrudnienia?

rekrutacja juniorów

W tym artykule:

  • Umowa o pracę – co to takiego?
  • Kontrakt B2B (business-to-business) – na czym polega?
  • Kontrakt B2B vs. umowa o pracę – różnice, o których warto pamiętać
  • Umowa o pracę czy kontrakt B2B – co wybrać?
  • Jak interpretować „netto” i „brutto” w ofertach pracy?

Umowa o pracę – co to takiego?

Umowa o pracę jest jednym z najpowszechniejszych i standardowych typów umów zawieranych między pracodawcą a pracownikiem. Jest to formalny dokument, który określa prawa i obowiązki obu stron w ramach stosunku pracy. Umowa o pracę reguluje warunki zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie, godziny pracy, urlopy, świadczenia socjalne, prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Opiera się na przepisach prawa pracy, które służą ochronie praw pracowników i określają obowiązki pracodawców. Jest to popularna i powszechnie akceptowana forma zatrudnienia, która zapewnia pracownikowi stabilność zatrudnienia.

Kontrakt B2B (Business-to-Business) – na czym polega?

Kontrakt B2B (Business-to-Business) to forma umowy, w której dwie niezależne jednostki biznesowe, zwykle dwie firmy, nawiązują współpracę na określonych warunkach. W przeciwieństwie do umowy o pracę, gdzie występuje hierarchiczny stosunek pracodawcy i pracownika, kontrakt B2B opiera się na równorzędnej relacji między dwoma podmiotami biznesowymi. Kontrakty B2B mogą przybierać różne formy w zależności od rodzaju i charakteru współpracy. Mogą to być umowy na dostawę towarów lub usług, umowy partnerskie, umowy o podwykonawstwo, umowy doradcze i wiele innych.

W kontrakcie B2B określa się wiele kluczowych elementów: zakres usług lub dostaw, warunki płatności, terminy wykonania, odpowiedzialność za ewentualne szkody, poufność informacji czy regulacje dotyczące własności intelektualnej. Umowa B2B jest zazwyczaj bardziej elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb i celów każdej ze stron, co czyni ją popularnym rozwiązaniem w branżach takich jak IT, marketing, konsulting czy usługi projektowe.

Kontrakt B2B vs. umowa o pracę – różnice, o których warto pamiętać

Różnice między umową o pracę a kontraktem B2B są istotne zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia ma wpływ na wiele aspektów. Zapoznanie się z tymi różnicami pomoże lepiej zrozumieć, jakie konsekwencje – między innymi finansowe – niosą za sobą oba rodzaje umów. Szczegółowe zrozumienie tych rozbieżności jest kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji dotyczących zatrudnienia.

 

Umowa o pracę czy kontrakt B2B – co wybrać?

Na to pytanie nie istnieje uniwersalna odpowiedź. Rozważając wybór modelu zatrudnienia, warto przyjrzeć się wszelkim za i przeciw, a przede wszystkim – własnym potrzebom.

Kontrakt B2B:

+ Elastyczność – kontrakt B2B daje większą swobodę w podejmowaniu i realizacji różnych projektów, co pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu czasem i zadaniami.

+ Wyższe wynagrodzenie – osoby na kontrakcie B2B mają szersze pole do negocjacji stawek i wynagrodzenia w zależności od umiejętności i doświadczenia.

+ Rozwój własnego biznesu – usługodawcy prowadzący własną działalność gospodarczą mają możliwość budowania własnej marki, rozwijania umiejętności biznesowych i budowania długotrwałych relacji z klientami.

− Brak stabilności zatrudnienia – umowa B2B często wiąże się z tymczasowym charakterem. Usługodawca musi aktywnie poszukiwać nowych klientów i kontraktów, co może prowadzić do niepewności finansowej.

Brak ochrony socjalnej – osoby na kontrakcie B2B zwykle nie mają dostępu do świadczeń socjalnych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków przy pracy czy płatne urlopy. Ponoszą również większe koszty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i innymi usługami społecznymi.

− Większe obciążenie odpowiedzialnością finansową i kwestiami administracyjnymi – usługodawcy są odpowiedzialni za własne rozliczenia podatkowe, składki ZUS, prowadzenie dokumentacji i fakturowanie. W przypadku kontraktu B2B usługodawca ponosi także większą odpowiedzialność finansową i ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Umowa o pracę:

+ Stabilność zatrudnienia – umowa o pracę daje większe poczucie bezpieczeństwa związane z regularnym wynagrodzeniem, stałym charakterem i nieokreślonym czasem zatrudnienia. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia nawet podczas urlopu czy choroby.

+ Ochrona prawna i socjalna – pracownicy na umowie o pracę korzystają z praw i ochrony przewidzianej przez przepisy pracy, takie jak minimalne wynagrodzenie, okres wypowiedzenia, płatne nadgodziny czy zwolnienie chorobowe.

+ Mniejsza odpowiedzialność finansowa – pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ponosi mniejszą odpowiedzialność finansową niż osoba prowadząca własną działalność. Pracodawca ponosi większość kosztów związanych z zatrudnieniem.

− Mniejsza elastyczność – pracownicy z umową o pracę zazwyczaj mają określone godziny pracy i muszą dostosować się do ustalonego harmonogramu.

− Mniejsza kontrola nad projektem – zatrudnieni na UoP pozostają pod nadzorem pracodawcy i podlegają hierarchii organizacyjnej. A to może wpływać na autonomię w podejmowaniu decyzji.

− Ograniczone możliwości zarobkowe – w niektórych przypadkach pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają mniej elastyczne możliwości negocjowania wynagrodzenia. Zarobki są często ustalane na podstawie ogólnych standardów i nie dają takiej swobody jak w przypadku kontraktu B2B, gdzie można negocjować stawki indywidualnie.

Jak interpretować „netto” i „brutto” w ofertach pracy?

Rozumienie pojęć „netto” i „brutto” w ofercie pracy zależy od kontekstu zatrudnienia na podstawie kontraktu B2B lub umowy o pracę.

W kontekście umowy o pracę wynagrodzenie brutto to kwota, która obejmuje całkowity koszt zatrudnienia pracownika, wliczając w to zarówno wynagrodzenie podstawowe, jak i różne składniki – składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy itp. Wynagrodzenie netto to kwota, którą pracownik otrzymuje na rękę po odjęciu wszystkich potrąceń.

W kontekście kontraktu B2B wynagrodzenie brutto jest ustalane jako całkowita kwota, którą przedsiębiorstwo lub wykonawca otrzymuje za wykonanie usług albo dostarczenie produktów. Nie obejmuje ono składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne ani innych potrąceń, ponieważ wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielne opłacanie tych składek oraz podatków. Wynagrodzenie brutto w kontrakcie B2B zazwyczaj jest tożsame z wynagrodzeniem netto. Warto mieć więc na uwadze, że kwota netto pojawiająca się w ofertach o współpracy B2B to w rzeczywistości ostateczna kwota, która będzie widniała na fakturze wystawionej przez usługodawcę.

Warto pamiętać, że ostateczny wybór między kontraktem B2B a umową o pracę zależy od indywidualnych preferencji, potrzeb i okoliczności – zarówno z perspektywy pracownika/usługodawcy, jak i pracodawcy/usługobiorcy.

Eksperckim okiem:

Dlaczego kontrakty B2B są tak popularne? Powodów jest kilka. Wielu specjalistów z branży IT ceni sobie różnorodność oraz podejmuje się realizacji paru projektów naraz. Kontrakt umożliwia takie elastyczne podejście, pozwalając również na planowanie dłuższych, np. kilkumiesięcznych, przerw w pracy. Ponadto, prowadząc własną działalność, możemy optymalizować koszty – wszelkiego rodzaju abonamenty, subskrypcje, leasingi czy media. Kontrakt B2B będzie w znakomitej większości przypadków dla usługodawcy bardziej opłacalny pod względem finansowym. Nie da się również ukryć, że kontrakty otwierają przed specjalistami szersze możliwości zawodowe, gdyż często są formą współpracy preferowaną przez zagraniczne podmioty. Z drugiej strony dla niektórych etat oznacza swego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa, choć przy obecnym zapotrzebowaniu na specjalistów w branży IT argument ten zdaje się nieco blednąć. W ostatecznym rozrachunku otwartość na współpracę B2B zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb.

 

Szymon Płodowski, Product Development Coordinator w Grupie Pracuj