Blog Trendy

Na czasie | odc. 5: HR jako partner biznesowy – jak zmienia się funkcja ekspertów i menedżerów HR?

W czasach pandemii przed HR-wcami postawione zostały wyzwania związane z nowymi realiami. Liderzy i kadra zarządzająca dostrzegli, jak ważne są strategiczne działania z zakresu HR oraz jak znaczące pozostają one w kontekście założeń biznesowych firm. Jaką rolę dziś pełnią specjaliści HR w szeregach organizacji?

 • Rola HR znacznie ewoluowała w ostatnich latach, przechodząc od odpowiedzialności za zatrudnianie i zarządzanie pracownikami do roli strategicznego partnera w osiąganiu celów firmy.
 • Ta zmiana odzwierciedla rosnące przekonanie, że ludzie oraz relacje to fundament organizacji, a specjaliści HR i ich wiedza stanowią istotny zasób w kontekście strategii biznesowej organizacji.
 • Warto łączyć działania z zakresu HR z celami rozwojowymi firmy i uwzględniać ich założenia w inicjatywach skupionych na pracownikach.
 • Odpowiedzią na potrzebę łączenia perspektywy biznesowej i HR-owej jest stanowisko HR Business Partnera.

W tym artykule:

 • HR – nowe wyzwania rzeczywistości 2.0
 • Pracownik jako kapitał organizacji
 • Strategia HR a cele biznesowe firmy – jak to połączyć?
 • Kim jest HR Business Partner?
 • HR jako partner biznesowy – podsumowanie

HR – nowe wyzwania rzeczywistości 2.0

Praca w różnorodnych, rozproszonych zespołach to dziś nasza codzienność. To pokłosie roku 2020, który stanowił sprawdzian dla działów HR w organizacjach. Menedżerowie HR postawieni zostali przed koniecznością znalezienia i wdrożenia nowych sposobów na budowanie motywacji i zaangażowania pracowników. Niemniejszym wyzwaniem stało się zarządzanie zespołami rozproszonymi i różnorodnymi kulturowo. W tej rzeczywistości na nowo trzeba było zaprojektować komunikację wewnątrzfirmową, ale też nakreślić adekwatną do odmiennych realiów strategię employer brandingową. To był trudny test wymagający często nauki na błędach. Ostatecznie jednak wielu specjalistów udźwignęło ciężar odpowiedzialności, jaki spoczął na ich barkach. Równocześnie pokazało to liderom, jak ogromny potencjał drzemie w ekspertach, których działania dedykowane są czynnikowi ludzkiemu. Stało się również jasne, że nie ma biznesu bez ludzi i relacji.

 

Pracownik jako kapitał organizacji

Skupione na przetrwaniu w czasie pandemii organizacje dziś stawiają na rozwój. Zadania menedżerów HR, takie jak rekrutacja czy rozwój pracowników, stały się bardziej złożone i wymagające. W HR upatrujemy dziś równorzędnego partnera, którego działania realnie wpływają na realizację planów i wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Specjalista HR przestaje odpowiadać jedynie za założenia transakcyjne i administracyjne związane z zasobami ludzkimi, ale zaczyna stanowić istotny głos w kwestiach strategicznych. A ich niezbędnym elementem jest strategiczne spojrzenie na pracowników i talenty.

Coraz głośniej mówi się o zmianie podejścia do modeli pracy pod kątem zarządzania talentami. Według raportu Deloitte Trendy HR 2023. Nowe oblicze świata bez granic 41 proc. ankietowanych deklaruje, że skuteczne dopasowanie pracownika do obowiązków wpływa korzystnie na finanse organizacji. Pracownicy w firmie stanowią kapitał, którego wartość będzie rosła wraz z troską o dobrostan, pozytywną kulturę organizacji, aspekty równościowe i sprawną nawigację w ramach rozproszonych zespołów. Niezbędne narzędzia oraz wiedzę, jakie praktyki przyniosą „zwrot inwestycji” w pracowników, posiadają specjaliści HR.

Strategia HR a cele biznesowe firmy – jak to połączyć?

Działania związane z zasobami ludzkimi organizacji stanowią jeden z filarów zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Specjaliści HR, stając ramię w ramię z liderami i członkami kadry zarządzającej, wspólnie dążą do osiągnięcia biznesowych celów organizacji. Aby połączyć strategię HR z celami ogólnymi firmy, warto przyjąć podejście, które łączy praktyki HR z perspektywą biznesową.

HR-owcu, wesprzyj biznes – krok po kroku:

 • Poznaj wartości i cele biznesowe organizacji – to niezbędny krok, by zrozumieć, na czym oprzeć strategię HR i budowę wizerunku firmy na rynku pracy. Postaw na szerszy obraz. Znając wartości i cele, przyjrzyj się uważnie realiom rynkowym i konkurencji, umieść w tym kontekście swoją firmę.
 • Określ priorytety HR – gdy znasz już cele biznesowe firmy, możesz określić najważniejsze działania z zakresu HR, które najskuteczniej będą wspierać ich osiągnięcie. Jeśli na przykład organizacja chciałaby rozszerzyć swoją działalność i rozpocząć międzynarodową ekspansję, warto w strategii HR uwzględnić poszukiwanie kandydatów z doświadczeniem w pracy na rynkach, na których firma planuje rozwój.
 • Opracuj strategię HR – po zapoznaniu się z celami biznesowymi i priorytetami związanymi z zasobami ludzkimi możesz opracować strategię działań HR. Celem organizacji jest zwiększenie przychodów, a to wymaga motywacji sprzedawców? Uwzględnij w strategii HR działania związane ze wsparciem sprzedaży – np. narzędzia oparte na grywalizacji czy system premiowy promujący proaktywność i zaangażowanie, nagradzający najskuteczniejszych sprzedawców.
 • Obserwuj i reaguj, wdrażając inicjatywy HR – to istotne, by dostrzegać związek między dobrostanem pracowników a celami biznesowymi firmy. Jeśli dostrzeżesz spadek motywacji, podejmij działania, by zwiększyć zaangażowanie: zweryfikuj nastroje, wejdź z dialog z pracownikami, by poznać ich oczekiwania.
 • Mierz wyniki – twarde dane to najlepszy sposób, by zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz wzmożonej współpracy kadry zarządzającej i działu HR.

Kim jest HR Business Partner?

HR Business Partner (nazywany także skrótowo HR BP) to osoba łącząca biznes i HR posiadająca wiedzę z obu tych obszarów. Jaka jest rola HR Business Partnera w organizacji? W ogólnym ujęciu zadanie HR BP to zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście celów biznesowych firmy. Wymaga to zarówno umiejętności miękkich z zakresu komunikacji, jak i zdolności i wiedzy związanej z analityką biznesową. Najczęściej HR BP zostają osoby z doświadczeniem w branży HR, które dobrze znają procesy związane z pozyskiwaniem i utrzymywaniem pracowników, potrafią sprawnie identyfikować ryzyka, potrzeby organizacji oraz łączyć je z talentami o potencjale wartym inwestowania. HR Business Partner to cenny sojusznik w budowaniu adekwatnego do potrzeb pracowników i kultury organizacji sposobu zarządzania. Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy HR Business Partnera? Przeczytaj ten artykuł.

HR jako partner biznesowy – podsumowanie

Rola i funkcja specjalistów HR znacznie ewoluowały w ostatnich latach. Obecnie oczekuje się, że liderzy HR będą współpracować z kadrą kierowniczą wyższego szczebla w celu opracowania i wdrożenia strategii HR zgodnej z ogólną strategią przedsiębiorstwa i jego celami biznesowymi. Właśnie dlatego coraz większą popularnością – szczególnie w dużych firmach – cieszy się HR Business Partner, który łączy zdolność poruszania się w świecie HR z umiejętnościami analitycznymi i wiedzą biznesową. Dostrzegając potencjał ścisłej kooperacji na linii HR – biznes, firmy mogą stworzyć potężną przewagę konkurencyjną, napędzić długoterminowy rozwój i zrealizować założenia organizacji.