Blog Rozwój HR-owca

Kryzys przywództwa w organizacjach – jak sobie z nim radzić?

Według badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa liderzy stoją dziś w obliczu poważnego kryzysu przywództwa – zaledwie 21 proc. pracowników stanowczo deklaruje zaufanie do swoich przełożonych[1]. Gdy leadership zawodzi, jakie rodzi to konsekwencje z punktu widzenia organizacji? Jakie kroki warto podjąć, by przeciwdziałać kryzysowi wśród liderów w Twojej firmie?

 • Dziś mamy do czynienia z kryzysem leadershipu, który przekłada się na wyniki biznesowe firmy oraz doświadczenie pracowników.
 • Kryzys przywództwa znacząco odbija się na zaangażowaniu osób zatrudnionych. Odpowiadająca na ich potrzeby strategia zarządzania to sposób na zbudowanie pozytywnych relacji na linii lider-pracownik.
 • W popandemicznej rzeczywistości zmienia się paradygmat zarządzania. Stawiamy na liderów empatycznych, którzy radzą sobie z sytuacjami stresowymi oraz wyzwaniami związanymi z pracą zdalną i rozproszonymi zespołami.
 • Lider w Rzeczywistości 2.0. musi nieustannie się edukować oraz dbać o rozwój swoich kompetencji miękkich, w szczególności związanych z zarządzaniem stresem.

W tym artykule:

 • Dlaczego mówimy o kryzysie przywództwa?
 • Kryzys przywództwa = kryzys zaangażowania
 • Przyczyny kryzysów w obszarze leadershipu
 • Jak radzić sobie z kryzysem przywództwa w organizacji?
 • Podsumowanie

Dlaczego mówimy o kryzysie przywództwa?

Dziś, w rzeczywistości BANI, coraz głośniej wspominamy o kryzysie leadershipu – nie tylko w korporacjach i firmach zatrudniających setki pracowników, ale także w małych i średnich przedsiębiorstwach. Liderzy zdają się nie odpowiadać na potrzeby pracowników, nie rozumieć ich oraz nie posiadać narzędzi, by skutecznie zarządzać zespołami. To nie przekłada się jedynie na niezrealizowane cele biznesowe, ale także na szeroko pojęte doświadczenia pracowników, którzy coraz częściej negatywnie postrzegają relację z liderem. Wskazują na obopólny brak zaufania oraz poczucie, że osoba zarządzająca nie posiada do tego niezbędnych kompetencji.  Według badania zrealizowanego dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska „Lider w oczach pracowników” 48 proc. pracowników chciałoby odejść z pracy z powodu przełożonego, nawet jeśli zarobki i firma spełniałyby ich oczekiwania. By dotrzeć do wiedzy, co leży u podstaw kryzysu liderskiego w organizacji, należałoby sięgnąć głębiej – zidentyfikować problemy i je rozwiązać. A tego wielu liderów zdaje się dziś unikać.

Kryzys przywództwa = kryzys zaangażowania

Obserwujemy wyraźny spadek zaangażowania pracowników – dowodzą tego między innymi wyniki badania Instytutu Gallupa „Global Workforce 2022” (zaledwie 21 proc. uczestników deklaruje zaangażowanie w miejscu pracy). Jak wskazują twórcy raportu, zaangażowanie osób zatrudnionych przekłada się bezpośrednio na istotne z perspektywy biznesowej wskaźniki organizacji: retencję, poziom obsługi klienta czy rentowność. Jaki związek ma to jednak z kryzysem przywództwa? Bardzo istotny. Rola lidera pozostaje nieoceniona w procesie budowania zaangażowania pracownika. To właśnie od niego zależy, jak osoby zatrudnione postrzegają swoje obowiązki i rolę w organizacji, jak czują się na co dzień w zespole, czy towarzyszy im poczucie sensu i celowości, ale także docenienia. Świadomi liderzy, którzy potrafią mądrze zarządzać, mają większą szansę na zbudowanie pozytywnych relacji z pracownikami i na podniesienie poziomu ich zaangażowania.

Przyczyny kryzysów w obszarze leadershipu

Dostrzegasz w swojej firmie symptomy wskazujące na problemy związane z zarządzaniem i rolą lidera? W takiej sytuacji przede wszystkim warto dotrzeć do przyczyny tego stanu rzeczy.

Być może w Twojej firmie brakuje:

 • jasno określonych celów i strategii – lider w organizacji nie przedstawia jasno celów, do których dąży zespół i przedsiębiorstwo, oraz nie wskazuje strategii, która ma doprowadzić do ich realizacji;
 • spójnej komunikacji – organizacja nie posiada klarownych założeń związanych z komunikacją wewnętrzną, narzędziami i przepływem informacji, a to prowadzi do nieporozumień i niejasności w zespołach oraz w relacjach z liderem;
 • zaufania – lider nieustannie kontroluje pracowników (szczególnie tych funkcjonujących w modelu zdalnym, gdyż ulega błędowi poznawczemu proximity bias), a pracownicy nie ufają liderowi, np. z powodu rozdźwięku między jego słowami a czynami;
 • umiejętności przywódczych – w roli lidera obsadzono osobę, która nie posiada odpowiednich umiejętności, ma trudności w zarządzaniu zespołem i komunikacji z jego członkami, boryka się z kryzysem zaufania, nie potrafi delegować zadań;
 • perspektyw rozwoju i edukacji dla liderów – lider nie otrzymuje wsparcia szkoleniowego, firma nie przewiduje budżetu na rozwijanie kompetencji związanych z zarządzaniem zespołami.

Wszystkie te czynniki mogą wpływać na kryzys przywództwa w organizacji i powodować problemy w zarządzaniu zespołem.

Jak radzić sobie z kryzysem przywództwa w organizacji?

Zażegnanie kryzysu liderskiego w firmie wymaga proaktywnego podejścia, które obejmuje identyfikację pierwotnej przyczyny problemu, a następnie wdrożenia odpowiednich działań. Kiedy liderzy stają w obliczu kryzysu, warto zapewnić im wsparcie, wskazówki i zasoby, które pomogą im poradzić sobie z trudną sytuacją.

HR-owcu! Wesprzyj lidera w swojej firmie

 1. Słuchaj aktywnie: to jeden z najważniejszych kroków, jakie możesz podjąć – wysłuchaj, z jakimi wyzwaniami i problemami mierzy się lider. To dostarczy Ci cennych informacji na temat źródła kryzysu.
 2. Oferuj konstruktywny feedback: nie oceniaj, a z szacunkiem podpowiadaj, jakie kroki może podjąć lider. Możesz także przeprowadzić rozmowy (lub ankiety) z członkami zespołu i wspólnie z liderem omówić uzyskane w ten sposób informacje zwrotne, np. na temat stylu zarządzania lidera w kontekście realnych potrzeb pracowników.
 3. 3. Zapewnij dostęp do wiedzy: liderzy mogą potrzebować wsparcia w rozwijaniu swoich kompetencji: szkoleń, kursów czy coachingu, aby stawić czoła kryzysowi. Zaoferuj pomoc w uzyskaniu tych zasobów, np. zwracając się z odpowiednią argumentacją do osób decyzyjnych w kwestiach budżetów edukacyjnych.
 4. 4. Mobilizuj do dbania o siebie: kryzysy przywódcze mogą być stresujące i przytłaczające, dlatego zachęcaj liderów do troski o własny dobrostan. Może to obejmować robienie przerw, szukanie wsparcia u przyjaciół i rodziny lub angażowanie się w czynności redukujące stres, takie jak ćwiczenia lub medytacja.
 5. Stwórz wspierającą drużynę: nieocenioną pomocą może okazać się grupa, która wspiera lidera i jego wysiłki w celu rozwiązania kryzysu.  Zapewnienie dodatkowych szkoleń lub zasobów członkom zespołu albo po prostu stworzenie kultury wsparcia i współpracy to kilka przykładowych rozwiązań.
 6. Zwróć uwagę na emocje: kryzys liderski w firmie to obciążenie emocjonalne dla lidera i członków zespołu. Dbaj, by w procesie wspólnej pracy niwelować napięcia i lęki. W tym celu warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia psychologicznego czy mediacyjnego.
 7. Wróć do podstaw: niekiedy kryzys sięgać będzie głębiej, niż początkowo się wydawało. W takiej sytuacji nie obawiaj się rozmów z kadrą zarządzającą na temat strategii firmy i ewentualnych koniecznych zmian.

Podsumowanie

Aby poradzić sobie z kryzysami przywództwa w firmach, najpierw odkryj pierwotną przyczynę problemu. Może to obejmować dogłębną analizę struktury, kultury i stylu przywództwa w organizacji. Dopiero po zidentyfikowaniu głównej przyczyny możemy podjąć kroki, które doprowadzą do korzystnych zmian czy rozwiązania problemu.

Jednym ze skutecznych sposobów radzenia sobie z kryzysami przywództwa jest zapewnienie szkolenia z obszaru leadershipu i możliwości rozwoju liderom. Może to pomóc im rozwinąć umiejętności i zdobyć wiedzę, których potrzebują, aby zarządzać skuteczniej i podejmować lepsze decyzje.

Wspieraj transparentność, szczególnie w komunikacji wewnętrznej organizacji. Tylko w ten sposób będziesz mieć pewność, że wszyscy dążą do tych samych celów, a tym samym zmniejszysz prawdopodobieństwo nieporozumień.

W HR coraz głośniej mówimy o stawianiu człowieka w centrum. Wymaga to zmiany praktykowanego przez dekady paradygmatu zarządzania. Im dalej będziemy od dostrzegania potrzeb pracowników i ich emocji, tym znaczniej będzie się pogłębiał kryzys przywództwa. Na czym zatem powinni skupić się liderzy, by utrzymać zaangażowanie pracowników? Przede wszystkim na budowaniu relacji z pracownikami, opartej na zaufaniu i szczerym dialogu w zgodzie z potrzebami emocjonalnymi – zarówno własnymi, jak i członków zespołów.

 

https://www.gallup.com/404252/indicator-leadership-management.aspx