Blog Rekrutacja

Jak działa proces rekrutacji w agencji pracy?

Proces rekrutacji odgrywa kluczową rolę w działalności agencji pracy, której głównym celem jest znalezienie najlepszych kandydatów dla swoich klientów. Agencje rekrutacyjne mają za zadanie skutecznie dopasować umiejętności i doświadczenie kandydatów do wymagań i oczekiwań pracodawców. W tym artykule przyjrzymy się etapom procesu rekrutacji w agencji pracy oraz narzędziom i metodologiom, jakie są wykorzystywane w tym procesie.

 • W tym artykule:
 • Pierwszy krok w rekrutacji  – poznanie wymagań i kultury organizacji
 • Efektywne promowanie oferty – docieranie do kandydatów
 • Selekcja kandydatów – w poszukiwaniu „perfect match”
 • Poznajmy się bliżej  – weryfikacja kompetencji
 • Wiarygodność potwierdzona  – sprawdzanie wcześniejszego doświadczenia
 • Ostateczna prezentacja  – przedstawienie wybranych kandydatów
 • Pracownik zatrudniony – czy to koniec współpracy z agencją?
 • Proces rekrutacji w agencji pracy – podsumowanie

Pierwszy krok w rekrutacji  – poznanie wymagań i kultury organizacji

Na początku procesu rekrutacji agencja pracy umawia się na wstępne spotkanie z klientem – firmą, która poszukuje nowych pracowników. Celem tego spotkania jest zdobycie kluczowych informacji dotyczących stanowiska, takich jak specyfika pracy, wymagania związane z kompetencjami i doświadczeniem, oczekiwane kwalifikacje oraz poziom wynagrodzenia. Podczas spotkania agencja stara się również lepiej poznać kulturę organizacyjną klienta, aby znaleźć pracowników, którzy będą pasować do jej wartości, celów i sposobu działania. Podczas tego etapu kluczowe jest zadawanie odpowiednich pytań, aby agencja mogła zrozumieć unikalne cechy stanowiska i potrzeby firmy.

Efektywne promowanie oferty – docieranie do kandydatów

Po zebraniu niezbędnych informacji na temat stanowiska i wymagań agencja pracy tworzy atrakcyjne ogłoszenie rekrutacyjne. Ogłoszenie to zawiera wszystkie istotne informacje o oferowanym stanowisku – zakres obowiązków, wymagane kwalifikacje, oferowane benefity oraz dane kontaktowe do agencji. Następnie ogłoszenie jest aktywnie promowane na różnych platformach, takich jak popularne portale pracy, media społecznościowe czy strona internetowa agencji. Ogłoszenie bywa niekiedy kierowane także do grup, do których należą przedstawiciele konkretnych grup zawodowych lub udostępniane w ramach branżowego networkingu.

Selekcja kandydatów – w poszukiwaniu „perfect match”

Kiedy agencja otrzyma już zgłoszenia od potencjalnych kandydatów, rozpoczyna proces selekcji. Pierwszym etapem jest wstępna analiza CV i listów motywacyjnych. Agencja zwraca uwagę na zgodność kwalifikacji kandydatów z wymaganiami stanowiska oraz na ich doświadczenie zawodowe. Następnie agencja przeprowadza wstępne rozmowy telefoniczne, aby jeszcze lepiej poznać kandydatów i ocenić ich kompetencje oraz motywacje. Coraz częściej agencyjni rekruterzy sięgają również po różnego rodzaju teksty kompetencyjne, psychometryczne lub inne narzędzia pozwalające skutecznie ocenić umiejętności kandydatów.

Poznajmy się bliżej  – weryfikacja kompetencji

W kolejnym etapie procesu rekrutacji agencja organizuje spotkania z wybranymi kandydatami. Podczas rozmów rekruterzy mogą zweryfikować umiejętności i doświadczenie kandydatów, ale także lepiej zrozumieć motywację, cele zawodowe i potrzeby potencjalnego pracownika. Agencje często wykorzystują techniki behawioralne i zadają otwarte pytania, aby sprawdzić dopasowanie kandydata do zespołu i kultury organizacji.

Wiarygodność potwierdzona  – sprawdzanie wcześniejszego doświadczenia

W tym etapie agencja sprawdza referencje podane przez kandydatów, aby zweryfikować ich wcześniejsze doświadczenie i zachowanie w miejscu pracy. Agencja kontaktuje się z wcześniejszymi pracodawcami lub osobami, które miały styczność z danym kandydatem w miejscu pracy, aby potwierdzić przedstawione przez niego doświadczenie, umiejętności i zachowanie. Weryfikacja referencji bywa niekiedy niesłusznie pomijana podczas rekrutacji przeprowadzanej wewnątrz organizacji. Tymczasem właśnie ten krok pozwala na zweryfikowanie rzetelności informacji podawanych przez kandydatów oraz dostarcza dodatkowe dane, które pomagają w podejmowaniu decyzji. Potwierdza również ­– lub neguje – prawdomówność osoby starającej się o pracę.

Ostateczna prezentacja  – przedstawienie wybranych kandydatów

Po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji agencja prezentuje klientowi starannie wyselekcjonowanych kandydatów. Przedstawienie to może obejmować dostarczenie klientowi raportów z wynikami testów, notatek z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych oraz krótkich podsumowań na temat każdego kandydata. To moment, w którym klient podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą wyboru najlepiej pasującej osoby do oferowanego stanowiska. Agencja przy tej decyzji pełni rolę pośrednika, udziela klientowi wsparcia, doradza oraz służy wiedzą i doświadczeniem w celu podjęcia najtrafniejszej decyzji rekrutacyjnej.

Pracownik zatrudniony – czy to koniec współpracy z agencją?

Agencje pracy zapewniają niekiedy wsparcie również po zatrudnieniu pracownika przez klienta. Warto zaznaczyć, że zakres działań po zatrudnieniu pracownika może różnić się w zależności od agencji i rodzaju umowy zawartej z klientem. Dlatego przed podjęciem współpracy z agencją pracy warto dokładnie omówić zakres usług, aby mieć pełny obraz tego, jakiego wsparcia możemy oczekiwać po zatrudnieniu pracownika.

Działania agencji pracy po zatrudnieniu pracownika

 1. Monitorowanie i wsparcie adaptacji w nowym miejscu pracy – agencje mogą utrzymywać kontakt zarówno z pracodawcą, jak i nowo zatrudnionym pracownikiem, aby upewnić się, że proces adaptacji przebiega pomyślnie.
 2. Ocena satysfakcji klienta i pracownika – agencje, które dbają o to, by stale się rozwijać, przeprowadzają ankiety satysfakcji po zatrudnieniu, w celu sprawdzenia, czy zarówno pracodawca, jak i pracownik są zadowoleni z procesu rekrutacji i zatrudnienia.
 3. Rozwiązywanie sporów i konfliktów – w przypadku ewentualnych sporów czy konfliktów w miejscu pracy agencje działają jako mediatorzy, starając się znaleźć rozwiązania korzystne dla obu stron.
 4. Szkolenia i rozwój pracownika – agencje mogą oferować programy szkoleniowe i rozwojowe dla pracowników.
 5. Długofalowa współpraca charakteryzuje się ścisłą kooperacją w zakresie pozyskiwania pracowników w celu dostosowania rekrutacji do długoterminowych potrzeb i celów biznesowych firmy. Agencja pracy staje się partnerem, który pomaga organizacji budować i utrzymywać stabilną siłę roboczą.

 

Proces rekrutacji w agencji pracy – podsumowanie

Pozyskiwanie pracowników stanowi kluczowy etap w życiu każdej organizacji, niezależnie od branży i szerokości geograficznej. Często jednak firmy nie posiadają odpowiednich zasobów i kompetencji, by dokonywać najlepszych z perspektywy celów firmy wyborów. Na tę potrzebę odpowiadają zewnętrzni usługodawcy, którzy zapewniają swoim klientom wyselekcjonowanych pracowników – agencje pracy czy Pracuj.pl ze swoją usługą Rekrutacja 360, zapewniającą pracodawcy gotowe rekomendacje pracowników dopasowanych do organizacji i roli. Tego rodzaju partnerstwo pozwala organizacji skupić się na swojej głównej działalności, mając pewność, że proces rekrutacji jest prowadzony przez specjalistów.