Blog Employee experience

“i Ty w IT” – Case Study programu reskillingowego w Alior Banku

Dlaczego reskilling pracowników stanie się kluczowy w najbliższych latach?  

Reskilling nie jest pojęciem nowym. Od lat mówi się, że współczesny pracownik będzie zmuszony zmienić zajęcie 5 -7 razy w czasie swojej aktywności zawodowej.

Jak to wygląda z perspektywy firm? W najnowszym badaniu Future of Jobs (World Economic Forum), które obejmuje trendy na rynku pracy w okresie 2023 – 2027, wzięło udział 800 firm z całego świata. Większość z nich wskazuje, że temat edukacji i reskillingu będą kluczowe dla ich biznesu w czasie najbliższych 5 lat. Oto kilka danych z w/w badania:

 • Ponad 85% organizacji, objętych badaniem, identyfikuje adaptację nowych technologii i poszerzenie dostępu cyfrowego jako trendy, które najbardziej wpłyną na transformację ich organizacji.
 • Pracodawcy szacują, że 44% ich pracowników wymagało aktualizacji umiejętności.
 • 6/10 pracowników będzie wymagać szkolenia przed rokiem 2027, ale tylko połowa pracowników ma obecnie dostęp do odpowiednich możliwości szkoleniowych.
 • Dwie największe bariery transformacji firmy to brak kompetencji na lokalnym rynku (60%) i brak zdolności do przyciągania talentów (53%).
 • 46% respondentów spodziewa się przeniesienia pracowników z obszarów o malejącej liczbie miejsc pracy do obszarów o rosnącej liczbie miejsc pracy.
 • 80% pracodawców planuje uruchomić wewnętrzne programy szkoleniowe (Trening on the Job).

Case Study Akademii Reskillingu

Od 2022 r. Alior Bank realizuje program reskillingowy dla swoich pracowników. W jego ramach osoby z całej organizacji mają szansę zdobyć kwalifikacje programistyczne, testerskie, analityczne i podjąć pracę w innych działach banku, odpowiadających za rozwój oprogramowania i analizę danych. Partnerem merytorycznym programu jest Coders Lab.

Potrzeby Alior Banku

Alior Bank zatrudnia pond 900 osób, z czego ponad 700 pracuje w działach IT.  Podobnie jak inne firmy z branży FinTech, Alior bardzo mocno inwestuje w nowe technologie: Data Scence, AI, Cyber Security. Dlatego też cele Akademii Reskillingu były nakierowane na:

 • poszerzenie kompetencji technologicznych wśród pracowników,
 • rozbudowanie kadry IT,
 • wykorzystanie potencjału pracowników Alior Banku – ich wiedzy i doświadczenia,
 • umożliwienie pracownikom rozwoju i wyboru nowej ścieżki zawodowej w obrębie organizacji.

Dlaczego Coders Lab?

Alior Bank zaprosił Coders Lab do realizacji projektu reskillinogwego z racji naszego dużego doświadczenia w edukacji typu bootcamp. Coders Lab specjalizuje się w merytorycznym przygotowaniu do nowego zawodu w obszarze: programowania, testowania, analizy danych czy zarządzania projektami IT. Uczymy od podstaw, szybko i praktycznie. Jednocześnie nasze szkolenia są bardzo intensywne i wymagające dużego zaangażowania, ponieważ każdy absolwent Coders Lab musi być przygotowany do pracy w nowym zawodzie. Innymi słowy, jesteśmy specjalistami od reskillingu w obszarze nowych technologii.

Coders Lab w liczbach

10 lat na rynku

14 0000 absolwentów

ponad 1000 firm które zatrudniły absolwentów

Pracuj.pl strategiczny partner

 

Podjęte działania

Alior Bank wraz z Coders Lab przygotowali projekt, który zapewnia rozwój odpowiednich kompetencji wykorzystywanych w obszarze IT.

Program reskillingowy i Ty w IT jest projektem rozwojowym end-to -end, tzn. obejmuje cały proces edukacyjny i rekrutacyjny.

 • Pierwszy etap to identyfikacja kompetencji, jakie są wykorzystywane w danym obszarze biznesowym. To kluczowy moment, w którym Coders Lab wraz specjalistami Alior Banku zaprojektował dedykowane szkolenie przygotowujące absolwentów do podjęcia pracy zaraz po zakończeniu kursu.
 • Drugi etap to kampania promocyjna, której celem jest zachęcenie pracowników do wzięcia udziału w programie reskillingowym. Rolą Coders Lab było zaplanowanie i przeprowadzenie wraz z Alior Bankiem takich działań jak: dedykowane webinary, mailing, infolinie.
 • Trzeci etap polegał na rekrutacji uczestników szkoleń. Zadaniem specjalistów Coders Lab było wskazanie (na podstawie testów i rozmów kwalifikacyjnych) osób, które mają największe predyspozycje i motywację do zmiany dotychczasowej ścieżki zawodowej.
 • Czwarty etap to trwające od 2 do 9 miesięcy szkolenia – czas różnił się w zależności od tematyki. Zajęcia odbywały się w weekendy, co umożliwiało łączenie nauki z bieżącą pracą. Coders Lab odpowiadał za cały proces szkoleniowy.
 • Piąty etap to rekrutacja absolwentów szkolenia do wybranych działów Alior Banku.

Efekty

Pierwsza edycja programu reskillingowego ruszyła w 2022 r. i zakończyła się dużym sukcesem.

 • Po pierwsze: Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem pracowników już na etapie rekrutacji na szkolenia – co potwierdzała bardzo  duża liczba  zgłoszeń (10 osób na 1 miejsce).
 • Drugim kryterium sukcesu były bardzo dobre opinie uczestników na temat szkolenia realizowanego przez Coders Lab.
 • Ostatnim i decydującym czynnikiem jest pozytywna informacja zwrotna menedżerów, którzy przyjmują do swoich zespołów absolwentów szkolenia.

W efekcie Alior Bank wraz z Coders Lab uruchomili  kolejną edycję programu reskillingowego (Go4Data), którego celem jest przygotowanie do pracy w roli analityka danych.

 

Programy reskillingowy w liczbach

Pierwsza edycja (programiści i testerzy)

liczba chętnych 421 osób

liczba przyjętych na kurs Java developer: 30 osób

liczba przyjętych na kurs Tester oprogramowania: 15 osób

 

Druga edycja (analitycy danych) rozpoczęta w maju 2023 r.:

liczba chętnych 261

liczba przyjętych na kurs

Analiza danych: 15

 

Kamil Kliś – Managaer ds. Rozwoju  Alior Banku

Program reskillingowy pokazuje jak ważny jest rozwój pracownika – nie tylko na obecnym stanowisku. Istotne jest, aby dawać możliwość przebranżowienia się w ramach tej samej organizacji. Dzięki tego typu inicjatywom mamy możliwość budowania zaangażowania, które jest niezwykle ważne dla każdej organizacji. Zaletą programu reskillingowego jest wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności pracowników, które zdobywali podczas pracy w innych zespołach”.

 

Zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych tematem reskillingu:

Mikołaj Demko

[email protected]

Chief innovation Officer

Codes Lab