Employer Branding HRM

Dobry pracodawca na trudne czasy: case study Grupa NEUCA

Jakie wyzwania stawia przed pracodawcami epidemia i jakie w odpowiedzi rozwiązania i działania podejmują firmy? Zapraszamy do lektury trzeciego case study w II części cyklu.


Nazwa firmy: Grupa NEUCA

Opis działalności: NEUCA działa na styku kluczowych gałęzi sektora farmaceutyczno-medycznego. Grupa Kapitałowa łączy kilkadziesiąt spółek oferujących szeroki portfel usług i produktów na rynku zdrowia w Polsce. Buduje w społeczeństwie prozdrowotne postawy, pomaga chorym , przede wszystkim wspiera niezależnych farmaceutów w realizacji ich misji społecznej – opiece i edukacji pacjentów. W tym celu firma stawia na nowe technologie, a także inwestuje w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania na rynku ochrony zdrowia. NEUCA prowadzi liczne projekty startupowe i wprowadza nowe rozwiązania w branży. Jest również cenioną spółką giełdową regularnie poprawiającą wyniki finansowe.

Liczba zatrudnionych: powyżej 5 000 (kilkadziesiąt lokalizacji w całej Polsce)


Sytuacja wyjściowa

Podstawową działalnością Grupy NEUCA jest dystrybucja farmaceutyków. Równolegle Grupa rozwija komplementarne biznesy na rynku ochrony zdrowia. Strategia personalna Grupy koncentruje się wokół wizji kultury organizacji, w której klient jest na pierwszym miejscu. Podejmowane decyzje skupiają się na realizacji strategii, ale jednocześnie na perspektywie pracowników, bo to oni są jej wykonawcami. Założenia polityki personalnej i poziom ich realizacji są mierzone skutecznością pozyskania, rozwoju i angażowania oraz utrzymania personelu. Rocznie w NEUCA prowadzonych jest średnio około 800 projektów rekrutacyjnych z 83-procentową trafnością i średnim czasem trwania 34 dni kalendarzowych. W 2019 roku rozpoczęto także pomiar doświadczeń kandydatów do pracy . Ich doświadczenia z procesu są wyjątkowo pozytywne – NPS = 63, co również sprzyja spadkowi wskaźnika fluktuacji. W NEUCA wynosi on nieco powyżej 11% za 2019 rok.

Z jakimi wyzwaniami przyszło się mierzyć organizacji?

W pierwszych tygodniach pandemii NEUCA koncentrowała się na kilku aspektach działania: utrzymaniu łańcucha dostaw, pozyskaniu deficytowych leków, obsłudze zwiększonego popytu, zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, pacjentom i klientom oraz wdrożeniu modelu pracy zdalnej dla pracowników biurowych.

Ponieważ NEUCA oferuje szerokie portfolio farmaceutyków zarówno operujących na polskim rynku firm farmaceutycznych, jak i „własnego” producenta, dlatego niezwykle ważna stała się kwestia utrzymania prawidłowo działającego łańcucha dostaw zarówno w kraju, jak i na świecie, a także kwestia logistyki magazynowej oraz transportowej. Ze względu na to, że NEUCA pozyskuje substancje czynne do produkcji leków m.in. z Chin oraz Indii, firma stanęła przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem w początkowej fazie epidemii.

Przewidując nadchodzące zapotrzebowanie zarówno własnego zespołu i partnerów biznesowych NEUCA zakontraktowała ok. 100 milionów maseczek ochronnych oferując je w najtańszej cenie na rynku z minimalną marżą pokrywająca koszty transportu.

Kolejnym ważnym obszarem, który w obliczu pandemii stanowił wyzwanie była dystrybucja preparatów (co oznaczało zarówno ich przechowywanie, kolekcjonowanie, wydawanie, jak i dostarczanie do farmaceutów), które musiały odbywać się w zwiększonym rygorze sanitarnym. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności NEUCA mogła jednak skorzystać z wiedzy wewnętrznych ekspertów – lekarzy, z którymi współpracuje w obszarze przychodni lekarskich Świat Zdrowia. To dzięki nim zostały określone reguły zachowania, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo zarówno pracownikom, którzy nie mogli – ze względu na wykonywane zadania – przejść na pracę zdalną, a także pacjentom.

Jakie działania zostały podjęte przez organizację?

Po wybuchu epidemii NEUCA podjęła decyzję o przestawieniu maksymalnej liczby pracowników w tryb pracy zdalnej. Dużą część zatrudnionych, około 600 osób, stanowią pracownicy call center, którzy na co dzień nie posiadają osobistych laptopów. Dzięki zaangażowaniu i mobilizacji działu IT w ciągu zaledwie jednego weekendu udało się zapewnić odpowiedni sprzęt i infrastrukturę umożliwiając tej grupie pracę z domu.

NEUCA jeszcze przed pandemią mocno postawiła na digitalizację. Powstał specjalny cyfrowy ekosystem, wdrożono również serwis JAM – o funkcjonalnościach zbliżonych do funkcjonalności portalu społecznościowego – który umożliwiał bieżącą komunikację z pracownikami oraz informowanie ich w czasie rzeczywistym o aktualnej sytuacji epidemicznej. W momencie wybuchu epidemii COVID-19 w serwisie od razu pojawiły się odpowiednie grupy „Koronawirus Info” oraz inne wspierające pracowników oraz publikujące najświeższe informacje. Zarząd firmy zdecydował się na wprowadzenie codziennych spotkań, podczas których nie tylko podejmowano decyzje związane z działalnością firmy w otoczeniu kryzysowym, lecz także na bieżąco monitorowano sytuację w firmie, co pozwalało na szybkie podejmowanie decyzji.

Mimo rynkowej destabilizacji NEUCA działała bez większych zakłóceń. Newralgiczny w okresie kryzysu i niepokoju aspekt finansowy, również był zabezpieczony – pracownicy nie tylko nie byli zwalniani, ani nie było cięć wynagrodzeń, lecz wręcz utrzymane były zaplanowane premie, nagrody, podwyżki, a wszystkim pracownikom jasno komunikowano, że firma jest w stabilnej i dobrej kondycji. Grupa kontynuowała również wszystkie inne działania pro-pracownicze w tym programy talentowe, rozwojowe oraz szkolenia, które z racji nowego trybu pracy były realizowane online.


Wnioski


Komentarz spółki:

Dzięki rozwiniętemu środowisku cyfrowemu, które zostało wdrożone w firmie jeszcze przed pandemią, dość płynnie przeszliśmy do pracy online. Strategia biznesowa Grupy NEUCA pozwoliła zapewnić firmie takie zabezpieczenia, że wybuch epidemii nie tylko nie zakłócił naszej bieżącej działalności biznesowej, ale też w negatywny sposób nie wpłynął na pracowników. Z przeprowadzonych badań „pulse-check” wynikało, że zatrudnieni bardzo docenili NEUCA jako miejsce pracy. Chętnie też dzielili się pozytywnymi informacjami nie tylko wewnętrznie ze sobą, ale również w nieformalnej komunikacji na zewnątrz. Pojawiło się wiele ciepłych słów, miłych komentarzy i pochwał. Jedynym odczuwalnym dla wszystkich minusem pandemii było to, że pracując z domu mieliśmy realnie mniej czasu dla naszych najbliższych, ponieważ byliśmy bardziej zaangażowani w pracę. Wypływało to jednak z naturalnej potrzeby i stało się przejawem troski i dbałości o firmę – podkreśla Andrzej Zieliński, HR Director Grupy NEUCA.


Komentarz Zyty Machnickiej: 

Grupa NEUCA jest jednym z tych pracodawców, których praktyki z obszaru employer brandingu od lat znajdują się w branżowej czołówce. Cieszy więc fakt, że sytuacja pandemiczna nie wpłynęła negatywnie na realizowane przez firmę działania pro pracownicze i że programy talentowe oraz rozwojowe miały swoją kontynuację, a jedynie zmieniła się ich forma. Również budujące jest, że pomimo trudnej sytuacji pracodawca nie wprowadził cięć w wynagrodzeniach i nie zrezygnował z pracowniczych premii. Decyzje te przecież w czasie pandemii nie należą do oczywistych.

Z działań bezpośrednio związanych z komunikacją wewnętrzną uwagę zwraca firmowy portal JAM, który stał się ważnym kanałem kontaktu z pracownikami. Kolejny raz okazuje się bowiem, że jeżeli pracodawca nie boi się wdrażać, rozwijać i aktywnie używać narzędzi z funkcjami typowo społecznościowymi oraz jest otwarty na permanentny feedback od swojego zespołu, narzędzia te będą go realnie wspierać w realizacji biznesowych celów. A już szczególnie w tych najtrudniejszych momentach.


Zapraszamy do lektury wywiadu z Zytą Machnicką, który zainicjował cykl case studies „Dobry pracodawca na trudne czasy” :).