Blog Employer Branding

Dobry pracodawca na trudne czasy: case study Biedronka

Jakie wyzwania stawia przed pracodawcami epidemia i jakie w odpowiedzi rozwiązania i działania podejmują firmy? Zapraszamy do lektury ósmego case study.


Nazwa firmy: Biedronka

Opis działalności: 3000 sklepów w 1100 miejscowości oraz 16 centrów dystrybucyjnych. To właśnie Biedronka – największa sieć detaliczna w Polsce, obecna na rynku od 25 lat. Dziś sklepy Biedronka odwiedza codziennie około 4 milionów klientów. Sieć zatrudnia około 70 tysięcy osób, co czyni ją największym prywatnym pracodawcą w Polsce i drugą co do wielkości polską firmą. Jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Filarami strategii marki są starannie wyselekcjonowane produkty najwyższej jakości, oferowane w codziennie niskich cenach.

Liczba zatrudnionych: około 70 tys.


Sytuacja wyjściowa

Sieć Biedronka obejmuje ponad trzy tysiące sklepów i cały czas dynamicznie się rozwija. W pierwszym kwartale 2020 roku wypracowana została strategia dalszego wzrostu spółki, a wyznaczone cele zakładają utrzymanie pozycji lidera na rynku retail. W marcu, niespodziewana sytuacja związana z COVID-19 sprawia, że organizacja musi na nowo zdefiniować założone plany i wyznaczyć priorytety. Nabór na stanowiska biurowe zostaje tymczasowo ograniczony, natomiast rekrutacje do pracy w sklepach są prowadzone zgodnie z aktualnym bieżącym zapotrzebowaniem operacyjnym.

Część działań z obszaru HR jest nadal realizowana, jednak niektóre inicjatywy, zwłaszcza rozwojowe i szkolenia stacjonarne – ze względów bezpieczeństwa – są zawieszone. Tam, gdzie jest to możliwe zastąpiono je formami e-learningowymi.

Z jakimi wyzwaniami przyszło się mierzyć organizacji?

Podczas gdy wiele firm przeorganizowało swoją działalność tak, by funkcjonować online, a pracowników przygotować do pracy w systemie home office, sieć Biedronka stanęła przed zupełnie innymi wyzwaniami. Jej działalność zakłada bezpośredni kontakt z klientami, więc konieczne było wdrożenie szeregu procedur bezpieczeństwa i ochrony pracowników oraz klientów. Pojawiły się również oficjalne rządowe obostrzenia, jak choćby te dotyczące ograniczenia liczby klientów przebywających w tym samym czasie na terenie sklepu oraz specjalne godziny, w których zakupy mogli robić tylko seniorzy. Wymagało to dodatkowego wysiłku i zaangażowania ze strony załogi, która miała czuwać nad pełnym bezpieczeństwem osób robiących zakupy w sklepach Biedronka. Zmieniono też grafik pracy sklepów w okresie przedświątecznym – godziny otwarcia zostały wydłużone. Kluczowym wyzwaniem była jednak adaptacja pracowników do nowej, trudnej sytuacji i przeorganizowanie ich pracy. Zadbano o zapewnienie im wszelkich środków bezpieczeństwa, ale niebagatelne znaczenie miała również komunikacja – strategiczna oraz między przełożonymi a zespołami.

Jakie działania zostały podjęte przez organizację?

Pierwsza linia frontu – to określenie często pojawiające się w mediach – dotyczy m.in. lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów, ale też pracowników odpowiadających za bezpośrednią obsługę klientów. Kasjerzy, magazynierzy i inne osoby zatrudnione w sklepach sieci Biedronka codziennie przebywają wśród ludzi. Dlatego podjęte przez firmę działania były skupione przede wszystkim wokół aspektu ochrony zdrowia. Pracownikom zapewniono potrzebne środki ochronne (osłony plexi, żele, maseczki, rękawiczki, zwiększone limity płatności bez PIN), przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do klientów. Dzięki temu robiąc zakupy w sklepie, można usłyszeć komunikaty na temat procedur bezpieczeństwa i odpowiedniego postępowania wobec personelu (m.in. zachowanie właściwej odległości).

Bardzo duży nacisk położono również na komunikację wewnętrzną – pracownicy biurowi mają stały wgląd w bieżące informacje zamieszczone w intranecie i w biuletynach, a osoby pracujące w sklepie mogą zapoznać się z komunikatami wywieszanymi na terenie sklepu, takimi jak listy od prezesa i zarządu na temat działań podejmowanych przez firmę, informacje o premiach i nagrodach, itp.

Dodatkowo, w związku z COVID-19 uruchomiono specjalną infolinię telefoniczną dla pracowników, dzięki której każdy pracownik może zdobyć ważne i potrzebne informacje. Zakres pytań jest bardzo szeroki – począwszy od kwestii zasiłku opiekuńczego na dziecko, po wątpliwości związane z tym, jak wygląda praca sklepu w godzinach nocnych. Zarząd firmy ma świadomość, że aktywność zawodowa w tej bezprecedensowej sytuacji jest swego rodzaju misją społeczną – kasjerzy i kasjerki nie zostali w domach, tylko świadczą usługi. Pracują, żeby miliony Polaków mogły mieć nieprzerwany dostęp do żywności i niezbędnych produktów, codziennie. Pracodawcy zależy więc, by pracownicy czuli się docenieni – stąd nagroda finansowa i premie dla kadry oraz oficjalne podziękowania za gotowość do działania i otwartość na zmiany. W kampanii obecnej w telewizji, na billboardach, mediach społecznościowych, zarząd dziękował pracownikom za wielki wysiłek i trud włożony w ich pracę w tych szczególnych warunkach.


Wnioski


Komentarz Spółki: 

Zmiany przyszły z dnia na dzień, ale udało nam się im sprostać. Świadczy to o bardzo dużej elastyczności i zaangażowaniu naszych pracowników, którzy mimo trudności i obaw, dostosowali się do nowej sytuacji. Myślę, że warto podkreślić fakt, że w obliczu niepewnej sytuacji rynkowej, kadra Biedronki mogła liczyć na dodatkowe premie uznaniowe i nagrodę roczną w wysokości 2300 zł brutto, wyższą niż rok temu i przyznaną konsekwentnie 10. rok z rzędu ponad 46 tysiącom pracowników Biedronki. Zadbaliśmy również o kwestie komunikacyjne, co niewątpliwie zwiększa komfort psychiczny naszych pracowników i poczucie stabilności. Stały kontakt z przełożonym, codzienna współpraca, wyjaśnianie bieżących spraw i odpowiadanie na pytanie odgrywają tutaj bardzo dużą rolę. Niezwykle doceniamy codzienną pracę, zaangażowanie i odpowiedzialną postawę naszego Zespołu w tej szczególnie trudnej sytuacji – Agnieszka Chojnacka-Moroz, Dyrektor Rekrutacji, EB i Management Development.


Komentarz Zyty Machnickiej: 

Jednym z aspektów, na który pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę w czasie społecznej kwarantanny, jest ułatwienie pracownikom dostępu do informacji organizacyjno-administracyjnych. Rzecz niby błaha, ale ma ona ogromny wpływ na samopoczucie i zaangażowanie pracowników, a już szczególnie tych pracujących na froncie. Mają oni przecież zdecydowanie mniej okoliczności do weryfikacji swoich pytań i obaw niż pracownicy zdalni. Dlatego pomysł dot. uruchomienia infolinii dla całego, aż 70-tysięcznego zespołu Biedronki, jest nie tylko tu bardzo trafny, ale również godny naśladowania.

Warto przy tej okazji dodać, że nie jest to pierwszy raz, gdy Biedronka wykorzystuje tę formę komunikacji w swoich działaniach employer brandingowych. Trochę ponad rok temu uruchomiła ona ogólnopolską infolinię rekrutacyjną dla, czynną 24/7, obsługiwaną również w języku ukraińskim. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w sklepach i centrach dystrybucyjnych sieci mogą poprzez nią aplikować, jak i uzyskać niezbędne informacje dotyczące pracy w Biedronce. Jest to doskonały przykład na to, że telefoniczna forma komunikacji, która dla wielu jest dziś przecież zaprzeczeniem EB-owej nowoczesności, nadal może być jednym z najlepszych narzędzi dla działań pracodawców.


Zapraszamy do lektury wywiadu z Zytą Machnicką, który zainicjował cykl case studies „Dobry pracodawca na trudne czasy” :).