Blog Employer Branding

Employer branding w Twojej firmie – o czym warto pamiętać?

Budowanie pozytywnego EB to w dużej mierze klucz do przyciągania i zatrzymywania utalentowanych pracowników. Employer branding, czyli zestaw działań marketingowych mających na celu tworzenie atrakcyjnego wizerunku firmy na rynku pracy, staje się coraz ważniejszy w konkurencyjnym świecie biznesu. Jakie kroki podjąć, aby był skuteczny?

Employer branding krok po kroku – checklista

Chcesz wzmocnić lub stworzyć od zera swoją markę wśród pracowników i kandydatów? Skorzystaj z poniższej checklisty, która wesprze Cię w budowaniu atrakcyjnego employer brandingu.

 

Krok 1. Strategia EB w Twojej firmie:

 • Zdefiniuj jasne cele, które chcesz osiągnąć. Czy chcesz przyciągnąć specjalistów z danej branży, zwiększyć świadomość marki wśród potencjalnych kandydatów albo zatrzymać i zmotywować obecnych pracowników? Konkretne cele pomogą Ci skoncentrować się na właściwych działaniach.
 • Zidentyfikuj grupy docelowe – to podstawa skutecznego employer brandingu. Wskaż typy kandydatów i pracowników, których chcesz przyciągnąć i zatrzymać. Może to obejmować specjalistów z różnych dziedzin, młodych absolwentów, profesjonalistów z doświadczeniem czy też osoby poszukujące określonych wartości w miejscu pracy. Na tej podstawie stwórz persony, do których będziesz się zwracać w komunikacji EB.
 • Wybierz odpowiednie kanały komunikacji, dostosowane do Twojej grupy docelowej. Mogą to być: media społecznościowe, strony internetowe, platformy rekrutacyjne czy też działania offline: targi pracy i wydarzenia branżowe. Na tym etapie bardzo istotna będzie znajomość zwyczajów i preferencji grupy targetowej.
 • Opracuj sposoby wzmocnienia wizerunku pracodawcy – organizowanie wydarzeń branżowych, nagradzanie osiągnięć pracowników, promowanie wartości i misji firmy to tylko niektóre z licznych możliwości. Ważne jest, aby te działania były spójne z tożsamością Twojej firmy i atrakcyjne dla Twojej grupy docelowej.

Pamiętaj, że strategia employer brandingowa powinna być elastyczna i dostosowana do zmieniających się potrzeb i oczekiwań zarówno kandydatów, jak i pracowników. Pamiętaj więc o regularnej analizie efektywności działań i wdrażaniu zmian zgodnie z otrzymanym feedbackiem.

 

Krok 2. Potrzeby pracowników i kandydatów:

 • Przeprowadź badania za pomocą narzędzi, takich jak ankiety lub wywiady, aby poznać opinie pracowników i kandydatów na temat Twojej firmy. Zapytaj o ich doświadczenia, oczekiwania oraz wrażenia związane z pracą lub procesem rekrutacyjnym, przeprowadzaj także exit interview. To pomoże Ci zyskać wgląd w to, jak Twoja firma jest postrzegana.
 • Zidentyfikuj oczekiwania pracowników i kandydatów, analizując zebrane dane. Czy istotne są dla nich rozwój zawodowy, praca w zespole, elastyczne godziny pracy, pakiet benefitów? A może coś jeszcze innego? Zrozumienie tych oczekiwań pomoże Ci lepiej dostosować ofertę i działania employer brandingowe.
 • Skoncentruj się na poprawie, wdrażając rozwiązania, które lepiej odpowiadają na potrzeby pracowników i kandydatów. Może to obejmować zmiany w procesie rekrutacji, rozwój programów szkoleniowych, ulepszenie polityki benefitowej czy stworzenie przyjaznej i wspierającej atmosfery pracy.

Pamiętaj, że badanie potrzeb pracowników i kandydatów to proces ciągły. Regularne monitorowanie i analiza opinii oraz dostosowywanie działań do zmieniających się oczekiwań pomogą Ci utrzymać atrakcyjność na rynku pracy i lepiej sprostać jego wymaganiom.

 

Krok 3. Zbuduj spójny wizerunek marki:

 • Dopasuj strategię komunikacji do firmy. Skoncentruj się na przekazywaniu tych elementów wartości, misji i kultury organizacyjnej, które są istotne dla Twojej grupy docelowej. Używaj odpowiedniego języka i tonu, który oddaje charakter Twojej firmy i przemawia do pracowników i kandydatów.
 • Opracuj plan komunikacyjny, który uwzględni spójne przekazy i komunikaty na różnych kanałach. Upewnij się, że Twoje przesłanie jest klarowne i dostosowane do preferencji odbiorców. Skoncentruj się na informowaniu o korzyściach i wartościach, jakie oferuje Twoja firma, a także na podkreślaniu unikalnych cech, które wyróżniają Twoją firmę na rynku pracy.
 • Zadbaj o identyfikację wizualną, obejmującą logo, kolorystykę, fonty i inne elementy graficzne. To pomoże Ci się wyróżnić i zbudować rozpoznawalność marki. Upewnij się, że te elementy są spójne i konsekwentnie stosowane we wszystkich materiałach employer brandingowych, w tym na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ogłoszeniach rekrutacyjnych itp.
 • Uczyń ze swoich pracowników ambasadorów marki, włączając ich w działania EB.

Spójna marka pracodawcy buduje zaufanie i przyciąga potencjalnych kandydatów oraz utrzymuje lojalność obecnych pracowników. Warto jednak także obserwować trendy i zmieniające się potrzeby odbiorców.

 

Krok 4. Zainwestuj w rozwój pracowników:

 • Zapewnij pracownikom możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania nowych kompetencji poprzez oferowanie różnorodnych szkoleń, warsztatów i programów rozwojowych. Zidentyfikuj obszary, w których pracownicy chcą się rozwijać, i dostosuj ofertę do ich potrzeb. Pamiętaj, że inwestowanie w rozwój pracowników przyczynia się do ich satysfakcji, motywacji, zwiększając równocześnie ich wartość dla organizacji.
 • Przedstaw ścieżki rozwoju i możliwości awansu. Zidentyfikuj aspiracje i cele zawodowe pracowników, a następnie wspieraj ich w realizacji tych celów poprzez wcześniej wspomnianą edukację, mentoring czy też przydzielanie interesujących i wymagających projektów. Możliwość rozwoju kariery w Twojej firmie zachęci pracowników do pozostania na dłużej i przyczyni się do budowania lojalności, a co za tym idzie – wpłynie pozytywnie na Twój wizerunek na rynku pracy.
 • Zadbaj o przyjazną atmosferę. Zapewnij otwarty i wspierający klimat, w którym pracownicy czują się docenieni i zmotywowani. Troszcz się o integrację, stwórz przestrzeń do współpracy i wymiany pomysłów między pracownikami. Atmosfera w organizacji ma ogromny wpływ na zadowolenie i zaangażowanie pracowników!

Inwestowanie w rozwój pracowników nie tylko pozwala utrzymać wysoko wykwalifikowaną kadrę, ale także sprawia, że kandydaci postrzegają firmę jako miejsce, w którym będą mieli szansę się rozwijać i osiągać zawodowy sukces.

 

Krok 5. Wspieraj i komunikuj wartości, które są ważne dla Twojej firmy:

 • Zdefiniuj wartości, które są istotne dla Twojej firmy, takie jak odpowiedzialność społeczna, równość czy zrównoważony rozwój. Komunikuj je jasno zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Wyjaśnij, jak wskazane kwestie wpływają na sposób działania i podejmowania decyzji w firmie (np. jeśli w Twojej firmie istotna jest różnorodność i równość, jak to się przekłada na politykę rekrutacyjną i płacową, inicjatywy integracyjne czy aspekty edukacyjne).
 • Działaj! Angażuj się w projekty społeczne, ekologiczne lub działania charytatywne, które odzwierciedlają Twoje wartości. Możesz np. organizować wolontariat pracowniczy, wspierać lokalne społeczności albo wprowadzać inicjatywy proekologiczne. Pokaż, że Twoja firma działa w sposób odpowiedzialny i zaangażowany, wpływając pozytywnie na społeczność i środowisko.
 • Mów o projektach i inicjatywach, w które firma się angażuje. Wykorzystaj odpowiednie kanały komunikacji – media społecznościowe, raporty – aby informować zarówno pracowników, jak i kandydatów o swoim zaangażowaniu.

Upewnij się, że Twoje działania są autentyczne i konsekwentne. Wiarygodność jest kluczowa w budowaniu zaufania i lojalności, unikaj więc pozornego zaangażowania, działań fasadowych. Odbudowywanie pozytywnego wizerunku marki po utracie wiarygodności wśród odbiorców jest o wiele trudniejsze niż tworzenie go od podstaw.

EB w Twojej firmie – podsumowanie

Od zdefiniowania strategii przez badanie opinii pracowników i kandydatów po inwestowanie w rozwój zatrudnionych i promowanie wartości firmowych – to wszystko składa się na skuteczne budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Choć employer branding wymaga czasu i zaangażowania, inwestycja w ten obszar to jedna z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć. Daj się poznać pracownikom i kandydatom od najlepszej strony!