Employee experience

Jak benefity językowe wspierają rozwój firmy i wizerunek pracodawcy?

Trwający przez kilka ostatnich lat rynek pracownika postawił nowe wyzwania przed działami Human Resources. W dobie niskiego bezrobocia, globalizacji i pracy zdalnej znalezienie wartościowego pracownika stało się zadaniem trudniejszym niż kiedykolwiek. Dzięki sprzyjającemu otoczeniu rynkowemu kandydaci coraz większą wagę przykładają do świadczeń pozapłacowych - innych niż firmy oferują zazwyczaj.

 

Pracownicy nie szukają już cukru i siłowni

Większość firm ogranicza się do standardowego pakietu benefitów: ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna, karta multisport itd. Świadczenia te zaspokajają jednak tylko potrzebę bezpieczeństwa pracowników. Jeśli firma chce przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników musi zapewnić im możliwość samorealizacji.

Kandydatów nie interesuje już PR-owa otoczka rekrutacyjna a konkretne zobowiązania firm dające im możliwość rozwoju. Lifelong learning, czyli ciągłe i konsekwentne podnoszenie kompetencji jest kluczowe zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Ich interesy są nie tyle zbieżne, co sprzężone. Rozwój pracownika przekłada się na sukces firmy.

Rok w rok w TOP 3 umiejętności, które pracownicy chcieliby podnieść znajdują się języki obce. Dział HR wspierający sukces firmy nie może nie zaadresować tej potrzeby w ofercie benefitów pozapłacowych. Jest mocny element marketingu rekrutacyjnego, ale też narzędzie do zwiększenia efektywności pracy a co za tym idzie pomnożenia przychodów firmy.

Jak znajomość języka przekłada się na przychody firmy?

Pracownicy zdają sobie sprawę z potęgi Dźwigni Językowej. Nie każdy z nich wie czym ona jest, ale każdy wartościowy pracownik ją wykorzystuje. Podstawą szybko i dobrze wykonanej pracy jest research. “Nie wyważa się otwartych drzwi” mówi stare powiedzenie. Wykorzystanie go w biznesie oznacza setki tysięcy, jeśli nie miliony zaoszczędzonych pieniędzy. 

Case Study, fachowe artykuły, poradniki, wpisy blogowe, dokumentacje – przyswojenie wiedzy i doświadczeń innych firm to czas, którego pracownicy nie zmarnują na próby z których nic nie wynika, a które pochłaniają duże części budżetów. Jednak większość tych materiałów dostępna jest jedynie w języku angielskim, który jest powszechnym językiem w biznesie. Jak więcej? Jakieś 200 razy więcej! Co to oznacza? Firma, której pracownicy nie znają angielskiego ma dostęp do 0,5% wiedzy firmy, która inwestuje w rozwój językowy.

Przekonanie zarządu do podjęcia decyzji o wdrożeniu inicjatyw szkoleniowych to jedno z większych HR-owych wyzwań. Najlepiej zacząć od powyższych liczb. benefity językowe są przede wszystkim inwestycją a nie kosztem. Każda złotówka zainwestowana w kompetencje pracownika to zysk biznesu.

Oddajmy głos Wam – działom HR

Chcąc, aby powyższe słowa miały praktyczny wymiar, postanowiliśmy przeprowadzić badanie wśród działów HR. Naszym celem było zmierzenie wpływu benefitów językowych na Employer Branding w polskich firmach. W okresie od 2 marca do 19 kwietnia 2022 roku przeprowadziliśmy ankietę wśród 377 profesjonalistów HR. Do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami zaprosiliśmy również kilkunastu ekspertów i praktyków.

Zebrane odpowiedzi oraz komentarze ekspertów, połączyliśmy z doświadczeniem zebranym przez ponad 2 lat trwania programu „Tarcza Językowa dla firm”. Od marca 2020 roku pozwolił on setkom firm i tysiącom pracowników nie stracić kontaktu z nauką języków. Cała ta wiedza pozwoliła stworzyć najbardziej wnikliwą publikację dotyczącą wpływu benefitów językowych na rozwój firmy i wizerunek pracodawcy. 

HR potwierdza – benefit językowy musi wpływać na biznes

84% ankietowanych specjalistów HR uważa, że znajomość języków obcych (głównie angielskiego) ma wpływ na wyniki firmy. Praca zdalna i hybrydowa, digitalizacja i globalizacja spowodowały, że kursy językowe stały się koniecznością. Zastosowanie kursów językowych online wspiera konkretne korzyści biznesowe w nowej rzeczywistości wymuszonej zmianą. Sprawność językowa organizacji wzmocniła szanse na skalowanie biznesu i szybsze wychodzenie poza granice dotychczasowej działalności.

Zapytaliśmy więc respondentów jakie cechy powinien posiadać benefit językowy, aby inwestycja w niego wpisywała się w strategię rozwoju pracowników. W publikacji poznacie m.in. mapę insightów, które można wykorzystać np. w rozmowach z zarządem. 5 poniższych cech i związanych z nimi korzyści pojawiało się najczęściej:

 1. cena
 2. elastyczność
 3. skuteczność
 4. raportowanie
 5. impact na działania HR

Opinia ankietowanych specjalistów HR potwierdza, że benefit językowy powinien nie tylko zwiększać kompetencje językowe pracowników, ale również wspierać realizację celów biznesowych firmy. 

Rozwój językowy wyróżnia firmę na tle konkurencji

Według naszego badania 75% respondentów zwróciło uwagę, że podczas rekrutacji kandydaci pytają o dostęp do benefitów językowych, a szkolenia językowe zwiększają atrakcyjność oferty pracy i mogą stanowić decydujący czynnik w wyborze pracodawcy. Oznacza to, że w przypadku nieposiadania w swojej ofercie benefitów językowych 3 na 4 kandydatów oceni naszą firmę niżej niż konkurencję.

Coraz mocniej doświadczamy nowych modeli pracy, w których język obcy jest kluczowy – GIG economy czy zawodowi „digital nomadzi”. To także koronny argument w rozmowach rekrutacyjnych z przedstawicielami pokolenia Z – dla nich ważny jest samorozwój i realna perspektywa wykorzystania umiejętności językowych chociażby w kontekście korzystania z nowinek technologicznych.

3 siły napędowe nowoczesnego HRu – loyalty, diversity, inclusion

Wielu pracowników, niezależnie od wieku, branży, płci i doświadczenia, myśli dziś o pracy jako o środku prowadzącym do samorealizacji. Praca staje się drogą do rozwoju, a nie celem samym w sobie. W społeczeństwie nastąpiła radykalna zmiana w sposobie postrzegania roli zawodowej i definiowaniu korzyści, jakie powinna dawać nam praca. 

Znajomość języków wspiera interakcje społeczne i integruje pracowników w rozproszonej strukturze. Jest także świetnym sposobem na zachęcanie pracowników do rozwijania umiejętności pozazawodowych, związanych z ich pasjami i marzeniami.

Warto pomyśleć o benefitach językowych w kategorii czynnika budującego lojalność i zaangażowanie. Benefit powinien być realną odpowiedzią na potrzeby pracownika i być dostosowanym do jego planów rozwoju. Zwiększa to satysfakcję i buduje lojalność, co przekłada się na niższą rotację. Pracownik staje się wiernym ambasadorem, czyli najbardziej wiarygodnym i autentycznym firmowym „PR-owcem”.

Od efektywnego benefitu pozapłacowego, do sprawnie działającego mechanizmu EBowego droga może być naprawdę krótka. Benefit językowy przestaje być tylko dodatkiem do pensji. Jest narzędziem w rękach działu HR, który za jego pomocą może kształtować inkluzywną kulturę organizacyjną. 


Pobierz pełną wersję publikacji: “Jak benefity językowe wspierają budowanie wizerunku pracodawcy? Podsumowanie badania i komentarze praktyków HR & EB”
POBIERZ >>

Dowiedz się jak: 

 • potrzebę benefitów językowych argumentują HR-owcy z innych firm,
 • wykorzystywać w firmie informację o benefitach językowych,
 • benefity językowe używają eksperci z największych firm w Polsce,
 • zrobić językową „TO DO” listę,
 • jak zgłosić firmę do udziału w programie „Tarcza Językowa dla firm”,
 • i wiele innych!

Zapraszam do lektury i… #makeEBmatter!