Blog Employer Branding

EB wewnętrzny i zewnętrzny – czym się różnią i od którego warto zacząć?

Budowanie wizerunku pracodawcy to istotny element strategii każdej organizacji. Dwie składowe tego procesu stanowią employer branding wewnętrzny i zewnętrzny. Czym się różnią i w który z tych obszarów warto zainwestować w pierwszej kolejności?

W tym artykule:

 • Employer Branding wewnętrzny i zewnętrzny – różnice
 • EB w Twojej firmie – od którego obszaru zacząć?
 • EB wewnętrzny – przykładowe działania
 • EB zewnętrzny – przykładowe działania
 • Employer branding wewnętrzny i zewnętrzny – podsumowanie

 

Employer Branding wewnętrzny i zewnętrzny – różnice

Employer branding może mieć zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny wymiar, a to przekłada się na różne cele i grupy odbiorców. Czym jeszcze się od siebie różnią?

 

Oba aspekty mają na celu zwiększenie atrakcyjności firmy jako pracodawcy, ale skupiają się na różnych odbiorcach i celach komunikacyjnych. W rzeczywistości employer branding wewnętrzny i zewnętrzny są ze sobą silnie powiązane i wzajemnie się uzupełniają. W perspektywie długoterminowej warto rozwijać oba obszary, aby zbudować spójny i atrakcyjny wizerunek pracodawcy.

EB w Twojej firmie – od którego obszaru zacząć?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Aby określić, czy Twoja firma potrzebuje employer brandingu wewnętrznego, czy zewnętrznego, rozważ kilka czynników:

 1. Cel – zastanów się, jaki jest główny cel, który chcesz osiągnąć poprzez budowę i rozwój marki pracodawcy. Czy chcesz wzmocnić motywację obecnych pracowników, czy też przyciągnąć nowych utalentowanych specjalistów i wzmocnić wizerunek marki na rynku pracy?
 2. Potrzeby i wyzwania – zidentyfikuj potrzeby i wyzwania Twojej firmy związane z personelem. Czy najważniejszym aspektem jest zatrzymywanie obecnych pracowników, czy raczej pozyskiwanie członków nowych zespołów lub wypełnienie wakatów?
 3. Firma tu i teraz – przeanalizuj aktualną sytuację wewnątrz organizacji oraz na rynku pracy. Czy firma boryka się z problemami związanymi z retencją pracowników, niskim zaangażowaniem, słabą rozpoznawalnością marki pracodawcy, a może z trudnościami w przyciąganiu odpowiednich kandydatów?
 4. Odbiorcy – rozważ, do kogo chcesz dotrzeć. Czy skoncentrować się na istniejących pracownikach, aby budować ich zaangażowanie i lojalność, czy też na zewnętrznych odbiorcach, takich jak potencjalni pracownicy i klienci, aby przyciągnąć ich uwagę i zainteresowanie?

Tylko dokładna analiza tych czynników pozwoli Ci ustalić, czego w kontekście wizerunku pracodawcy potrzebuje Twoja firma.

EB wewnętrzny – przykładowe działania

Twoja firma potrzebuje pochylić się nad wizerunkiem wśród obecnych pracowników? Budowaniu zaangażowania zatrudnionych osób z pewnością przysłuży się:

 1. Sprecyzowanie misji i wartości firmy oraz regularne komunikowanie ich pracownikom. Dostarczanie regularnych informacji i aktualizacji dotyczących firmy, jej celów, osiągnięć i planów na przyszłość.
 2. Organizowanie programów edukacyjnych umożliwiających pracownikom rozwijanie umiejętności i kreowanie ścieżki kariery wewnątrz organizacji.
 3. Budowanie zdrowej kultury organizacyjnej, opartej na transparentnej komunikacji, zaufaniu, szacunku i równości.
 4. Dbanie o dobre samopoczucie pracowników poprzez programy związane z work-life balance, szeroko pojętym zdrowiem i dobrostanem.
 5. Regularne pozyskiwanie feedbacku od pracowników, zachęcanie do otwartej komunikacji, wyrażania potrzeb i opinii.
 6. Stworzenie transparentnej polityki nagradzania osiągnięć pracowników.
 7. Organizowanie integracyjnych wydarzeń firmowych i aktywności opartych na grywalizacji.
 8. Wdrożenie platformy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami między pracownikami. Mogą to być na przykład wewnętrzne fora dyskusyjne, gildie czy mentoring.

Konkretne działania zależą od indywidualnych potrzeb i charakterystyki danej firmy, dlatego istotne jest dostosowanie wewnętrznej strategii employer brandingowej do kontekstu i celów organizacji.

EB zewnętrzny – przykładowe działania

Twój priorytet to pozytywny wizerunek pracodawcy na rynku pracy? Wesprze Cię w tym:

 1. Eksponowanie   firmy w ofertach pracy i ogłoszeniach rekrutacyjnych.
 2. Budowanie spójnego wizerunku pracodawcy w komunikacji w social mediach poprzez regularne publikowanie treści związanych z firmą, jej osiągnięciami, projektami i sukcesami.
 3. Aktywne uczestnictwo w targach pracy i wydarzeniach branżowych, aby nawiązywać kontakty z potencjalnymi kandydatami i promować markę pracodawcy.
 4. Stworzenie i prowadzenie wartościowych programów stażowych, praktyk zawodowych i mentoringu.
 5. Współpraca z influencerami branżowymi i ambasadorami marki.
 6. Działania public relations – wystąpienia w mediach, artykuły prasowe i wywiady z przedstawicielami firmy, aby budować jej wizerunek jako atrakcyjnego pracodawcy.
 7. Informowanie o docenienie firmy jako pracodawcy w rankingach miejsc pracy, które pozwalają podkreślić atrakcyjność i jakość firmy jako miejsca pracy.
 8. Employee advocacy oparte na eksponowaniu pracowników oraz ich osiągnięć i spojrzenia na pracę w organizacji.
 9. Monitorowanie i reagowanie na recenzje doświadczeń pracowników oraz kandydatów – również w procesie rekrutacji i onboardingu – umieszczane na stronach z opiniami o pracodawcach, a także wdrażanie koniecznych zmian na ich podstawie.

Zestaw działań, które przyniosą Twojej firmie wymierne efekty, zależy od branży, celów firmy i preferencji kandydatów na rynku pracy. Pamiętaj więc, by dostosować strategię EB do unikalnych potrzeb organizacji. Niezależnie od tego, jakie aktywności będziesz realizować w ramach projektowanych kampanii, w cenie zawsze będzie autentyczność i szacunek do innych.

Employer branding wewnętrzny i zewnętrzny – podsumowanie

Trudno nie dostrzec wzajemnych zależności między wizerunkiem pracodawcy wewnątrz firmy a postrzeganiem go poza organizacją. Jeżeli pracownicy są zadowoleni z pracy i mają pozytywne doświadczenia związane z firmą, zwiększa to atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy. Z kolei pozytywny wizerunek wśród potencjalnych kandydatów może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania obecnych pracowników. Rozważ kompleksową strategię EB, która będzie odpowiadać na obecne potrzeby organizacji, a równocześnie przyniesie korzyści w perspektywie długoterminowej. To natomiast może wymagać zadbania o wizerunek pracodawcy na każdym polu – zarówno wśród pracowników, jak i potencjalnych kandydatów.