Autor

Ekspert: Jowita Michalska
Jej misją jest uzbrojenie Polaków w niezbędne kompetencje cyfrowe. Dlatego powołała do życia fundację Digital University, która współpracując z czołowymi amerykańskimi uczelniami, takimi jak MIT, Harvard Business School, Stanford University czy NYU Stern, zajmuje się edukacją liderów w obszarze nowych technologii. Jowita organizuje m. in. programy edukacyjne dla kadry zarządzającej, szkolenia i konferencje takie jak Masters and Robots czy HRevolution. A do tego angażuje się charytatywnie, wspierając dzieci w trudnej sytuacji życiowej w zdobywaniu cyfrowych kompetencji. Jowita jest też polskim ambasadorem Singularity University, edukacyjnego think-tanku z Doliny Krzemowej, który kształci i inspiruje liderów do stosowania technologii, które stawiają czoła wielkim wyzwaniom ludzkości. Ma ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe, które zdobywała, pracując na kluczowych stanowiskach w dużych korporacjach m. in. Polkomtelu, PGE czy Deloitte.
Ekspert: Sabina Dąbrowska-Olbryś
Menedżer z 15-letnim doświadczeniem w obszarze Human Resources. Trener w 4GROW, menadżer ds. Rozwoju biznesu, psycholog, coach certyfikowany przez International Coaching Community. W roli coacha i trenera łączy swoje doświadczenia biznesowe z wiedzą psychologiczną oraz najbardziej praktycznymi technikami, modelami i narzędziami wspierającymi rozwój człowieka. Oprócz metodologii International Coaching Community akredytowanej przez European Mentoring and Coaching Council, korzysta z narzędzi Insights Discovery (posiada certyfikat Insights), modelu Analizy Transakcyjnej wg Berne’a (posiada certyfikat AT101 oraz AT w coachingu) oraz z technik coachingowych wykorzystujących psychologię pozytywną i neurolingwistykę (posiada dyplom psychologa oraz certyfikaty NLP Practicioner, NLP Master). Interesuje się rozwojem inteligencji emocjonalnej i świadomości oraz wielopoziomowym rozwijaniem efektywności zespołowej.
Ekspert: Jolanta Mieczkowska-Luto
Doradca HR, trener biznesu, licencjonowany trener PTP, kierownik Szkoły Trenerów Biznesu Ośrodka INTRA, współwłaścicielka firmy szkoleniowej BoWarto. Specjalizuje się w edukacji trenerów, badaniu potencjału liderów i przewidywaniu efektywności pracowników, wykorzystując w tym celu narzędzia diagnozy kompetencji. Doradza w procesach rekrutacyjnych i budowaniu silnych zespołów, szkoli m.in. z zakresu przywództwa, współpracy zespołowej, komunikacji i szeroko pojętej efektywności osobistej. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS.

Artykuły autora

COVID-19 a rozwój w organizacjach

Izolacja społeczna potrząsnęła rynkiem edukacji i szkoleń. Konieczne stało się przeniesienie obszaru rozwoju z sal i gabinetów do online’u. W organizacjach zmieniły się priorytety i pojawiło się zapotrzebowanie na nowe kompetencje.